Medellön i Sverige

35 300 kr

Medellön Kvinnor

33 500 kr

Medellön Män

37 200 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Yrken med låg lön

> Respiratorvakt 26 600 kr
> Verktygsutlämnare 28 600 kr
> Väskmakare 26 100 kr
> Korkvaruarbetare 27 100 kr
> Boendestödassistent 28 500 kr
> Hasplare, textilindustri 26 100 kr
> Auktionsmedhjälpare 23 000 kr
> Djurskötare, lantbruk 24 500 kr
> Maskinoperatör, postsortering 28 000 kr