Tekniskt arbete

> Granskningsingenjör, elektronik 47 400 kr
> Granskningsingenjör, telekommunikation 47 400 kr
> Hårdvarukonstruktör 47 400 kr
> Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör 47 400 kr
> Konstruktör (elektronik), civilingenjör 47 400 kr
> Kvalitetskoordinator, elektronik 47 400 kr
> Kvalitetskoordinator, telekommunikation 47 400 kr
> Kvalitetssamordnare, elektronik 47 400 kr
> Kvalitetssamordnare, telekommunikation 47 400 kr
> Monteringsingenjör, elektronik 47 400 kr
> Monteringsingenjör, telekommunikation 47 400 kr
> Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör 47 400 kr
> Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör 47 400 kr
> Processingenjör (elektronik), civilingenjör 47 400 kr
> Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör 47 400 kr
> Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör 47 400 kr
> Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör 47 400 kr
> Produktionsutvecklare, elektronik 47 400 kr
> Produktionsutvecklare, telekommunikation 47 400 kr
> Produktutvecklare, elektronik 47 400 kr
> Produktutvecklare, telekommunikation 47 400 kr
> Radioingenjör 47 400 kr
> Rymdingenjör 47 400 kr
> Utvecklingsingenjör, elektronik 47 400 kr
> Utvecklingsingenjör, telekommunikation 47 400 kr
> Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör 44 900 kr
> Bilkonstruktör 44 900 kr
> Civilingenjör, energi 44 900 kr
> Civilingenjör, fordonsteknik 44 900 kr
> Civilingenjör, maskinteknik 44 900 kr
> Civilingenjör, VVS 44 900 kr
> Driftingenjör (maskin), civilingenjör 44 900 kr
> Energiingenjör, civilingenjör 44 900 kr
> Energistrateg 44 900 kr
> Fartygskonstruktör 44 900 kr
> Flygingenjör, flygvapnet 44 900 kr
> Flygingenjör, industri 44 900 kr
> Flygplanskonstruktör 44 900 kr
> Forskningsingenjör, fysik 44 900 kr