Chefer och verksamhetsledare

> Barnombudsman, myndighet 95 500 kr
> Beskickningschef 95 500 kr
> Civilförsvarschef 95 500 kr
> Departementsråd 95 500 kr
> Direktör, myndighet 95 500 kr
> Diskrimineringsombudsman 95 500 kr
> Envoyé 95 500 kr
> Förvaltningsdirektör, staten 95 500 kr
> Generaldirektör, myndighet 95 500 kr
> Generalkonsul 95 500 kr
> Justitiekansler 95 500 kr
> Justitieombudsman 95 500 kr
> Kabinettsekreterare 95 500 kr
> Kassadirektör, försäkringskassa 95 500 kr
> Kommerseråd 95 500 kr
> Kommunaldirektör 95 500 kr
> Kommunchef 95 500 kr
> Kommundelschef 95 500 kr
> Kommundirektör 95 500 kr
> Konsumentombudsman 95 500 kr
> Kriminalvårdschef 95 500 kr
> Landshövding 95 500 kr
> Landstingsdirektör 95 500 kr
> Länspolischef 95 500 kr
> Länsråd 95 500 kr
> Länsskattechef 95 500 kr
> Länsöverdirektör 95 500 kr
> Näringsfrihetsombudsman 95 500 kr
> Regionkronodirektör 95 500 kr
> Riksantikvarie 95 500 kr
> Riksarkivarie 95 500 kr
> Riksbibliotekarie 95 500 kr
> Riksgäldsdirektör 95 500 kr
> Rikskronofogde 95 500 kr
> Rikspolischef 95 500 kr
> Sjukvårdsdirektör 95 500 kr
> Stadsdelsdirektör 95 500 kr
> Stadsdirektör 95 500 kr
> Statsheraldiker 95 500 kr