Lön Socialsekreterare

36 800 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Socialsekreterare inom socialsekreterare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~38 600 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Socialsekreterare
( betyg 3.28 / 5 av 130 st röster)

Socialsekreterare

Medellön

36 800 kr

Man

36 300 kr

Kvinna

36 900 kr

Yrkesprognos

Liten konkurrens

Löneutveckling Socialsekreterare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för socialsekreterare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Socialsekreterare

Arbetsuppgifter
I en socialsekreterares arbete står mötet med människor i fokus. Målet för arbetet är att hjälpa människor som befinner sig i svåra situationer i livet att åstadkomma en förändring. Arbetet handlar om att vara ett samtalsstöd för att bryta mönster och hitta lösningar på problem, men också om myndighetsutövning där man tar beslut som ofta påverkar människors liv i väldigt stor utsträckning.

En stor del av arbetet består av att göra utredningar. Man samlar information och samverkar ofta med andra myndigheter så som sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller frivårdsmyndigheten. Det är viktigt att ha kunskaper om hur samhället är uppbyggt och organiserat.

Arbetsuppgifterna för en socialsekreterare kan se olika ut beroende på hur socialtjänsten är organiserad i den kommun där man är anställd. Det vanligaste är att man arbetar inom ett specialiserat område inom socialtjänsten.

Socialsekreterare kan till exempel arbeta med att stödja människor som har behov av försörjningsstöd. I det arbetet samtalar man med klienten för att undersöka hur behovet av stöd ser ut. Ibland handlar det om att det behövs ekonomiskt bistånd under en kortare tid, till exempel vid en skilsmässa eller vid sjukdom. I sådana fall träffar man kanske bara klienten några få gånger. Andra personer som söker hjälp kan helt sakna arbete och möjlighet till egen försörjning. I sådana situationer kan det behövas en mer regelbunden kontakt under lång tid, för att personen ska få stöd och hjälp att hitta en varaktig lösning. Det kan till exempel handla om att hitta lösningar för personens boende eller hjälp att hitta en praktikplats för att komma ut i arbetslivet igen.

Andra exempel på arbetsuppgifter är förebyggande verksamhet, adoptionsfrågor eller familjerätt. Man kan till exempel arbeta med att utreda fall där barn och ungdomar far illa. I sådana situationer kan hela familjen behöva ett omfattande stöd. Detta är komplicerade ärenden, som kräver mycket noggrann utredning eftersom de kan medföra allvarliga ingrepp i människors liv. Ibland kan till exempel fosterhemsplaceringar vara aktuella.

Socialsekreterare kan även arbeta inom missbruksvården. Där kan arbetet till exempel handla om att motivera en person som har ett missbruk att frivilligt söka behandling. Ofta har man kontakt med klienten under en längre tidsperiod.

Vissa socialsekreterare arbetar aktivt uppsökande med barn och ungdomar. Har man den inriktningen kallas man fältassistent. Man arbetar ute i ungdomarnas miljöer och en viktig del i arbetet är att skapa förtroende hos de ungdomar man arbetar med. Ibland kan man även samarbeta med skolan, fritidsverksamheten eller närpolisen. Myndighetsansvar kan ibland ingå i arbetsuppgifterna.

Kompetenser och egenskaper
Arbetet som socialsekreterare kan upplevas som mycket engagerande, men man måste också ha förmågan att hålla distans till det man upplever i arbetet. I arbetet ingår det att fatta svåra beslut vilket kan vara psykiskt krävande. Som socialsekreterare är det viktigt att man är intresserad av människor och har förmåga att sätta sig in i andras livssituation.

Goda språkkunskaper är värdefulla eftersom man ofta möter människor som talar olika språk. Idag försöker många kommuner att rekrytera socialsekreterare som är dubbelspråkiga och har olika etniska bakgrunder. Man bör också kunna formulera sig väl i tal och skrift eftersom man i de utredningar man gör sammanfattar sina slutsatser och lägger förslag till beslut inför nämnden eller chefen.

Arbetsplats
Socialsekreterare arbetar ofta inom kommunernas socialtjänst. Idag förekommer det även att socialsekreterare startar egen verksamhet eller tar uppdrag via rekryteringsföretag.

Arbetstider
Socialsekreterare arbetar ofta kontorstider. Arbetar man som fältassistent är arbetstiderna däremot ofta kvällar och helger.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda tjänstemän
36 800 kr 34 300 kr 36 700 kr 41 200 kr 40 500 kr 40 500 kr

Lönestatistik baserat på Sektor