Medellön i Sverige

35 300 kr

Medellön Kvinnor

33 500 kr

Medellön Män

37 200 kr

Lönestatistik

Här kan du se aktuell lönestatistik och jämföra löner mellan olika yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB (Statistiska centralbyrån). Passa även gärna på att räkna ut din Nettolön.

Yrken med låg lön

> Inventerare, lager 28 600 kr
> Parkarbetare 27 400 kr
> Frukostvärd 24 200 kr
> Tågstädare 24 200 kr
> Ekonomibiträde, fartyg 24 200 kr
> Textiltvättare 25 200 kr
> Handledare, personer med funktionsnedsättning 28 500 kr
> Biblioteksbiträde 26 200 kr
> Vårdare, vårdhem 28 500 kr