Hälso- och sjukvård

> Anestesiläkare 79 200 kr
> Anestesiolog 79 200 kr
> Audiolog, medicinsk 79 200 kr
> Avdelningsläkare 79 200 kr
> Bakteriolog, klinisk 79 200 kr
> Barnkirurg 79 200 kr
> Barnläkare 79 200 kr
> Barnpsykiater 79 200 kr
> Cancerspecialist 79 200 kr
> Cytolog 79 200 kr
> Dermatolog 79 200 kr
> Distriktsläkare 79 200 kr
> Endokrinolog 79 200 kr
> Epidemiläkare 79 200 kr
> Epidemiolog 79 200 kr
> Farmakolog, klinisk 79 200 kr
> Foniater 79 200 kr
> Fysiolog, klinisk 79 200 kr
> Fältläkare 79 200 kr
> Företagsläkare 79 200 kr
> Försäkringsläkare 79 200 kr
> Förtroendeläkare 79 200 kr
> Gastroenterolog 79 200 kr
> Geriatriker 79 200 kr
> Gynekolog 79 200 kr
> Handkirurg 79 200 kr
> Hematolog 79 200 kr
> Hudläkare 79 200 kr
> Husläkare 79 200 kr
> Immunolog, klinisk 79 200 kr
> Infektionsläkare 79 200 kr
> Kardiolog 79 200 kr
> Kirurg 79 200 kr
> Klinisk bakteriolog 79 200 kr
> Klinisk cytolog 79 200 kr
> Klinisk farmakolog 79 200 kr
> Klinisk fysiolog 79 200 kr
> Klinisk immunolog 79 200 kr
> Klinisk neurofysiolog 79 200 kr