Pedagogiskt arbete

> Högskolelektor 51 500 kr
> Högskollärare, lektor 51 500 kr
> Lektor, högskola/universitet 51 500 kr
> Universitetslektor 51 500 kr
> Universitetslärare, lektor 51 500 kr
> Forskarassistent, högskola/universitet 40 400 kr
> Doktorand, högskola/universitet 31 400 kr
> Adjunkt, högskola/universitet 39 500 kr
> Amanuens, högskola/universitet 39 500 kr
> Högskoleadjunkt 39 500 kr
> Högskollärare, adjunkt 39 500 kr
> Kursledare, högskola 39 500 kr
> Timlärare 39 500 kr
> Universitetsadjunkt 39 500 kr
> Universitetslärare, adjunkt 39 500 kr
> Vårdlärare, högskola 39 500 kr
> Barnavårdslärare, yrkesundervisning 39 100 kr
> Gymnasielärare, yrkesämnen 39 100 kr
> Handelslärare 39 100 kr
> Komvuxlärare, gymnasielärare, yrkesämnen 39 100 kr
> Lantbrukslärare 39 100 kr
> Lärare, automation 39 100 kr
> Lärare, bageri och konditori 39 100 kr
> Lärare, barn- o. fritidsprogrammet 39 100 kr
> Lärare, beklädnadsyrken 39 100 kr
> Lärare, bygg och anläggning 39 100 kr
> Lärare, drift- och energiteknik 39 100 kr
> Lärare, DU, fartygsteknik 39 100 kr
> Lärare, elektronik 39 100 kr
> Lärare, elprogrammet 39 100 kr
> Lärare, el-teleteknik 39 100 kr
> Lärare, energiprogrammet 39 100 kr
> Lärare, fiskeriyrken 39 100 kr
> Lärare, flygteknik 39 100 kr
> Lärare, fordonsprogrammet 39 100 kr
> Lärare, fordonsteknik 39 100 kr
> Lärare, frisör och skönhetsvård 39 100 kr
> Lärare, handel och administration 39 100 kr
> Lärare, hantverksprogrammet 39 100 kr