Socialt arbete

> Familjehemsrekryterare 35 400 kr
> Familjehemssekreterare 35 400 kr
> Familjerättssekreterare 35 400 kr
> Familjevårdsinspektör 35 400 kr
> Flyktinghandläggare 35 400 kr
> Flyktingkonsulent 35 400 kr
> Flyktingsamordnare 35 400 kr
> Flyktingsekreterare 35 400 kr
> Fosterbarnsinspektör 35 400 kr
> Fältassistent 35 400 kr
> Fältsekreterare 35 400 kr
> Handläggare, flyktingar 35 400 kr
> Invandrarkonsulent 35 400 kr
> Invandrarsekreterare 35 400 kr
> Rehabiliteringskonsulent 35 400 kr
> Rehabiliteringskonsult, övrig 35 400 kr
> Skyddsassistent 35 400 kr
> Skyddskonsulent 35 400 kr
> Socialinspektör 35 400 kr
> Socialrådgivare 35 400 kr
> Socialsekreterare 35 400 kr
> Socionom, ospec 35 400 kr
> Ungdomssekreterare, socialtjänst 35 400 kr
> Vårdnadsutredare 35 400 kr
> Chefskurator 34 900 kr
> Familjepedagog 34 900 kr
> Familjerådgivare 34 900 kr
> Familjeterapeut 34 900 kr
> Fältkurator 34 900 kr
> Kurator 34 900 kr
> Omsorgskurator 34 900 kr
> Primärvårdskurator 34 900 kr
> Samtalsterapeut 34 900 kr
> Sjukhuskurator 34 900 kr
> Skolkurator 34 900 kr
> Socialkurator 34 900 kr
> Behovsbedömare 33 500 kr
> Biståndsbedömare 33 500 kr
> Biståndshandläggare, kommun 33 500 kr