Lön Installationselektriker

34 700 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Installationselektriker inom installations- och serviceelektriker.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~35 400 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Installationselektriker
( betyg 3.68 / 5 av 376 st röster)

Installationselektriker

Medellön

34 700 kr

Man

34 800 kr

Kvinna

28 800 kr

Yrkesprognos

Liten konkurrens

Löneutveckling Installationselektriker

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för installationselektriker så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Installationselektriker

Nedan finns information om flera elektrikeryrken, det finns länkar vidare till mer information om respektive yrke längre ner i texten.

Elektriker kan arbeta på elkraftföretag, på entreprenadföretag som arbetar på uppdrag av elkraftföretag, på industriers elavdelningar eller i elinstallationsföretag.

Arbetsuppgifter
Elektriker arbetar med installationer, underhåll och reparationer. De arbetar ofta efter ritningar och beskrivningar. Kundkontakter är vanliga i arbetet. Kunderna kan vara privatpersoner, fastighetsägare och industrier. Elektriker samarbetar ofta med andra yrkesgrupper eller i arbetslag med flera elektriker. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på yrkesinriktning.

Distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av elnäten som transporterar elektricitet till samhället. De jobbar med hela systemet av ledningar, ställverk och transformatorer. I jobbet ingår att åtgärda akuta fel vid exempelvis strömavbrott.

Industrielektriker underhåller och reparerar maskiner och automatiska anläggningar i processindustrin. Uppgiften är att åtgärda elektriska och elektroniska fel på maskinerna. De programmerar styrsystem, kopplar ihop ledningar med styrprocesser och byter ut motorer som är trasiga.

Installationselektriker installerar elektrisk utrustning i alla typer av fastigheter. De monterar elcentraler, belysning, drar elledningar och installerar strömbrytare.

Serviceelektriker arbetar med ombyggnad, felsökning och reparation av elektriska anläggningar. De gör även mindre installationer av olika slag, till exempel installation av vitvaror eller solpaneler.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda arbetare
34 700 kr 36 900 kr 36 700 kr 35 400 kr 34 600 kr 34 600 kr

Lönestatistik baserat på Sektor