Chefer och verksamhetsledare

> Barnombudsman, myndighet 102 400 kr
> Beskickningschef 102 400 kr
> Civilförsvarschef 102 400 kr
> Departementsråd 102 400 kr
> Direktör, myndighet 102 400 kr
> Diskrimineringsombudsman 102 400 kr
> Envoyé 102 400 kr
> Förvaltningsdirektör, staten 102 400 kr
> Generaldirektör, myndighet 102 400 kr
> Generalkonsul 102 400 kr
> Justitiekansler 102 400 kr
> Justitieombudsman 102 400 kr
> Kabinettsekreterare 102 400 kr
> Kassadirektör, försäkringskassa 102 400 kr
> Kommerseråd 102 400 kr
> Kommunaldirektör 102 400 kr
> Kommunchef 102 400 kr
> Kommundelschef 102 400 kr
> Kommundirektör 102 400 kr
> Konsumentombudsman 102 400 kr
> Kriminalvårdschef 102 400 kr
> Landshövding 102 400 kr
> Landstingsdirektör 102 400 kr
> Länspolischef 102 400 kr
> Länsråd 102 400 kr
> Länsskattechef 102 400 kr
> Länsöverdirektör 102 400 kr
> Näringsfrihetsombudsman 102 400 kr
> Regionkronodirektör 102 400 kr
> Riksantikvarie 102 400 kr
> Riksarkivarie 102 400 kr
> Riksbibliotekarie 102 400 kr
> Riksgäldsdirektör 102 400 kr
> Rikskronofogde 102 400 kr
> Rikspolischef 102 400 kr
> Sjukvårdsdirektör 102 400 kr
> Stadsdelsdirektör 102 400 kr
> Stadsdirektör 102 400 kr
> Statsheraldiker 102 400 kr