Ekonomi & politik presenterat på ett tydligt och intressant sätt

Statsskuld.se presenterar ekonomi och politik på ett tydligt och intressant sätt med enbart hjälp av digitala datakällor.

Många fascineras av att se statsskulden förändras live, andra uppskattar det tydliga sätt vi presenterar nettolönen och den politiska opinionen.

Statsskulden beräknas till 1 054 Miljarder kronor baserat på Riksgäldens senaste Mars rapport där statskulden rapporterades vara 1 018 Miljarder kronor. Riksgäldens statsskuld prognos är 1 221 Miljarder kronor till slutet av 2024.

Statsskulden vs Privat belåning

Sveriges Statsskuld kan idag anses som låg. Den tidigare höga statsskulden i mitten av 90 talet har idag nästan helt utraderats räknat i procent av BNP. Detta tack vare inflationen och under senare år även en offensiv amorteringsplan.
Det oroande i sammanhanget är den höga privata belåning Sveriges befolkning har. En stor andel av lånen är bolån, vilka även antagits vara den form av lån som hållit Sveriges ekonomi och BNP uppe en längre tid.

Möjligheter och Risker

Den låga Statsskulden ger Sverige möjligheten att låna sig igenom en mindre lågkonjuktur. I motsatts till tidigare lågkonjukturer så har en stor del av risken förflyttats från Staten till Folket genom den höga privata belåningen.

Reds anm. Man kan summera det som att Staten fortfarande har ett trumfkort inför kommande lågkonjuktur, men hur är det ställt med dem kraftigt belånade invånarna?

Bevaka Statsskuld.se!

Vi kan nu erbjuda möjligheten att få en subtil pushnotis när något förändras relaterat till Sveriges ekonomi.

  • Bevaka Statsskulden, arbetslösheten & den privata skuldsättningen
  • Bevaka lediga jobb inom ditt geografiska område och profession
  • Bevaka och bli notifierad när en ny opinions sammanställning är klar

Beräkna nettolön

Med vår lönekalkylator kan du enkelt beräkna din lön efter skatt (nettolön).