Bygg och anläggning

> Akustisk designer 48 400 kr
> Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör 48 400 kr
> Anläggningsplanerare 48 400 kr
> Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör 48 400 kr
> Byggnadsingenjör, civilingenjör 48 400 kr
> Byggnadskonsult, civilingenjör 48 400 kr
> Civilingenjör, anläggning 48 400 kr
> Civilingenjör, bygg 48 400 kr
> Civilingenjör, bygg o anläggning 48 400 kr
> Civilingenjör, byggnadskonstruktion 48 400 kr
> Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning 48 400 kr
> Civilingenjör, väg och vattenbyggnad 48 400 kr
> Forskningsingenjör, bygg 48 400 kr
> Granskningsingenjör, bygg 48 400 kr
> Konsult, byggnads-, civilingenjör 48 400 kr
> Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning 48 400 kr
> Kvalitetskoordinator, väg och vatten 48 400 kr
> Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning 48 400 kr
> Kvalitetssamordnare, väg och vatten 48 400 kr
> Processingenjör (bygg), civilingenjör 48 400 kr
> Produktutvecklare, bygg 48 400 kr
> Utvecklingsingenjör, bygg 48 400 kr
> Vägprojektör 48 400 kr
> Anbudsingenjör 44 000 kr
> Anläggningsingenjör (bygg), högskoleingenjör 44 000 kr
> Arbetsingenjör 44 000 kr
> Beredningsingenjör, bygg och anläggning 44 000 kr
> Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör 44 000 kr
> Betongingenjör 44 000 kr
> Broingenjör 44 000 kr
> Byggledare 44 000 kr
> Byggnadsingenjör, högskoleingenjör 44 000 kr
> Byggnadskalkylator 44 000 kr
> Byggnadskonstruktör 44 000 kr
> Byggnadskonsult, högskoleingenjör 44 000 kr
> Byggnadsmiljötekniker 44 000 kr
> Byggnadsritare 44 000 kr
> Byggnadstekniker 44 000 kr
> CAD-ritare, bygg och anläggning 44 000 kr