Socialt arbete

> Familjehemsrekryterare 36 800 kr
> Familjehemssekreterare 36 800 kr
> Familjerättssekreterare 36 800 kr
> Familjevårdsinspektör 36 800 kr
> Flyktinghandläggare 36 800 kr
> Flyktingkonsulent 36 800 kr
> Flyktingsamordnare 36 800 kr
> Flyktingsekreterare 36 800 kr
> Fosterbarnsinspektör 36 800 kr
> Fältassistent 36 800 kr
> Fältsekreterare 36 800 kr
> Handläggare, flyktingar 36 800 kr
> Invandrarkonsulent 36 800 kr
> Invandrarsekreterare 36 800 kr
> Rehabiliteringskonsulent 36 800 kr
> Rehabiliteringskonsult, övrig 36 800 kr
> Skyddsassistent 36 800 kr
> Skyddskonsulent 36 800 kr
> Socialinspektör 36 800 kr
> Socialrådgivare 36 800 kr
> Socialsekreterare 36 800 kr
> Socionom, ospec 36 800 kr
> Ungdomssekreterare, socialtjänst 36 800 kr
> Vårdnadsutredare 36 800 kr
> Chefskurator 36 600 kr
> Familjepedagog 36 600 kr
> Familjerådgivare 36 600 kr
> Familjeterapeut 36 600 kr
> Fältkurator 36 600 kr
> Kurator 36 600 kr
> Omsorgskurator 36 600 kr
> Primärvårdskurator 36 600 kr
> Samtalsterapeut 36 600 kr
> Sjukhuskurator 36 600 kr
> Skolkurator 36 600 kr
> Socialkurator 36 600 kr
> Behovsbedömare 35 100 kr
> Biståndsbedömare 35 100 kr
> Biståndshandläggare, kommun 35 100 kr