Administration, ekonomi, juridik

> Biostatistiker 43 800 kr
> Demograf 43 800 kr
> Konsult, statistik 43 800 kr
> Matematisk statistiker 43 800 kr
> Metodstatistiker 43 800 kr
> Miljöstatistiker 43 800 kr
> Produktionsstatistiker 43 800 kr
> Statistiker 43 800 kr
> Statistikkonsult 43 800 kr
> Auktoriserad revisor 43 900 kr
> Bankkamrer 43 900 kr
> Budgetkamrer 43 900 kr
> Drätselkamrer 43 900 kr
> Ekonomiansvarig, civilekonom 43 900 kr
> Ekonomiintendent 43 900 kr
> Förbundskassör 43 900 kr
> Godkänd revisor 43 900 kr
> Hamnkamrer 43 900 kr
> Internrevisor 43 900 kr
> IT-revisor 43 900 kr
> Kamrer, bank 43 900 kr
> Kamrer, ospec 43 900 kr
> Kommunkamrer 43 900 kr
> Kommunrevisor 43 900 kr
> Landstingsrevisor 43 900 kr
> Lotskamrer 43 900 kr
> Länsrevisor 43 900 kr
> Redovisningsansvarig, civilekonom 43 900 kr
> Revisor, auktoriserad 43 900 kr
> Revisor, godkänd 43 900 kr
> Revisor, ospec 43 900 kr
> Skatterevisor 43 900 kr
> Skolkamrer 43 900 kr
> Socialkamrer 43 900 kr
> Stadskamrerare 43 900 kr
> Stadsrevisor 43 900 kr
> Taxeringsrevisor 43 900 kr
> Accounting controller 48 600 kr
> Budgetplanerare 48 600 kr