Administration, ekonomi

> Biostatistiker 47 200 kr
> Demograf 47 200 kr
> Konsult, statistik 47 200 kr
> Matematisk statistiker 47 200 kr
> Metodstatistiker 47 200 kr
> Miljöstatistiker 47 200 kr
> Produktionsstatistiker 47 200 kr
> Statistiker 47 200 kr
> Statistikkonsult 47 200 kr
> Auktoriserad revisor 47 800 kr
> Bankkamrer 47 800 kr
> Budgetkamrer 47 800 kr
> Drätselkamrer 47 800 kr
> Ekonomiansvarig, civilekonom 47 800 kr
> Ekonomiintendent 47 800 kr
> Förbundskassör 47 800 kr
> Godkänd revisor 47 800 kr
> Hamnkamrer 47 800 kr
> Internrevisor 47 800 kr
> IT-revisor 47 800 kr
> Kamrer, bank 47 800 kr
> Kamrer, ospec 47 800 kr
> Kommunkamrer 47 800 kr
> Kommunrevisor 47 800 kr
> Landstingsrevisor 47 800 kr
> Lotskamrer 47 800 kr
> Länsrevisor 47 800 kr
> Redovisningsansvarig, civilekonom 47 800 kr
> Revisor, auktoriserad 47 800 kr
> Revisor, godkänd 47 800 kr
> Revisor, ospec 47 800 kr
> Skatterevisor 47 800 kr
> Skolkamrer 47 800 kr
> Socialkamrer 47 800 kr
> Stadskamrerare 47 800 kr
> Stadsrevisor 47 800 kr
> Taxeringsrevisor 47 800 kr
> Accounting controller 52 600 kr
> Budgetplanerare 52 600 kr