Ange din kommun och nettolön

Här kan du räkna ut din eller den anställdes bruttolön utifrån netto; Ange nettolönen i formuläret för att beräkna nödvändig bruttolön som krävs för att nå angiven nettolön, kalkylen tar arbetsgivaravgift, kommunal och landstingsskatt samt eventuell kyrkoavgift i beaktning.

Om du vill räkna ut din nettolön så har vi ett verktyg för att beräkna nettolönen.

Medlem i Svenska kyrkan

* Uppdaterad med 2024 skatter

Lön, skatter och avgifter
Nettolön 30 615
Nettolön
30 615
Skatter
11 302
Avgifter
11 763

Beräkna Bruttolön från Netto

Denna sida tillhandahåller ett verktyg för att beräkna den bruttolön som krävs för att uppnå en specifik nettolön efter avdrag för skatter och avgifter. Det är en oumbärlig resurs för arbetsgivare som vill förstå den totala kostnaden för att anställa personal baserat på den nettolön de önskar erbjuda. Funktionen tar hänsyn till variabler som kommunalskatt, landstingsskatt, eventuell kyrkoavgift, och arbetsgivaravgifter, vilket ger en omfattande bild av vad en anställds nettolön faktiskt innebär för företaget i termer av bruttolön.

Hur Bruttolönen Beräknas

Vår metod för att omvandla nettolön till bruttolön inkluderar detaljerad behandling av flera faktorer:

 • Beskattningsbar Inkomst: Grundvalen för beräkningen, där vi tar hänsyn till den lön som blir kvar efter grundavdrag och andra skatteberäkningar.
 • Skattesatser: Anpassar beräkningen efter lokala skattesatser, inklusive kommunalskatt och landstingsskatt, vilket reflekterar var du bor.
 • Jobbavdrag: Ett avdrag som gynnar arbete och påverkar den totala skattesatsen.
 • Kyrkoavgift och Begravningsavgift: Tilläggsavgifter för de som är medlemmar i Svenska kyrkan, samt en fast avgift för alla för begravningskostnader.
 • Arbetsgivaravgiften: En signifikant kostnad för arbetsgivaren, som reflekterar statens avgifter för sociala tjänster och försäkringar kopplade till anställning.

Användningsområden

Detta verktyg är perfekt för:

 • Arbetsgivare: För att beräkna den totala kostnaden för en anställd, inklusive alla skatter och avgifter.
 • Anställda: För att förstå hur deras bruttolön påverkas av olika skattesatser och avgifter, och vad som krävs för att nå en önskad nettolön.
 • Bokförare och Ekonomiansvariga: Som en resurs för att snabbt beräkna och justera löner i enlighet med skattelagar och lokala avgifter.

Genom att använda detta verktyg kan du få en djupare insikt i de faktiska kostnaderna bakom en nettolön och göra mer informerade beslut gällande lönesättning och budgetering.

Beräkna Bruttolön från Netto

 • Arbetsgivaren betalar

  Total kostnad för bolaget

  50 321 kr
 • Arbetsgivaravgift

  Denna avgift betalas av bolaget

  -11 696 kr
 • Din bruttolön

  Detta är din lön innan avdrag, skatter och avgifter

  = 38 625 kr
 • Grundavdrag

  Ett avdrag som sänker den beskattningsbara inkomsten

  -1 400 kr
 • Beskattningsbar inkomst

  Detta är vad skatt och avgifter beräknas på

  =37 225 kr
 • Jobbskatteavdrag

  En skattereduktion på arbetsinkomster, avsedd att öka incitamenten för arbete genom att sänka skattetrycket.

  +3 359 kr
 • Kommunalskatt

  Den kommunala skatten i Stockholm är 17.98%

  -6 693 kr
 • Landstingsskatt

  Skatten i ditt landsting är 12.38%

  -4 608 kr
 • Statlig inkomstskatt

  En extra 20-procentig skatt tas ut på inkomster över 598 500 kr per år

  -0 kr
 • Kyrkoavgift

  Om du är med i Svenska Kyrkan betalar du också kyrkoavgift

  -0 kr
 • Begravningsavgift

  En obligatorisk avgift som tas ut av Stockholms domkyrkoförs. stift (i din kommun) 0.18%

  -67 kr

 • Din nettolön

  Detta är det du får behålla efter skatter och avgifter

  30 615 kr
 • Skatter & Avgifter

  Detta är vad du och arbetsgivaren betalat totalt i skatter och avgifter

  19 706 kr

Observera att vi valt att avrunda resultatet, detta innebär att det kan skilja en aning mellan verkligheten och vår kalkyl.

Förstå din lön: En detaljerad genomgång

Din bruttolön: Startpunkten för nettolönen

Din bruttolön som du angav till 38 625 kr, är det första steget i löneberäkningen. Det är beloppet på din lönesedel före några avdrag har gjorts, vilket lägger grunden för beräkningen av den summa som slutligen når ditt bankkonto(nettolönen).

Grundavdrag: Minskningen av din beskattningsbara inkomst

Grundavdraget som i ditt fall beräknas till 1 400 kr; är ett skatteavdrag som minskar den del av din inkomst som är skattepliktig. Detta avdrag varierar beroende på inkomst och andra faktorer, och dess syfte är att ge varje individ ett skattelättnadsutrymme för en del av inkomsten.

Beskattningsbar inkomst: Vad skatten beräknas på

Efter att ditt grundavdrag har tillämpats blir den återstående summan din beskattningsbara inkomst, i ditt fall beräknades den till 37 225 kr. Det är detta belopp som dina kommunala och statliga skatter samt eventuella kyrkoavgifter baseras på.

Kommunalskatten: Påverkan av din bostadsort

Där du bor spelar en viktig roll eftersom kommunalskatten varierar beroende på kommun. I Stockholm är skatten 17.98%(6 693 kr) av din beskattningsbara inkomst. Denna skatt finansierar lokala tjänster som skola, sjukvård och infrastruktur.

Landstingsskatten: Din del i regionens välfärd

Landstingsskatten är en skatt som går till din region eller landsting och används för att finansiera regionala tjänster såsom sjukhus och kollektivtrafik. Precis som med kommunalskatten, är detta en signifikant del av din totala skattesats och reflekterar värdet av de tjänster du får tillgång till. Där du bor i Stockholm är landstingsskatten 12.38% vilket blir 4 608 kr.

Kyrkoavgift för medlemmar i Svenska kyrkan

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift, som varierar mellan olika församlingar. Denna avgift är också en del av den beskattningsbara inkomsten och tas med i beräkningen av din nettolön. Eftersom du inte angett att du är medlem i Svenska kyrkan så betalar du enbart begravningsavgiften som i ditt fall är 67 kr.

Nettolöneberäkning: Ett komplett perspektiv

Vi tar hänsyn till alla dessa faktorer - från din bruttolön till ditt grundavdrag, den beskattningsbara inkomsten, din bostadsort och eventuellt kyrkligt medlemskap - för att ge dig en noggrann beräkning av din nettolön som vi beräknat till 30 615 kr. Vår kalkylator ger dig inte bara siffror utan också en förståelse för hur skattesystemet påverkar din ekonomi.

Använd vår kalkylator idag för att få en personlig och exakt uppskattning av din nettolön, så att du kan planera din ekonomi med full insikt och precision.

Observera att de siffror och beräkningar som presenteras här är baserade på de individuella uppgifter som du har angett. Det innebär att exempel som ditt grundavdrag, den beskattningsbara inkomsten, och de specifika skattesatserna är anpassade efter din angivna bruttolön, bostadsort och andra relevanta faktorer. Varje användares situation är unik och det slutliga beräknade nettolönebeloppet kan variera beroende på dessa variabler. Vi rekommenderar att du använder vår kalkylator för att få en exakt beräkning av din egen nettolön, som tar hänsyn till alla aktuella och personliga förhållanden.