Säkerhetsarbete

> Arbetsmiljöingenjör 48 600 kr
> Arbetsmiljöinspektör 48 600 kr
> Arbetsmiljökonsulent 48 600 kr
> Byggpilot 48 600 kr
> Distriktsinspektör, yrkesinspektionen 48 600 kr
> Ergonom 48 600 kr
> Företagsgymnast 48 600 kr
> Skyddsingenjör 48 600 kr
> Yrkesinspektör 48 600 kr
> Arbetshygieniker 48 600 kr
> Sanitetstekniker, yrkeshygien 48 600 kr
> Yrkeshygieniker 48 600 kr
> Befälhavare, kustbevakning 38 300 kr
> Gruppchef, Tullverket 38 300 kr
> Gränstullassistent 38 300 kr
> Gränstullmästare 38 300 kr
> Kustbevakningsassistent 38 300 kr
> Kustbevakningsinspektör 38 300 kr
> Kustbevakningstjänsteman 38 300 kr
> Kvalitetssäkrare, Tullverket 38 300 kr
> Tullaspirant 38 300 kr
> Tullassistent 38 300 kr
> Tullinformatör 38 300 kr
> Tullinspektör 38 300 kr
> Tullspecialist 38 300 kr
> Tulltjänsteman 38 300 kr
> Tulluppsyningsman 38 300 kr
> Vakthavande befäl, Tullverket 38 300 kr
> Besiktningsman, ventilation 41 600 kr
> Brandingenjör 41 600 kr
> Brandinspektör 41 600 kr
> Brandskyddsingenjör 41 600 kr
> Brandskyddstekniker 41 600 kr
> Brandtekniker 41 600 kr
> Bygglovshandläggare 41 600 kr
> Byggnadsinspektör 41 600 kr
> Byggnadskontrollant 41 600 kr
> Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör 41 600 kr
> Energiexpert 41 600 kr