Bild som illustrerar Socialsekreterare

Socialsekreterare lön

37 500 kr

Socialsekreterare

Vad blir lönen efter skatt?

32 800 - 48 500 kr / månaden

Kvinnor tjänar 101% av vad män gör.

Socialt arbete

Löneutveckling Socialsekreterare

Snittlön 37 500 kr
Män 37 000 kr
Kvinnor 37 600 kr
Yrket Socialsekreterare och dess lön

Yrkesprofil: Socialsekreterare

En socialsekreterare spelar en kritisk roll i samhället genom att stödja och hjälpa individer och familjer att hantera olika sociala problem. Arbetet innefattar att utreda klienters situationer och behov, samt att planera och genomföra insatser som kan förbättra deras livskvalitet. Det är ett yrke som kräver god kunskap i socialt arbete, psykologi och lagstiftning.

Utbildningsvägar och Kvalifikationer

För att arbeta som socialsekreterare krävs det i regel en akademisk examen inom socialt arbete, såsom en socionomexamen. Denna utbildning är vanligtvis fyra år lång på högskolenivå. Utbildningen förbereder studenterna för de komplexa situationer de kommer att möta i yrkeslivet, med kurser i socialrätt, psykologi, och metodik för socialt arbete.

Yrkeskompetenser och egenskaper

För att lyckas som socialsekreterare behövs starka kommunikativa färdigheter, empati, och förmågan att hantera stressfyllda situationer. En god förståelse för etiska riktlinjer och lagar som styr socialt arbete är också avgörande.

Lönestatistik och Utveckling

Den genomsnittliga lönen för en socialsekreterare är för närvarande 37 500 kr. Löneutvecklingen har sett en ökning från föregående år, där snittlönen låg på 36 800 kr. Intressant nog visar statistiken att kvinnor generellt tjänar lite mer än män inom detta yrke, med en snittlön på 37 600 kr jämfört med mäns 37 000 kr, vilket innebär att kvinnor tjänar 101% av mäns löner.

Arbetsmarknad och Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för socialsekreterare är stabil med en kontinuerlig efterfrågan på kvalificerade yrkesutövare, dels på grund av samhällets växande behov av sociala tjänster. Yrket erbjuder också möjligheter till vidareutbildning och specialisering inom olika områden av socialt arbete.

Förmåner i yrket

Förutom den grundläggande lönen kan socialsekreterare ofta ta del av olika arbetsrelaterade förmåner såsom betalda vidareutbildningar, vilka är av stor vikt för yrkesutvecklingen. Andra förmåner kan inkludera tillgång till tjänstemobil och flexibla arbetstider, vilket bidrar till en bättre arbetslivsbalans.

Att tänka på för blivande Socialsekreterare

Den som överväger en karriär som socialsekreterare bör vara beredd på att hantera emotionellt krävande situationer och komplexa sociala problem. Det är ett yrke som kräver ett stort mått av tålamod, uthållighet och förmåga att navigera i en ofta byråkratisk miljö.

Vem har högst lön?
Den högsta lönen för en Socialsekreterare är 48500 kr. Denna lön tillhör en kvinna som arbetar inom den Offentlig sektorn och har en forskarutbildning. Den högsta lönen för en man inom samma yrke är 44300 kr.
Vem har lägst lön?
Den lägsta lönen för en Socialsekreterare är 32800 kr. Denna lön tillhör en man som arbetar inom den Statliga sektorn och har en förgymnasial utbildning. Den lägsta lönen för en kvinna inom samma yrke är 34600 kr.
Lön per sektor
Lön baserat på utbildning

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Skatteverket. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Medellön eller snittlön räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer. För specifika yrkeskategorier har vi även tagit hänsyn till olika kriterier som erfarenhet och utbildning.

Yrket Socialsekreterare har SSYK-koden 2661, vilken vi använder för att matcha mot SCB databas för att få fram den senaste lönestatistiken.

Yrkesbarometern

Sök Yrke & Lön

Ange sökord, kategori eller löneintervall.

Löneintervall
8000 kr
<- | ->
90000 kr
Kategorier
746
349
179
28
550
171
118
Visa alla
Liknande yrken
Senaste artiklarna
 • Opinionen - Senaste SCB-undersökningen: Socialdemokraterna Tappar
  Opinionen Fre, 12 jul 2024 - 14:35
 • Inflationen - Inflationen sjunker till 1,3% - Vad betyder det för hushållen?
  Inflationen Fre, 12 jul 2024 - 09:53
 • Allmänt - Välkommen till nya Statsskuld.se
  Allmänt Tis, 28 maj 2024 - 20:35
 • Kommun - Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
  Kommun Tors, 23 maj 2024 - 22:26
 • Statsskulden - Sveriges Statsskuld 2024: En Översikt och dess Påverkan
  Statsskulden Lör, 11 maj 2024 - 07:48
Lön, skatter och avgifter
Nettolön 31 450
Nettolön
31 450
Skatter
11 658
Avgifter
12 134

Med vår lönekalkylator kan du enkelt beräkna din lön efter skatt (nettolön).

Medlem i Svenska kyrkan

* Uppdaterad med 2024 skatter