Pedagogiskt arbete

> Högskolelektor 48 500 kr
> Högskollärare, lektor 48 500 kr
> Lektor, högskola/universitet 48 500 kr
> Universitetslektor 48 500 kr
> Universitetslärare, lektor 48 500 kr
> Forskarassistent, högskola/universitet 38 900 kr
> Doktorand, högskola/universitet 29 800 kr
> Adjunkt, högskola/universitet 37 200 kr
> Amanuens, högskola/universitet 37 200 kr
> Högskoleadjunkt 37 200 kr
> Högskollärare, adjunkt 37 200 kr
> Kursledare, högskola 37 200 kr
> Timlärare 37 200 kr
> Universitetsadjunkt 37 200 kr
> Universitetslärare, adjunkt 37 200 kr
> Vårdlärare, högskola 37 200 kr
> Barnavårdslärare, yrkesundervisning 36 900 kr
> Gymnasielärare, yrkesämnen 36 900 kr
> Handelslärare 36 900 kr
> Komvuxlärare, gymnasielärare, yrkesämnen 36 900 kr
> Lantbrukslärare 36 900 kr
> Lärare, automation 36 900 kr
> Lärare, bageri och konditori 36 900 kr
> Lärare, barn- o. fritidsprogrammet 36 900 kr
> Lärare, beklädnadsyrken 36 900 kr
> Lärare, bygg och anläggning 36 900 kr
> Lärare, drift- och energiteknik 36 900 kr
> Lärare, DU, fartygsteknik 36 900 kr
> Lärare, elektronik 36 900 kr
> Lärare, elprogrammet 36 900 kr
> Lärare, el-teleteknik 36 900 kr
> Lärare, energiprogrammet 36 900 kr
> Lärare, fiskeriyrken 36 900 kr
> Lärare, flygteknik 36 900 kr
> Lärare, fordonsprogrammet 36 900 kr
> Lärare, fordonsteknik 36 900 kr
> Lärare, frisör och skönhetsvård 36 900 kr
> Lärare, handel och administration 36 900 kr
> Lärare, hantverksprogrammet 36 900 kr