Medellön i Sverige

35 300 kr

Medellön Kvinnor

33 500 kr

Medellön Män

37 200 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Yrken med låg lön

> Iläggare, glasmaskin 27 100 kr
> Tidningsbud 28 100 kr
> Arkivassistent 26 200 kr
> Affischuppsättare 23 000 kr
> Förpackningsarbetare 28 000 kr
> Träarbetare, tillverkning lastpallar 28 600 kr
> Avsynare, skor 26 100 kr
> Sjukhusvärd 25 900 kr
> Vårdbiträde, äldreboende 25 300 kr