Bygg och anläggning

> Akustisk designer 47 200 kr
> Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör 47 200 kr
> Anläggningsplanerare 47 200 kr
> Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör 47 200 kr
> Byggnadsingenjör, civilingenjör 47 200 kr
> Byggnadskonsult, civilingenjör 47 200 kr
> Civilingenjör, anläggning 47 200 kr
> Civilingenjör, bygg 47 200 kr
> Civilingenjör, bygg o anläggning 47 200 kr
> Civilingenjör, byggnadskonstruktion 47 200 kr
> Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning 47 200 kr
> Civilingenjör, väg och vattenbyggnad 47 200 kr
> Forskningsingenjör, bygg 47 200 kr
> Granskningsingenjör, bygg 47 200 kr
> Konsult, byggnads-, civilingenjör 47 200 kr
> Kvalitetskoordinator, bygg och anläggning 47 200 kr
> Kvalitetskoordinator, väg och vatten 47 200 kr
> Kvalitetssamordnare, bygg och anläggning 47 200 kr
> Kvalitetssamordnare, väg och vatten 47 200 kr
> Processingenjör (bygg), civilingenjör 47 200 kr
> Produktutvecklare, bygg 47 200 kr
> Utvecklingsingenjör, bygg 47 200 kr
> Vägprojektör 47 200 kr
> Anbudsingenjör 41 300 kr
> Anläggningsingenjör (bygg), högskoleingenjör 41 300 kr
> Arbetsingenjör 41 300 kr
> Beredningsingenjör, bygg och anläggning 41 300 kr
> Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör 41 300 kr
> Betongingenjör 41 300 kr
> Broingenjör 41 300 kr
> Byggledare 41 300 kr
> Byggnadsingenjör, högskoleingenjör 41 300 kr
> Byggnadskalkylator 41 300 kr
> Byggnadskonstruktör 41 300 kr
> Byggnadskonsult, högskoleingenjör 41 300 kr
> Byggnadsmiljötekniker 41 300 kr
> Byggnadsritare 41 300 kr
> Byggnadstekniker 41 300 kr
> CAD-ritare, bygg och anläggning 41 300 kr