Naturbruk

> Civilingenjör, bioteknik jordbruk 39 300 kr
> Ekonomikonsulent, lantbruk 39 300 kr
> Enolog 39 300 kr
> EU-kontrollant, lantbruksstöd 39 300 kr
> Fjäderfäkonsulent 39 300 kr
> Forskare, agronomi 39 300 kr
> Forskare, trädgårdsvetenskap 39 300 kr
> Fruktodlingskonsulent 39 300 kr
> Hortonom 39 300 kr
> Husdjurskonsulent 39 300 kr
> Instruktör, lantbruksnämnd 39 300 kr
> Jordbruksforskare 39 300 kr
> Jordbruksinstruktör 39 300 kr
> Jordbrukskonsulent 39 300 kr
> Jordbruksrådgivare 39 300 kr
> Konsulent, lantbruksnämnd 39 300 kr
> Lantbruksekonom 39 300 kr
> Lantbrukskonsulent 39 300 kr
> Lantbruksrådgivare 39 300 kr
> Maskinkonsulent, inom lantbruk 39 300 kr
> Oenolog 39 300 kr
> Renskötselkonsulent 39 300 kr
> Spannmålskonsulent 39 300 kr
> Trädgårdsforskare 39 300 kr
> Trädgårdskonsulent 39 300 kr
> Trädgårdsrådgivare 39 300 kr
> Växtförädlare 39 300 kr
> Växtinspektör 39 300 kr
> Växtodlingskonsulent 39 300 kr
> Växtodlingsrådgivare 39 300 kr
> Växtskyddsspecialist 39 300 kr
> Önolog 39 300 kr
> Bisjukdomskonsulent 39 300 kr
> Fiskeriingenjör 39 300 kr
> Fiskeriintendent 39 300 kr
> Fiskerikonsulent 39 300 kr
> Fiskevårdskonsulent 39 300 kr
> Inspektor, blandad drift 39 300 kr
> Inspektor, husdjursuppfödning 39 300 kr