Lön Webbutvecklare

Medellön Man Kvinna
43 100 kr 43 000 kr 43 500 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en webbutvecklare inom mjukvaru- och systemutvecklare. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Webbutvecklare

Systemutvecklare arbetar inom i stort sett alla branscher. Förutom företag som arbetar med inriktning mot mjuk och hårdvaruutveckling inom IT-området kan en systemutvecklare finnas inom organisationer och myndigheter ibland som anställd men ofta som konsult.

Arbetsuppgifter
Systemutvecklaren deltar när nya IT-system ska utvecklas eller då befintliga system ska vidareutvecklas. Kärnkompetensen för systemutvecklaren är programmering.

Vid programmering används olika programmeringsspråk för att ge datorn instruktioner. Vilket språk som används varierar och ofta är man specialiserad på ett eller flera språk.

Systemutvecklaren kan delta i hela utvecklingsprocessen: analys, design, programmering, test och dokumentation av ett system eller vara specialiserad på någon av dessa delar. De deltar ofta i utformningen av kostnads- och arbetsplaner. IT-utveckling startar vanligtvis med att en beställning görs av den verksamhet som behöver ett nytt, eller förändrat IT-system. Det kan handla om ett övergripande system, eller ett mindre delsystem. För systemutvecklaren gäller det att förstå beställningen och utveckla de funktioner som efterfrågas. Systemutvecklare arbetar ofta i team, i nära kontakt med beställare och de människor som ska använda systemet. Det är viktigt att ha god förståelse för användarna och att kunna se problem och lösningar ur olika synvinklar.

Systemutvecklaren ska ha en förståelse för vilka problem företaget vill lösa med systemet och vilka krav detta ställer. För att få reda på det man behöver veta måste man samarbeta med dem som ska använda systemet. Då är det i praktiken en förutsättning att ha god kunskap om den verksamhet som företaget eller organisationen bedriver. Utifrån faktainsamlingen bygger systemutvecklaren tillsammans med användarna upp datamodeller för att beskriva verksamhetens mål, processer, rutiner, objekt och informationsbehov. Utifrån dessa specificerar man vilka krav som ställs på systemet. Man stämmer hela tiden av sina förslag till lösningar med användare och beställare.

Systemutvecklaren kan själv ta hand om programmeringen, vilket är vanligast, eller lämna instruktioner till programmerare som praktiskt konstruerar datasystemet. Programmeraren analyserar problemen och bestämmer vilka steg som behöver tas i vilken ordning och översätter instruktionerna till kommandon i ett programspråk. Därefter planerar och genomför systemutvecklaren antingen själv eller delegerat till särskilda testare, systemet och tar fram dokumentation över hur systemet fungerar. I uppgifterna ingår ofta att ge utbildning och handledning till dem som ska använda systemet.

En del systemutvecklare arbetar mer med utredning och andra mer med systemutveckling. Det finns ingen skarp gräns mellan dessa uppgifter. Systemutvecklare jobbar i lag, ofta i samarbete med användarna, från utredningens början till dess systemet är färdigt för installation. Inte heller programmerarnas uppgifter är nödvändigtvis skilda från systemutvecklarnas. En och samma person har oftast inslag av både programmering och systemutveckling i sitt jobb.

Inriktningar
Yrken som kan anses vara varianter av systemutvecklare är mjukvaruutvecklare och applikationsutvecklare. Dessa ansvarar för mer avgränsade delar av system. Även webbutvecklare är en variant av sytemutvecklare som utvecklar webbapplikationer och andra system som har webben som "klient", det vill säga den utrustning som ligger närmast kunden.

De som utvecklar system för att styra maskiner och robotar, det vill säga industriapplikationer, kallas ofta systemkonstruktörer eller systemingenjörer.

GIS-utveckling
handlar om att sammanfoga programvaruapplikationer, egna eller andras, med databaser och visa resultatet på kartor. Lantmäteriet, SMHI, kommuner, landsting och länsstyrelser är vanliga beställare av GIS.

Roller som ligger nära systemutvecklarens är systemutredare, systemanalytiker, systemdesigner eller systemtestare beroende på vilket område man specialiserat sig på. Till systemutvecklingsgruppen hör också IT- eller systemarkitekten som har mer övergripande uppgifter. Som IT-arkitekt arbetar man med helhetslösningar för system, databaser och webbgränssnitt. Arbetsuppgifterna varierar mellan olika roller och i olika företag men gemensamt är att det är en mer övergripande roll i företaget. Både testledare och IT-arkitekter beskrivs i separata beskrivningar i Yrken A-Ö.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Webbutvecklare

Elektronikkonstruktör - Göteborg

I

IKG Group - Mjukvaruutvecklare
2018-05-21 Medellön: 41800 kr Göteborg

Utvecklare inom Inbyggda System - Göteborg

I

IKG Group - Mjukvaruutvecklare
2018-05-21 Medellön: 41800 kr Göteborg

Testingenjör inom Inbyggda System - Göteborg

I

IKG Group - Mjukvaruutvecklare
2018-05-21 Medellön: 41800 kr Göteborg

Business Intelligence Developer

N

NetEnt - Mjukvaruutvecklare
2018-05-22 Medellön: 41800 kr Stockholm

Secure Communications Development Team - located in Lund / Malmö

S

Sectra - Mjukvaruutvecklare
2018-06-07 Medellön: 41800 kr Lund

Driftplanerare till E.ON

A

Academic Work - Elektronikkonstruktör
2018-06-20 Medellön: 41800 kr Norrköping

Software Engineer - Frontend

U

Unomaly AB - Mjukvaruutvecklare
2018-06-26 Medellön: 41800 kr Stockholm


DevOps engineer

C

CLEEVEN SC AB - Mjukvaruutvecklare
2018-06-26 Medellön: 41800 kr Stockholm

WiseOne AB söker fler duktiga systemutvecklare

W

WiseOne AB - Mjukvaruutvecklare
2018-07-03 Medellön: 41800 kr Stockholm

Embedded Linux and Open Source Enthusiast

H

HiMinds Linköping AB - Mjukvaruutvecklare
2018-07-18 Medellön: 41800 kr Linköping

Visa alla Webbutvecklare jobb ❭❭

Webbutvecklare

Lönestatistik

43 100 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare

41 600 kr

Lediga jobb Webbutvecklare

Yrkesprognos
Mycket liten konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Webbutvecklare:

Betyg 4.09 / 5 av 47 st röster.
Webbutvecklare
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

101 %

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002