Säkerhetsarbete

> Arbetsmiljöingenjör 47 200 kr
> Arbetsmiljöinspektör 47 200 kr
> Arbetsmiljökonsulent 47 200 kr
> Byggpilot 47 200 kr
> Distriktsinspektör, yrkesinspektionen 47 200 kr
> Ergonom 47 200 kr
> Företagsgymnast 47 200 kr
> Skyddsingenjör 47 200 kr
> Yrkesinspektör 47 200 kr
> Arbetshygieniker 47 200 kr
> Sanitetstekniker, yrkeshygien 47 200 kr
> Yrkeshygieniker 47 200 kr
> Befälhavare, kustbevakning 36 400 kr
> Gruppchef, Tullverket 36 400 kr
> Gränstullassistent 36 400 kr
> Gränstullmästare 36 400 kr
> Kustbevakningsassistent 36 400 kr
> Kustbevakningsinspektör 36 400 kr
> Kustbevakningstjänsteman 36 400 kr
> Kvalitetssäkrare, Tullverket 36 400 kr
> Tullaspirant 36 400 kr
> Tullassistent 36 400 kr
> Tullinformatör 36 400 kr
> Tullinspektör 36 400 kr
> Tullspecialist 36 400 kr
> Tulltjänsteman 36 400 kr
> Tulluppsyningsman 36 400 kr
> Vakthavande befäl, Tullverket 36 400 kr
> Baninspektör, järnväg 37 900 kr
> Besiktningsingenjör, bilprovning 37 900 kr
> Besiktningsingenjör, säkerhet 37 900 kr
> Besiktningsman, fordon 37 900 kr
> Besiktningstekniker, bilprovningen 37 900 kr
> Besiktningstekniker, fordon 37 900 kr
> Bilbesiktningsingenjör 37 900 kr
> Bilbesiktningsman 37 900 kr
> Bilinspektör 37 900 kr
> Bilprovare 37 900 kr
> Biltestare 37 900 kr