Socialt arbete

> Familjehemsrekryterare 34 900 kr
> Familjehemssekreterare 34 900 kr
> Familjerättssekreterare 34 900 kr
> Familjevårdsinspektör 34 900 kr
> Flyktinghandläggare 34 900 kr
> Flyktingkonsulent 34 900 kr
> Flyktingsamordnare 34 900 kr
> Flyktingsekreterare 34 900 kr
> Fosterbarnsinspektör 34 900 kr
> Fältassistent 34 900 kr
> Fältsekreterare 34 900 kr
> Handläggare, flyktingar 34 900 kr
> Invandrarkonsulent 34 900 kr
> Invandrarsekreterare 34 900 kr
> Rehabiliteringskonsulent 34 900 kr
> Rehabiliteringskonsult, övrig 34 900 kr
> Skyddsassistent 34 900 kr
> Skyddskonsulent 34 900 kr
> Socialinspektör 34 900 kr
> Socialrådgivare 34 900 kr
> Socialsekreterare 34 900 kr
> Socionom, ospec 34 900 kr
> Ungdomssekreterare, socialtjänst 34 900 kr
> Vårdnadsutredare 34 900 kr
> Chefskurator 34 200 kr
> Familjepedagog 34 200 kr
> Familjerådgivare 34 200 kr
> Familjeterapeut 34 200 kr
> Fältkurator 34 200 kr
> Kurator 34 200 kr
> Omsorgskurator 34 200 kr
> Primärvårdskurator 34 200 kr
> Samtalsterapeut 34 200 kr
> Sjukhuskurator 34 200 kr
> Skolkurator 34 200 kr
> Socialkurator 34 200 kr
> Behovsbedömare 32 700 kr
> Biståndsbedömare 32 700 kr
> Biståndshandläggare, kommun 32 700 kr