Hantverksyrken

> Avsynare, finmekanik 32 300 kr
> Bössmakare 32 300 kr
> Finmekaniker 32 300 kr
> Finmekaniker, hopsättare 32 300 kr
> Flyginstrumentmekaniker 32 300 kr
> Fototekniker, reparation 32 300 kr
> Hantverksoptiker 32 300 kr
> Hjälpmedelstekniker 32 300 kr
> Institutionstekniker, finmekanik 32 300 kr
> Instrumentmakare, finmekanik 32 300 kr
> Instrumentmekaniker 32 300 kr
> Instrumentmontör 32 300 kr
> Instrumentoptiker 32 300 kr
> Instrumentreparatör, finmekanik 32 300 kr
> Instrumenttekniker, finmekanik 32 300 kr
> Justerare, instrument 32 300 kr
> Kamerareparatör 32 300 kr
> Kameratekniker 32 300 kr
> Kompassmakare 32 300 kr
> Låsmontör 32 300 kr
> Låssmed 32 300 kr
> Låssmedsmästare 32 300 kr
> Låstekniker 32 300 kr
> Mikromekaniker 32 300 kr
> Montör, lås 32 300 kr
> Mätarjusterare 32 300 kr
> Nyckelmakare 32 300 kr
> Optiker, instrument 32 300 kr
> Ortopedassistent, tillverkning 32 300 kr
> Pjäsmekaniker 32 300 kr
> Reparatör, sjukhussängar 32 300 kr
> Servicetekniker, handikapphjälpmedel 32 300 kr
> Servicetekniker, sjukhussängar 32 300 kr
> Smed, lås 32 300 kr
> Tandteknikerbiträde 32 300 kr
> Urmakare 32 300 kr
> Vapenmekaniker 32 300 kr
> Vapentekniker 32 300 kr
> Verkstadsoptiker 32 300 kr