Medellön i Sverige

35 300 kr

Medellön Kvinnor

33 500 kr

Medellön Män

37 200 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Yrken med låg lön

> Utfraktare, lager 28 400 kr
> Arborist 27 400 kr
> Personlig assistent 27 600 kr
> Maskinist, fastighet 28 400 kr
> Fåruppfödare 24 500 kr
> Lädervaruarbetare 26 100 kr
> Bilrekondare 24 800 kr
> Idrottsplatsarbetare 28 400 kr
> Hyttvärd 24 200 kr