Säkerhetsarbete

> Arbetsmiljöingenjör 48 600 kr
> Arbetsmiljöinspektör 48 600 kr
> Arbetsmiljökonsulent 48 600 kr
> Byggpilot 48 600 kr
> Distriktsinspektör, yrkesinspektionen 48 600 kr
> Ergonom 48 600 kr
> Företagsgymnast 48 600 kr
> Skyddsingenjör 48 600 kr
> Yrkesinspektör 48 600 kr
> Arbetshygieniker 48 600 kr
> Sanitetstekniker, yrkeshygien 48 600 kr
> Yrkeshygieniker 48 600 kr
> Befälhavare, kustbevakning 37 500 kr
> Gruppchef, Tullverket 37 500 kr
> Gränstullassistent 37 500 kr
> Gränstullmästare 37 500 kr
> Kustbevakningsassistent 37 500 kr
> Kustbevakningsinspektör 37 500 kr
> Kustbevakningstjänsteman 37 500 kr
> Kvalitetssäkrare, Tullverket 37 500 kr
> Tullaspirant 37 500 kr
> Tullassistent 37 500 kr
> Tullinformatör 37 500 kr
> Tullinspektör 37 500 kr
> Tullspecialist 37 500 kr
> Tulltjänsteman 37 500 kr
> Tulluppsyningsman 37 500 kr
> Vakthavande befäl, Tullverket 37 500 kr
> Besiktningsman, ventilation 39 900 kr
> Brandingenjör 39 900 kr
> Brandinspektör 39 900 kr
> Brandskyddsingenjör 39 900 kr
> Brandskyddstekniker 39 900 kr
> Brandtekniker 39 900 kr
> Bygglovshandläggare 39 900 kr
> Byggnadsinspektör 39 900 kr
> Byggnadskontrollant 39 900 kr
> Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör 39 900 kr
> Energiexpert 39 900 kr