Hälso- och sjukvård

> Anestesiläkare 83 200 kr
> Anestesiolog 83 200 kr
> Audiolog, medicinsk 83 200 kr
> Avdelningsläkare 83 200 kr
> Bakteriolog, klinisk 83 200 kr
> Barnkirurg 83 200 kr
> Barnläkare 83 200 kr
> Barnpsykiater 83 200 kr
> Cancerspecialist 83 200 kr
> Cytolog 83 200 kr
> Dermatolog 83 200 kr
> Distriktsläkare 83 200 kr
> Endokrinolog 83 200 kr
> Epidemiläkare 83 200 kr
> Epidemiolog 83 200 kr
> Farmakolog, klinisk 83 200 kr
> Foniater 83 200 kr
> Fysiolog, klinisk 83 200 kr
> Fältläkare 83 200 kr
> Företagsläkare 83 200 kr
> Försäkringsläkare 83 200 kr
> Förtroendeläkare 83 200 kr
> Gastroenterolog 83 200 kr
> Geriatriker 83 200 kr
> Gynekolog 83 200 kr
> Handkirurg 83 200 kr
> Hematolog 83 200 kr
> Hudläkare 83 200 kr
> Husläkare 83 200 kr
> Immunolog, klinisk 83 200 kr
> Infektionsläkare 83 200 kr
> Kardiolog 83 200 kr
> Kirurg 83 200 kr
> Klinisk bakteriolog 83 200 kr
> Klinisk cytolog 83 200 kr
> Klinisk farmakolog 83 200 kr
> Klinisk fysiolog 83 200 kr
> Klinisk immunolog 83 200 kr
> Klinisk neurofysiolog 83 200 kr