Medellön i Sverige

36 100 kr

Medellön Kvinnor

34 200 kr

Medellön Män

37 900 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Yrken med hög lön

> Kommundirektör 95 500 kr
> Börsombud 91 100 kr
> Stadsombudsman 53 200 kr
> Administrativ chef, verksamhetsnära chef 53 100 kr
> Utvecklingsingenjör, fysik 46 800 kr
> Jurist, företags 59 500 kr
> Systemutvecklare 46 500 kr
> Ögonläkare 79 200 kr
> Forskningsingenjör, elkraft 48 500 kr

Yrken med låg lön

> Fastighetsskötare 28 300 kr
> Stiftskonsulent 28 300 kr
> Bilvårdsman, tvätt, polering 25 000 kr
> Hamparbetare 25 700 kr
> Materialplanerare, assistent 28 800 kr
> Terapibiträde 26 600 kr
> Kretskortsprovare 28 700 kr
> Soldat, sjömän, marinen 25 500 kr
> Telefonombud 28 300 kr