Naturvetenskapligt arbete

> Atomfysiker 46 800 kr
> Elektronfysiker 46 800 kr
> Forensiker, fysik 46 800 kr
> Fysiker 46 800 kr
> Kärnfysiker 46 800 kr
> Kärnkraftsinspektör 46 800 kr
> Laborator, fysik 46 800 kr
> Partikelfysiker 46 800 kr
> Plasmafysiker 46 800 kr
> Radiofysiker 46 800 kr
> Sjukhusfysiker 46 800 kr
> Strålningsfysiker 46 800 kr
> Strålskyddsfysiker 46 800 kr
> Strålskyddsinspektör 46 800 kr
> Utvecklingsingenjör, fysik 46 800 kr
> Analytisk kemist 43 900 kr
> Biokemist 43 900 kr
> Forensiker, kemi 43 900 kr
> Kemist, allmän 43 900 kr
> Kemist, klinisk 43 900 kr
> Klinisk kemist 43 900 kr
> Laborator, kemi 43 900 kr
> Materialkemist 43 900 kr
> Miljökemist 43 900 kr
> Oorganisk kemist 43 900 kr
> Organisk kemist 43 900 kr
> Processkemist 43 900 kr
> Sjukhuskemist 43 900 kr
> Strukturkemist 43 900 kr
> Ytkemist 43 900 kr
> Berggrundsgeolog 41 700 kr
> Geofysiker 41 700 kr
> Geokemist 41 700 kr
> Geolog 41 700 kr
> Gruvgeolog 41 700 kr
> Hydrogeolog 41 700 kr
> Hydrolog 41 700 kr
> Kvartärgeolog 41 700 kr
> Oceanograf 41 700 kr