Administration, ekonomi, juridik

> Biostatistiker 42 800 kr
> Demograf 42 800 kr
> Konsult, statistik 42 800 kr
> Matematisk statistiker 42 800 kr
> Metodstatistiker 42 800 kr
> Miljöstatistiker 42 800 kr
> Produktionsstatistiker 42 800 kr
> Statistiker 42 800 kr
> Statistikkonsult 42 800 kr
> Auktoriserad revisor 44 000 kr
> Bankkamrer 44 000 kr
> Budgetkamrer 44 000 kr
> Drätselkamrer 44 000 kr
> Ekonomiansvarig, civilekonom 44 000 kr
> Ekonomiintendent 44 000 kr
> Förbundskassör 44 000 kr
> Godkänd revisor 44 000 kr
> Hamnkamrer 44 000 kr
> Internrevisor 44 000 kr
> IT-revisor 44 000 kr
> Kamrer, bank 44 000 kr
> Kamrer, ospec 44 000 kr
> Kommunkamrer 44 000 kr
> Kommunrevisor 44 000 kr
> Landstingsrevisor 44 000 kr
> Lotskamrer 44 000 kr
> Länsrevisor 44 000 kr
> Redovisningsansvarig, civilekonom 44 000 kr
> Revisor, auktoriserad 44 000 kr
> Revisor, godkänd 44 000 kr
> Revisor, ospec 44 000 kr
> Skatterevisor 44 000 kr
> Skolkamrer 44 000 kr
> Socialkamrer 44 000 kr
> Stadskamrerare 44 000 kr
> Stadsrevisor 44 000 kr
> Taxeringsrevisor 44 000 kr
> Accounting controller 48 300 kr
> Budgetplanerare 48 300 kr