Medellön i Sverige

37 100 kr

Medellön Kvinnor

35 100 kr

Medellön Män

39 000 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Yrken med låg lön

> Fastighetsreparatör 29 400 kr
> Arkivkanslist 28 000 kr
> Resurslärare, elevassistent skola 26 000 kr
> Kontaktperson, LSS 27 000 kr
> Assistent, ADL 29 000 kr
> Äppelplockare 24 300 kr
> Veterinärassistent 28 900 kr
> Kapsylarbetare 29 100 kr
> Sporthallsvaktmästare 29 400 kr