Medellön i Sverige

36 100 kr

Medellön Kvinnor

34 200 kr

Medellön Män

37 900 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Yrken med låg lön

> Spollindare, svagström 28 700 kr
> Fårfarmare 24 000 kr
> Abonnentman 27 800 kr
> Butiksdemonstratör 25 800 kr
> Sulberedare 25 700 kr
> Habiliteringsassistent, vårdbiträde 29 100 kr
> Maskinstickare 25 700 kr
> Ammunitionsröjare 25 500 kr
> Vagnsstädare 24 400 kr