Hantverksyrken

> Avsynare, finmekanik 31 800 kr
> Bössmakare 31 800 kr
> Finmekaniker 31 800 kr
> Finmekaniker, hopsättare 31 800 kr
> Flyginstrumentmekaniker 31 800 kr
> Fototekniker, reparation 31 800 kr
> Hantverksoptiker 31 800 kr
> Hjälpmedelstekniker 31 800 kr
> Institutionstekniker, finmekanik 31 800 kr
> Instrumentmakare, finmekanik 31 800 kr
> Instrumentmekaniker 31 800 kr
> Instrumentmontör 31 800 kr
> Instrumentoptiker 31 800 kr
> Instrumentreparatör, finmekanik 31 800 kr
> Instrumenttekniker, finmekanik 31 800 kr
> Justerare, instrument 31 800 kr
> Kamerareparatör 31 800 kr
> Kameratekniker 31 800 kr
> Kompassmakare 31 800 kr
> Låsmontör 31 800 kr
> Låssmed 31 800 kr
> Låssmedsmästare 31 800 kr
> Låstekniker 31 800 kr
> Mikromekaniker 31 800 kr
> Montör, lås 31 800 kr
> Mätarjusterare 31 800 kr
> Nyckelmakare 31 800 kr
> Optiker, instrument 31 800 kr
> Ortopedassistent, tillverkning 31 800 kr
> Pjäsmekaniker 31 800 kr
> Reparatör, sjukhussängar 31 800 kr
> Servicetekniker, handikapphjälpmedel 31 800 kr
> Servicetekniker, sjukhussängar 31 800 kr
> Smed, lås 31 800 kr
> Tandteknikerbiträde 31 800 kr
> Urmakare 31 800 kr
> Vapenmekaniker 31 800 kr
> Vapentekniker 31 800 kr
> Verkstadsoptiker 31 800 kr