Naturbruk

> Civilingenjör, bioteknik jordbruk 36 700 kr
> Ekonomikonsulent, lantbruk 36 700 kr
> Enolog 36 700 kr
> EU-kontrollant, lantbruksstöd 36 700 kr
> Fjäderfäkonsulent 36 700 kr
> Forskare, agronomi 36 700 kr
> Forskare, trädgårdsvetenskap 36 700 kr
> Fruktodlingskonsulent 36 700 kr
> Hortonom 36 700 kr
> Husdjurskonsulent 36 700 kr
> Instruktör, lantbruksnämnd 36 700 kr
> Jordbruksforskare 36 700 kr
> Jordbruksinstruktör 36 700 kr
> Jordbrukskonsulent 36 700 kr
> Jordbruksrådgivare 36 700 kr
> Konsulent, lantbruksnämnd 36 700 kr
> Lantbruksekonom 36 700 kr
> Lantbrukskonsulent 36 700 kr
> Lantbruksrådgivare 36 700 kr
> Maskinkonsulent, inom lantbruk 36 700 kr
> Oenolog 36 700 kr
> Renskötselkonsulent 36 700 kr
> Spannmålskonsulent 36 700 kr
> Trädgårdsforskare 36 700 kr
> Trädgårdskonsulent 36 700 kr
> Trädgårdsrådgivare 36 700 kr
> Växtförädlare 36 700 kr
> Växtinspektör 36 700 kr
> Växtodlingskonsulent 36 700 kr
> Växtodlingsrådgivare 36 700 kr
> Växtskyddsspecialist 36 700 kr
> Önolog 36 700 kr
> Bisjukdomskonsulent 36 700 kr
> Fiskeriingenjör 36 700 kr
> Fiskeriintendent 36 700 kr
> Fiskerikonsulent 36 700 kr
> Fiskevårdskonsulent 36 700 kr
> Inspektor, blandad drift 36 700 kr
> Inspektor, husdjursuppfödning 36 700 kr