Administration, ekonomi, juridik

> Biostatistiker 45 800 kr
> Demograf 45 800 kr
> Konsult, statistik 45 800 kr
> Matematisk statistiker 45 800 kr
> Metodstatistiker 45 800 kr
> Miljöstatistiker 45 800 kr
> Produktionsstatistiker 45 800 kr
> Statistiker 45 800 kr
> Statistikkonsult 45 800 kr
> Auktoriserad revisor 46 700 kr
> Bankkamrer 46 700 kr
> Budgetkamrer 46 700 kr
> Drätselkamrer 46 700 kr
> Ekonomiansvarig, civilekonom 46 700 kr
> Ekonomiintendent 46 700 kr
> Förbundskassör 46 700 kr
> Godkänd revisor 46 700 kr
> Hamnkamrer 46 700 kr
> Internrevisor 46 700 kr
> IT-revisor 46 700 kr
> Kamrer, bank 46 700 kr
> Kamrer, ospec 46 700 kr
> Kommunkamrer 46 700 kr
> Kommunrevisor 46 700 kr
> Landstingsrevisor 46 700 kr
> Lotskamrer 46 700 kr
> Länsrevisor 46 700 kr
> Redovisningsansvarig, civilekonom 46 700 kr
> Revisor, auktoriserad 46 700 kr
> Revisor, godkänd 46 700 kr
> Revisor, ospec 46 700 kr
> Skatterevisor 46 700 kr
> Skolkamrer 46 700 kr
> Socialkamrer 46 700 kr
> Stadskamrerare 46 700 kr
> Stadsrevisor 46 700 kr
> Taxeringsrevisor 46 700 kr
> Accounting controller 50 400 kr
> Budgetplanerare 50 400 kr