Hälso- och sjukvård

> Anestesiläkare 78 700 kr
> Anestesiolog 78 700 kr
> Audiolog, medicinsk 78 700 kr
> Avdelningsläkare 78 700 kr
> Bakteriolog, klinisk 78 700 kr
> Barnkirurg 78 700 kr
> Barnläkare 78 700 kr
> Barnpsykiater 78 700 kr
> Cancerspecialist 78 700 kr
> Cytolog 78 700 kr
> Dermatolog 78 700 kr
> Distriktsläkare 78 700 kr
> Endokrinolog 78 700 kr
> Epidemiläkare 78 700 kr
> Epidemiolog 78 700 kr
> Farmakolog, klinisk 78 700 kr
> Foniater 78 700 kr
> Fysiolog, klinisk 78 700 kr
> Fältläkare 78 700 kr
> Företagsläkare 78 700 kr
> Försäkringsläkare 78 700 kr
> Förtroendeläkare 78 700 kr
> Gastroenterolog 78 700 kr
> Geriatriker 78 700 kr
> Gynekolog 78 700 kr
> Handkirurg 78 700 kr
> Hematolog 78 700 kr
> Hudläkare 78 700 kr
> Husläkare 78 700 kr
> Immunolog, klinisk 78 700 kr
> Infektionsläkare 78 700 kr
> Kardiolog 78 700 kr
> Kirurg 78 700 kr
> Klinisk bakteriolog 78 700 kr
> Klinisk cytolog 78 700 kr
> Klinisk farmakolog 78 700 kr
> Klinisk fysiolog 78 700 kr
> Klinisk immunolog 78 700 kr
> Klinisk neurofysiolog 78 700 kr