Medellön i Sverige

37 100 kr

Medellön Kvinnor

35 100 kr

Medellön Män

39 000 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Yrken med hög lön

> Lantbruksdirektör 69 200 kr
> Konsult, management 52 100 kr
> Kommundelschef 99 900 kr
> Business controller 50 400 kr
> Neurolog 83 200 kr
> Rikspolischef 99 900 kr
> Börsmäklare 91 300 kr
> Venereolog 83 200 kr
> Produktutvecklare, elkraft 50 600 kr