Administration, ekonomi, juridik

> Biostatistiker 42 000 kr
> Demograf 42 000 kr
> Konsult, statistik 42 000 kr
> Matematisk statistiker 42 000 kr
> Metodstatistiker 42 000 kr
> Miljöstatistiker 42 000 kr
> Produktionsstatistiker 42 000 kr
> Statistiker 42 000 kr
> Statistikkonsult 42 000 kr
> Auktoriserad revisor 43 700 kr
> Bankkamrer 43 700 kr
> Budgetkamrer 43 700 kr
> Drätselkamrer 43 700 kr
> Ekonomiansvarig, civilekonom 43 700 kr
> Ekonomiintendent 43 700 kr
> Förbundskassör 43 700 kr
> Godkänd revisor 43 700 kr
> Hamnkamrer 43 700 kr
> Internrevisor 43 700 kr
> IT-revisor 43 700 kr
> Kamrer, bank 43 700 kr
> Kamrer, ospec 43 700 kr
> Kommunkamrer 43 700 kr
> Kommunrevisor 43 700 kr
> Landstingsrevisor 43 700 kr
> Lotskamrer 43 700 kr
> Länsrevisor 43 700 kr
> Redovisningsansvarig, civilekonom 43 700 kr
> Revisor, auktoriserad 43 700 kr
> Revisor, godkänd 43 700 kr
> Revisor, ospec 43 700 kr
> Skatterevisor 43 700 kr
> Skolkamrer 43 700 kr
> Socialkamrer 43 700 kr
> Stadskamrerare 43 700 kr
> Stadsrevisor 43 700 kr
> Taxeringsrevisor 43 700 kr
> Accounting controller 46 700 kr
> Budgetplanerare 46 700 kr