Socialt arbete

> Familjehemsrekryterare 36 100 kr
> Familjehemssekreterare 36 100 kr
> Familjerättssekreterare 36 100 kr
> Familjevårdsinspektör 36 100 kr
> Flyktinghandläggare 36 100 kr
> Flyktingkonsulent 36 100 kr
> Flyktingsamordnare 36 100 kr
> Flyktingsekreterare 36 100 kr
> Fosterbarnsinspektör 36 100 kr
> Fältassistent 36 100 kr
> Fältsekreterare 36 100 kr
> Handläggare, flyktingar 36 100 kr
> Invandrarkonsulent 36 100 kr
> Invandrarsekreterare 36 100 kr
> Rehabiliteringskonsulent 36 100 kr
> Rehabiliteringskonsult, övrig 36 100 kr
> Skyddsassistent 36 100 kr
> Skyddskonsulent 36 100 kr
> Socialinspektör 36 100 kr
> Socialrådgivare 36 100 kr
> Socialsekreterare 36 100 kr
> Socionom, ospec 36 100 kr
> Ungdomssekreterare, socialtjänst 36 100 kr
> Vårdnadsutredare 36 100 kr
> Chefskurator 35 600 kr
> Familjepedagog 35 600 kr
> Familjerådgivare 35 600 kr
> Familjeterapeut 35 600 kr
> Fältkurator 35 600 kr
> Kurator 35 600 kr
> Omsorgskurator 35 600 kr
> Primärvårdskurator 35 600 kr
> Samtalsterapeut 35 600 kr
> Sjukhuskurator 35 600 kr
> Skolkurator 35 600 kr
> Socialkurator 35 600 kr
> Behovsbedömare 34 400 kr
> Biståndsbedömare 34 400 kr
> Biståndshandläggare, kommun 34 400 kr