Lön Fysiker

48 500 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Fysiker inom fysiker och astronomer.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~49 400 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Fysiker
( betyg 3.28 / 5 av 43 st röster)

Fysiker

Medellön

48 500 kr

Man

49 200 kr

Kvinna

46 900 kr

Yrkesprognos

Balans

Löneutveckling Fysiker

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för fysiker så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Fysiker

Fysikerna har en mycket bred arbetsmarknad. De arbetar bland annat inom industrin och inom den ekonomiska sektorn, hos datakonsultföretag och inte minst inom energisektorn. Gruppen finns också på forskningsinstitutioner, inom myndigheter samt vid universitet och högskolor där de kan arbeta med utbildning och forskning.

Arbetsuppgifter
Fysiker har omfattande kunskaper i bland annat matematik och fysik. Även datorprogrammering och arbete med teoretiska modeller finns inom fysikernas kunskapsområde. Allt detta är mycket användbara kunskaper som vanligtvis är eftertraktade hos många arbetsgivare.

Kunskaper om datorprogrammering gör att fysiker kan arbeta vid exempelvis it- och datakonsultföretag.

Inom industrin kan man arbeta med forskning, utveckling, konstruktion och avancerade beräkningar. Det kan röra sig om allt från hållfasthetsberäkningar hos olika material, utveckling av elektroniska system, dataprogram, optik och olika tillämpningar av laserteknik med mera.

Inom det ekonomiska området har fysikernas kunskaper i matematik blivit efterfrågade eftersom det blivit intressant att skapa teoretiska modeller för att förutse hur till exempel aktiekurser påverkas av olika faktorer.

Energibranschen och inte minst kärnkraftsektorn är en viktig arbetsgivare för fysikerna. Där handlar jobbet om mycket beräkningar, bland annat av hållfastheten hos reaktorhärdarna när de ska renoveras och byggas om.

Nya områden växer fram inom fysikerns arbetsfält. Ett par exempel är nanoteknik och bioteknik. Inom nanotekniken jobbar man till exempel med att förändra olika materials egenskaper. Inom biotekniken försöker forskarna bland annat efterlikna naturens egna system för energiframställning, exempelvis vid utveckling av solceller.

Arbetsuppgifterna kan både innehålla teoretisk modellering och experimentella mätningar. I det förra området används ofta avancerad matematik och storskaliga datorberäkningar. I det senare hanteras ofta avancerad mätutrustning. I båda områdena, som ofta går i varandra, krävs en god förmåga att analysera nya problem, samt att hitta på metoder för att lösa dem.

Inriktningar
Det går att utbilda sig till fysiker via två spår. Dels via civilingenjörsutbildning inom teknisk fysik, dels via det rent naturvetenskapliga spåret. Innehållet i utbildningen kan vara i stort sett detsamma beroende på vilka val man gör inom ramen för respektive utbildning. Den som valt att utbilda sig till fysiker utan att gå civilingenjörspåret kan dock bli tvungen att marknadsföra sig själv mer än den som utbildat sig till civilingenjör i teknisk fysik. Civilingenjörsbegreppet är ofta mera välkänt hos arbetsgivarna.

Sjukhusfysikern är sjukvårdens strålningsexpert som arbetar med behandlingar och undersökningar av patienter där olika former av strålning används. Se yrkesbeskrivningen sjukhusfysiker på Yrken A-Ö för mer information.

Arbetsmiljö
Fysiker arbetar ofta i projektform tillsammans med experter från andra områden. Det kan till exempel vara matematiker, statistiker, biologer och kemister. Många gånger har man arbetsledande uppgifter och planerar och administrerar arbetet.

Arbetsmarknad utomlands
Arbetsmarknaden är i högsta grad internationell.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda tjänstemän
48 500 kr 47 600 kr 48 200 kr 55 600 kr 55 600 kr

Lönestatistik baserat på Sektor