Säkerhetsarbete

> Arbetsmiljöingenjör 44 600 kr
> Arbetsmiljöinspektör 44 600 kr
> Arbetsmiljökonsulent 44 600 kr
> Byggpilot 44 600 kr
> Distriktsinspektör, yrkesinspektionen 44 600 kr
> Ergonom 44 600 kr
> Företagsgymnast 44 600 kr
> Skyddsingenjör 44 600 kr
> Yrkesinspektör 44 600 kr
> Arbetshygieniker 44 600 kr
> Sanitetstekniker, yrkeshygien 44 600 kr
> Yrkeshygieniker 44 600 kr
> Befälhavare, kustbevakning 36 500 kr
> Gruppchef, Tullverket 36 500 kr
> Gränstullassistent 36 500 kr
> Gränstullmästare 36 500 kr
> Kustbevakningsassistent 36 500 kr
> Kustbevakningsinspektör 36 500 kr
> Kustbevakningstjänsteman 36 500 kr
> Kvalitetssäkrare, Tullverket 36 500 kr
> Tullaspirant 36 500 kr
> Tullassistent 36 500 kr
> Tullinformatör 36 500 kr
> Tullinspektör 36 500 kr
> Tullspecialist 36 500 kr
> Tulltjänsteman 36 500 kr
> Tulluppsyningsman 36 500 kr
> Vakthavande befäl, Tullverket 36 500 kr
> Besiktningsman, ventilation 38 800 kr
> Brandingenjör 38 800 kr
> Brandinspektör 38 800 kr
> Brandskyddsingenjör 38 800 kr
> Brandskyddstekniker 38 800 kr
> Brandtekniker 38 800 kr
> Bygglovshandläggare 38 800 kr
> Byggnadsinspektör 38 800 kr
> Byggnadskontrollant 38 800 kr
> Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör 38 800 kr
> Energiexpert 38 800 kr