Bygg och anläggning

> Akustisk designer 50 200 kr
> Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör 50 200 kr
> Anläggningsplanerare 50 200 kr
> Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör 50 200 kr
> Byggnadsingenjör, civilingenjör 50 200 kr
> Byggnadskonsult, civilingenjör 50 200 kr
> Civilingenjör, anläggning 50 200 kr
> Civilingenjör, bygg 50 200 kr
> Civilingenjör, bygg o anläggning 50 200 kr
> Civilingenjör, byggnadskonstruktion 50 200 kr
> Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning 50 200 kr
> Civilingenjör, väg och vattenbyggnad 50 200 kr
> Forskningsingenjör, bygg 50 200 kr
> Granskningsingenjör, bygg 50 200 kr
> Konsult, byggnads-, civilingenjör 50 200 kr
> Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning 50 200 kr
> Kvalitetskoordinator, väg och vatten 50 200 kr
> Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning 50 200 kr
> Kvalitetssamordnare, väg och vatten 50 200 kr
> Processingenjör (bygg), civilingenjör 50 200 kr
> Produktutvecklare, bygg 50 200 kr
> Utvecklingsingenjör, bygg 50 200 kr
> Vägprojektör 50 200 kr
> Anbudsingenjör 45 900 kr
> Anläggningsingenjör (bygg), högskoleingenjör 45 900 kr
> Arbetsingenjör 45 900 kr
> Beredningsingenjör, bygg och anläggning 45 900 kr
> Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör 45 900 kr
> Betongingenjör 45 900 kr
> Broingenjör 45 900 kr
> Byggledare 45 900 kr
> Byggnadsingenjör, högskoleingenjör 45 900 kr
> Byggnadskalkylator 45 900 kr
> Byggnadskonstruktör 45 900 kr
> Byggnadskonsult, högskoleingenjör 45 900 kr
> Byggnadsmiljötekniker 45 900 kr
> Byggnadsritare 45 900 kr
> Byggnadstekniker 45 900 kr
> CAD-ritare, bygg och anläggning 45 900 kr