Naturvetenskapligt arbete

> Atomfysiker 46 200 kr
> Elektronfysiker 46 200 kr
> Forensiker, fysik 46 200 kr
> Fysiker 46 200 kr
> Kärnfysiker 46 200 kr
> Kärnkraftsinspektör 46 200 kr
> Laborator, fysik 46 200 kr
> Partikelfysiker 46 200 kr
> Plasmafysiker 46 200 kr
> Radiofysiker 46 200 kr
> Sjukhusfysiker 46 200 kr
> Strålningsfysiker 46 200 kr
> Strålskyddsfysiker 46 200 kr
> Strålskyddsinspektör 46 200 kr
> Utvecklingsingenjör, fysik 46 200 kr
> Analytisk kemist 44 500 kr
> Biokemist 44 500 kr
> Forensiker, kemi 44 500 kr
> Kemist, allmän 44 500 kr
> Kemist, klinisk 44 500 kr
> Klinisk kemist 44 500 kr
> Laborator, kemi 44 500 kr
> Materialkemist 44 500 kr
> Miljökemist 44 500 kr
> Oorganisk kemist 44 500 kr
> Organisk kemist 44 500 kr
> Processkemist 44 500 kr
> Sjukhuskemist 44 500 kr
> Strukturkemist 44 500 kr
> Ytkemist 44 500 kr
> Berggrundsgeolog 41 400 kr
> Geofysiker 41 400 kr
> Geokemist 41 400 kr
> Geolog 41 400 kr
> Gruvgeolog 41 400 kr
> Hydrogeolog 41 400 kr
> Hydrolog 41 400 kr
> Kvartärgeolog 41 400 kr
> Oceanograf 41 400 kr