Medellön i Sverige

36 100 kr

Medellön Kvinnor

34 200 kr

Medellön Män

37 900 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Yrken med låg lön

> Maskinoperatör, postsortering 27 300 kr
> Vägvakt 29 300 kr
> Lagerföreståndare 28 800 kr
> Obduktionsbiträde 26 600 kr
> Sulpressare 25 700 kr
> Tamburvaktmästare 27 100 kr
> Packoperatör 27 300 kr
> Logopedassistent 26 600 kr
> Maskinist, fastighet 28 300 kr