Medellön i Sverige

35 300 kr

Medellön Kvinnor

33 500 kr

Medellön Män

37 200 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Yrken med låg lön

> Vårdbiträde, funktionshindrade 25 300 kr
> Museivaktmästare 27 000 kr
> Bildemonterare 28 500 kr
> Tandvårdsbiträde 26 600 kr
> Skolköksbiträde 24 200 kr
> Anhörigstödjare 26 600 kr
> Anhörigvårdare 26 600 kr
> Modellsömmerska 26 100 kr
> Lagerexpedit 28 600 kr