Chefer och verksamhetsledare

> Barnombudsman, myndighet 92 600 kr
> Beskickningschef 92 600 kr
> Civilförsvarschef 92 600 kr
> Departementsråd 92 600 kr
> Direktör, myndighet 92 600 kr
> Diskrimineringsombudsman 92 600 kr
> Envoyé 92 600 kr
> Förvaltningsdirektör, staten 92 600 kr
> Generaldirektör, myndighet 92 600 kr
> Generalkonsul 92 600 kr
> Justitiekansler 92 600 kr
> Justitieombudsman 92 600 kr
> Kabinettsekreterare 92 600 kr
> Kassadirektör, försäkringskassa 92 600 kr
> Kommerseråd 92 600 kr
> Kommunaldirektör 92 600 kr
> Kommunchef 92 600 kr
> Kommundelschef 92 600 kr
> Kommundirektör 92 600 kr
> Konsumentombudsman 92 600 kr
> Kriminalvårdschef 92 600 kr
> Landshövding 92 600 kr
> Landstingsdirektör 92 600 kr
> Länspolischef 92 600 kr
> Länsråd 92 600 kr
> Länsskattechef 92 600 kr
> Länsöverdirektör 92 600 kr
> Näringsfrihetsombudsman 92 600 kr
> Regionkronodirektör 92 600 kr
> Riksantikvarie 92 600 kr
> Riksarkivarie 92 600 kr
> Riksbibliotekarie 92 600 kr
> Riksgäldsdirektör 92 600 kr
> Rikskronofogde 92 600 kr
> Rikspolischef 92 600 kr
> Sjukvårdsdirektör 92 600 kr
> Stadsdelsdirektör 92 600 kr
> Stadsdirektör 92 600 kr
> Statsheraldiker 92 600 kr