Chefer och verksamhetsledare

> Barnombudsman, myndighet 99 900 kr
> Beskickningschef 99 900 kr
> Civilförsvarschef 99 900 kr
> Departementsråd 99 900 kr
> Direktör, myndighet 99 900 kr
> Diskrimineringsombudsman 99 900 kr
> Envoyé 99 900 kr
> Förvaltningsdirektör, staten 99 900 kr
> Generaldirektör, myndighet 99 900 kr
> Generalkonsul 99 900 kr
> Justitiekansler 99 900 kr
> Justitieombudsman 99 900 kr
> Kabinettsekreterare 99 900 kr
> Kassadirektör, försäkringskassa 99 900 kr
> Kommerseråd 99 900 kr
> Kommunaldirektör 99 900 kr
> Kommunchef 99 900 kr
> Kommundelschef 99 900 kr
> Kommundirektör 99 900 kr
> Konsumentombudsman 99 900 kr
> Kriminalvårdschef 99 900 kr
> Landshövding 99 900 kr
> Landstingsdirektör 99 900 kr
> Länspolischef 99 900 kr
> Länsråd 99 900 kr
> Länsskattechef 99 900 kr
> Länsöverdirektör 99 900 kr
> Näringsfrihetsombudsman 99 900 kr
> Regionkronodirektör 99 900 kr
> Riksantikvarie 99 900 kr
> Riksarkivarie 99 900 kr
> Riksbibliotekarie 99 900 kr
> Riksgäldsdirektör 99 900 kr
> Rikskronofogde 99 900 kr
> Rikspolischef 99 900 kr
> Sjukvårdsdirektör 99 900 kr
> Stadsdelsdirektör 99 900 kr
> Stadsdirektör 99 900 kr
> Statsheraldiker 99 900 kr