Medellön i Sverige

36 100 kr

Medellön Kvinnor

34 200 kr

Medellön Män

37 900 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Yrken med låg lön

> Parkarbetare 27 700 kr
> Postare, försändelser 27 300 kr
> Textilmaskinställare, garnberedning 25 700 kr
> Spinnmaskinoperatör 25 700 kr
> Skrivvakt 23 700 kr
> Museiassistent 27 200 kr
> Kycklingsorterare 24 000 kr
> Byggnadsstädare 24 400 kr
> Miljöarbetare, avfallshantering 28 800 kr