Naturvetenskapligt arbete

> Atomfysiker 48 500 kr
> Elektronfysiker 48 500 kr
> Forensiker, fysik 48 500 kr
> Fysiker 48 500 kr
> Kärnfysiker 48 500 kr
> Kärnkraftsinspektör 48 500 kr
> Laborator, fysik 48 500 kr
> Partikelfysiker 48 500 kr
> Plasmafysiker 48 500 kr
> Radiofysiker 48 500 kr
> Sjukhusfysiker 48 500 kr
> Strålningsfysiker 48 500 kr
> Strålskyddsfysiker 48 500 kr
> Strålskyddsinspektör 48 500 kr
> Utvecklingsingenjör, fysik 48 500 kr
> Försvarsmeteorolog 41 400 kr
> Marinmeteorolog 41 400 kr
> Meteorolog 41 400 kr
> Prognosmeteorolog 41 400 kr
> Stabsmeteorolog 41 400 kr
> Statsmeteorolog 41 400 kr
> Analytisk kemist 48 000 kr
> Biokemist 48 000 kr
> Forensiker, kemi 48 000 kr
> Kemist, allmän 48 000 kr
> Kemist, klinisk 48 000 kr
> Klinisk kemist 48 000 kr
> Laborator, kemi 48 000 kr
> Materialkemist 48 000 kr
> Miljökemist 48 000 kr
> Oorganisk kemist 48 000 kr
> Organisk kemist 48 000 kr
> Processkemist 48 000 kr
> Sjukhuskemist 48 000 kr
> Strukturkemist 48 000 kr
> Ytkemist 48 000 kr
> Berggrundsgeolog 44 200 kr
> Geofysiker 44 200 kr
> Geokemist 44 200 kr