Medellön i Sverige

37 100 kr

Medellön Kvinnor

35 100 kr

Medellön Män

39 000 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Yrken med låg lön

> Hemspråkstränare 26 000 kr
> Kolportör 28 200 kr
> Mjölkbonde 26 100 kr
> Placör 26 900 kr
> Garderobiär 27 600 kr
> Utkörare, försäljning 29 900 kr
> Kycklinguppfödare 26 100 kr
> Färgblandare, textil 24 700 kr
> Bottnare 26 900 kr