Lön Bibliotekarie

MedellönManKvinna
30 400 kr31 600 kr30 000 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en bibliotekarie inom bibliotekarier och arkivarier. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Bibliotekarie

För att snabbt kunna hjälpa biblioteksbesökaren har bibliotekarier tillgång till böcker, medier och databaser. Det är bibliotekarien som bestämmer vad som ska sparas och vad som ska köpas in till biblioteket. Sedan katalogiserar och systematiserar de alla uppgifter och gör dem tillgängliga för bibliotekets besökare genom andra kanaler och söktjänster av olika slag. Internet används i allt större utsträckning för att söka fakta och dela erfarenheter, vilket har fått en enorm påverkan på informationssökning och lärande. Den tekniska utvecklingen innebär nya möjligheter för bibliotekets användare till medskapande och delaktighet i form av lärande och kreativt skapande. Det påverkar i sin tur bibliotekets verksamhet och vilken kompetens som behövs.

Bibliotekarier har många arbetsplatser. Som bibliotekarie på folkbibliotek jobbar man till exempel på ett barn- och vuxenbibliotek eller i en bokbuss. De har en viktig roll som informationsförmedlare. De ska ge minoritetsgrupper tillgång till information och litteratur. Man måste tycka om att ge service och att lösa problem.

Det är också bra om man är duktig på att förklara och tala inför andra eftersom bibliotekarier till exempel ska presentera böcker för olika grupper och lära biblioteksbesökare att göra informationssökningar. En viktig uppgift är inköp av böcker och andra medier. De deltar också i arrangemang av kulturprogram, utställningar, debatter och föredrag på biblioteket. Biblioteken sysslar allt mer med utbildning och därför är intresse för och kunskap om pedagogik viktigt. Biblioteken genomgår stora förändringar och det är sannolikt att även bibliotekarierollen kommer att förändras.

Som skolbibliotekarie jobbar man vid olika skolor. I arbetsuppgifterna ingår främst informationssökning, informationsförmedling och att ge råd om litteratur. I arbetet ingår också att undervisa i bibliotekskunskap och väcka intresse för att läsa mer och att söka kunskap ur litteraturen.

Många bibliotekarier finns på forskningsbibliotek till exempel på universitet och högskolor. Då arbetar de med att ge forskare och studenter kvalificerad information och utbildning i att hitta litteratur, artiklar och söka i databaser. En allt större uppgift är att stödja forskares publicering av sitt vetenskapliga arbete. Arbetsuppgifterna omfattar allt ifrån inköp till avancerade databassökningar. Bibliotekarier finns också på sjukhusbibliotek där arbetet riktas gentemot mot såväl sjukhusets personal som patienterna.

På stora företag finns också bibliotekarier. Deras arbetsuppgifter liknar de bibliotekarien har på forskningsbiblioteken. Många företag har forsknings- eller utredningsavdelningar som har stor nytta av bibliotekariens kunskaper.

Utbildningen, med en examen i biblioteks- och informationsvetenskap samt en inriktning mot informationssökning och informationsförmedling, kan ligga till grund för en breddad arbetsmarknad.

Informationsarkitekter arbetar med Internet och andra elektroniska informationstjänster och ser till att innehållet är lättillgängligt och anpassat för enkel och effektiv användning.

Som bibliotekarie jobbar man för det mesta vanliga kontorstider. Men ofta måste arbetstiden anpassas till att biblioteken har öppet på kvällar och helger.

På biblioteket kan det också finnas biblioteksassistenter som arbetar med administration, till exempel med att registrera tidskrifter och beställa böcker från andra bibliotek.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Bibliotekarie

L

Luleå kommun, Kansli - Arkivarie
Arkivarie
2017-10-11Medellön: 30400 kr Luleå

S

Stena Line - Bildarkivarie
DAM Specialist
2017-10-23Medellön: 30400 kr Malmö

S

Strängnäs kommun, Stabsavdelning - Arkivarie
Arkivarie med ansvar för digital informationshantering och e - arkivsfrågor
2017-10-26Medellön: 30400 kr Strängnäs

A

ArkivIT - Arkivarie
Meriterande extrajobb som arkivarie / registrator
2017-10-27Medellön: 30400 kr Stockholm

P

Perido AB - Arkivarie
Öga för detaljer? Vi söker en arkivarie! - Tillsvidare
2017-10-30Medellön: 30400 kr Stockholm

S

Svenska ESF - rådet - Arkivarie
Svenska ESF - rådet söker arkivarie
2017-11-08Medellön: 30400 kr Gävle

K

Kristinehamns kommun, Kommunledningsförvaltningen - Arkivarie
E - arkivarie
2017-11-03Medellön: 30400 kr Kristinehamn


J

Jobbet.se / LS Jobbet AB - Arkivarie
Arkivarie, Region Uppsala
2017-11-07Medellön: 30400 kr Uppsala

A

ArkivIT - Arkivarie
Två arkivkonsulter till ArkivIT
2017-11-08Medellön: 30400 kr Stockholm

J

Järfälla kommun, Järfälla Kultur - Bildarkivarie
Kultursekreterare med ansvar för bildarkiv och bilddatabas
2017-11-08Medellön: 30400 kr Järfälla

Visa alla Bibliotekarie jobb ❭❭

Bibliotekarie

Lönestatistik

30 400 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Museiintendenter och bibliotekarier

30 500 kr

Lediga jobb Bibliotekarie

Yrkesprognos
Hård konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Bibliotekarie:

Betyg 3.62 / 5 av 13 st röster.
Bibliotekarie
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

95 %

©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002