Naturvetenskapligt arbete

> Atomfysiker 47 800 kr
> Elektronfysiker 47 800 kr
> Forensiker, fysik 47 800 kr
> Fysiker 47 800 kr
> Kärnfysiker 47 800 kr
> Kärnkraftsinspektör 47 800 kr
> Laborator, fysik 47 800 kr
> Partikelfysiker 47 800 kr
> Plasmafysiker 47 800 kr
> Radiofysiker 47 800 kr
> Sjukhusfysiker 47 800 kr
> Strålningsfysiker 47 800 kr
> Strålskyddsfysiker 47 800 kr
> Strålskyddsinspektör 47 800 kr
> Utvecklingsingenjör, fysik 47 800 kr
> Analytisk kemist 49 000 kr
> Biokemist 49 000 kr
> Forensiker, kemi 49 000 kr
> Kemist, allmän 49 000 kr
> Kemist, klinisk 49 000 kr
> Klinisk kemist 49 000 kr
> Laborator, kemi 49 000 kr
> Materialkemist 49 000 kr
> Miljökemist 49 000 kr
> Oorganisk kemist 49 000 kr
> Organisk kemist 49 000 kr
> Processkemist 49 000 kr
> Sjukhuskemist 49 000 kr
> Strukturkemist 49 000 kr
> Ytkemist 49 000 kr
> Berggrundsgeolog 43 000 kr
> Geofysiker 43 000 kr
> Geokemist 43 000 kr
> Geolog 43 000 kr
> Gruvgeolog 43 000 kr
> Hydrogeolog 43 000 kr
> Hydrolog 43 000 kr
> Kvartärgeolog 43 000 kr
> Oceanograf 43 000 kr