Medellön i Sverige

36 100 kr

Medellön Kvinnor

34 200 kr

Medellön Män

37 900 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Yrken med låg lön

> Garagebiträde 25 000 kr
> Magasinsarbetare 28 800 kr
> Kocksteward 27 600 kr
> Plastbåtbyggare 29 100 kr
> Värd, camping 27 100 kr
> Strumpformare 25 700 kr
> Läkarsekreterare 28 000 kr
> Gaspåfyllare 27 300 kr
> Institutionstekniker, vaktmästare 27 100 kr