Naturbruk

> Civilingenjör, bioteknik jordbruk 37 300 kr
> Ekonomikonsulent, lantbruk 37 300 kr
> Enolog 37 300 kr
> EU-kontrollant, lantbruksstöd 37 300 kr
> Fjäderfäkonsulent 37 300 kr
> Forskare, agronomi 37 300 kr
> Forskare, trädgårdsvetenskap 37 300 kr
> Fruktodlingskonsulent 37 300 kr
> Hortonom 37 300 kr
> Husdjurskonsulent 37 300 kr
> Instruktör, lantbruksnämnd 37 300 kr
> Jordbruksforskare 37 300 kr
> Jordbruksinstruktör 37 300 kr
> Jordbrukskonsulent 37 300 kr
> Jordbruksrådgivare 37 300 kr
> Konsulent, lantbruksnämnd 37 300 kr
> Lantbruksekonom 37 300 kr
> Lantbrukskonsulent 37 300 kr
> Lantbruksrådgivare 37 300 kr
> Maskinkonsulent, inom lantbruk 37 300 kr
> Oenolog 37 300 kr
> Renskötselkonsulent 37 300 kr
> Spannmålskonsulent 37 300 kr
> Trädgårdsforskare 37 300 kr
> Trädgårdskonsulent 37 300 kr
> Trädgårdsrådgivare 37 300 kr
> Växtförädlare 37 300 kr
> Växtinspektör 37 300 kr
> Växtodlingskonsulent 37 300 kr
> Växtodlingsrådgivare 37 300 kr
> Växtskyddsspecialist 37 300 kr
> Önolog 37 300 kr
> Bisjukdomskonsulent 37 300 kr
> Fiskeriingenjör 37 300 kr
> Fiskeriintendent 37 300 kr
> Fiskerikonsulent 37 300 kr
> Fiskevårdskonsulent 37 300 kr
> Inspektor, blandad drift 37 300 kr
> Inspektor, husdjursuppfödning 37 300 kr