Medellön i Sverige

36 100 kr

Medellön Kvinnor

34 200 kr

Medellön Män

37 900 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Yrken med låg lön

> Skärare, skor 25 700 kr
> Kundtjänstbiträde, butik 27 800 kr
> Markismontör, montering, reparation 27 000 kr
> Emballerare, maskin 27 300 kr
> Trädgårdsanläggare 27 700 kr
> Kyrkogårdsförman 27 700 kr
> Snöskottare 28 800 kr
> Bloggare 25 800 kr
> Besiktningsman, lägenhet 28 300 kr