Naturbruk

> Civilingenjör, bioteknik jordbruk 40 300 kr
> Ekonomikonsulent, lantbruk 40 300 kr
> Enolog 40 300 kr
> EU-kontrollant, lantbruksstöd 40 300 kr
> Fjäderfäkonsulent 40 300 kr
> Forskare, agronomi 40 300 kr
> Forskare, trädgårdsvetenskap 40 300 kr
> Fruktodlingskonsulent 40 300 kr
> Hortonom 40 300 kr
> Husdjurskonsulent 40 300 kr
> Instruktör, lantbruksnämnd 40 300 kr
> Jordbruksforskare 40 300 kr
> Jordbruksinstruktör 40 300 kr
> Jordbrukskonsulent 40 300 kr
> Jordbruksrådgivare 40 300 kr
> Konsulent, lantbruksnämnd 40 300 kr
> Lantbruksekonom 40 300 kr
> Lantbrukskonsulent 40 300 kr
> Lantbruksrådgivare 40 300 kr
> Maskinkonsulent, inom lantbruk 40 300 kr
> Oenolog 40 300 kr
> Renskötselkonsulent 40 300 kr
> Spannmålskonsulent 40 300 kr
> Trädgårdsforskare 40 300 kr
> Trädgårdskonsulent 40 300 kr
> Trädgårdsrådgivare 40 300 kr
> Växtförädlare 40 300 kr
> Växtinspektör 40 300 kr
> Växtodlingskonsulent 40 300 kr
> Växtodlingsrådgivare 40 300 kr
> Växtskyddsspecialist 40 300 kr
> Önolog 40 300 kr
> Bisjukdomskonsulent 40 300 kr
> Fiskeriingenjör 40 300 kr
> Fiskeriintendent 40 300 kr
> Fiskerikonsulent 40 300 kr
> Fiskevårdskonsulent 40 300 kr
> Inspektor, blandad drift 40 300 kr
> Inspektor, husdjursuppfödning 40 300 kr