Lön Kurator

MedellönManKvinna
31 600 kr31 900 kr31 500 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en kurator inom kuratorer. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Kurator

Som kurator kan man ha många skiftande arbetsuppgifter. En stor del av arbetstiden möter man människor som behöver råd, stöd och hjälp att lösa olika sorters problem. Genom samtal försöker kuratorn fånga in problemet, och sedan tillsammans med klienten komma fram till den bästa lösningen. Samtalen kan vara både enskilt eller i grupper.

En skolkurator arbetar med både elever, personal på skolan och föräldrar. Arbetet är fokuserat på att stödja och samtala med elever som har det svårt med skolarbetet eller med den psykosociala miljön i skolan. Vanliga arbetsuppgifter för en skolkurator kan vara att ha samtal med elever om deras livssituation och att arbeta för bättre studiemotivation. Den kan också handla om att handleda skolans personal eller att hjälpa till med kontakter med andra myndigheter. Skolkuratorns arbete kan också vara förebyggande. Ett exempel på ett sådant viktigt arbete är att förebygga mobbing. Man ger även råd och hjälp för att förbättra skolmiljön. I arbetet ingår mycket samarbete med föräldrar, lärare, skolsköterska, elevvårdsteam och ibland även med studie-och yrkesvägledaren.

En sjukhuskurator ger ekonomisk och social rådgivning till patienter och man även arbeta med att stödja personer i krishantering. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att ha krisbearbetning eller stödsamtal med patienter och med deras anhöriga, till exempel för patienter med kroniska sjukdomar. Kuratorer arbetar också med att göra utredningar kring patienters situation. Det kan till exempel gälla rehabilitering efter sjukdom, men också hur man ska lösa ett framtida boende eller att utreda behov av assistens från kommunen när patienten skrivs ut från sjukhuset. I arbetet har man mycket kontakt med anhöriga till patienterna, med vårdpersonalen på sjukhuset och socialtjänsten i kommunen.

Även inom primärvården, till exempel vårdcentralen, arbetar kuratorer med patienterna och deras anhöriga. Om man arbetar som kurator på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning har man även nära kontakter med föräldrarna. Man arbetar också med förebyggande arbete för att försöka minska psykisk och fysisk ohälsa bland ungdomar. Ofta ingår man då i ett arbetslag tillsammans med läkare, psykologer eller annan vårdpersonal.

Kuratorns arbete innebär att man ofta samverkar med andra myndigheter, till exempel försäkringskassa och kommunens socialsekreterare. En viktig del av arbetet är att förmedla information om samhällets olika möjligheter att ge hjälp och stöd.

I arbetet råder sekretess, vilket innebär att man inte får föra vidare det man får veta under samtalen.

Kompetenser och egenskaper
I en kurators arbete står mötet med människor i fokus. I stort är målet att hjälpa människor som befinner sig i svåra situationer att skapa en förändring. En stor del av arbetet handlar om att vara ett samtalsstöd för att hitta lösningar på problem. Förmåga att lyssna och vara lyhörd för den man arbetar med att hjälpa behövs. Som kurator är det viktigt att man är intresserad av människor och har förmåga att sätta dig in i andras livssituation. Även tålamod kan vara en bra egenskap att ha eftersom många problem kan ta tid att lösa. Arbetet kan upplevas som mycket engagerande och positivt, men man måste också ha förmågan att hålla distans till det man upplever.

Kuratorer kompetensutvecklas kontinuerligt inom sitt arbete i samband med att de metoder man arbetar med utvecklas och nya forskningsresultat blir kända. Det kan till exempel handla om att ta till sig ny kunskap och nya arbetsmetoder kring hur man på bästa sätt arbetar med barn och ungdomar.

Arbetsplats och arbetstider
De flesta kuratorer arbetar inom sjukvården, de kan arbeta både inom psykiska och den kroppsliga vården, samt både inom öppenvård som vårdcentraler och på lasarett. En stor del av kuratorerna arbetar också inom skolan. Det finns även ett begränsat antal kuratorer som arbetar inom till exempel kriminalvården, rättspsykiatrin eller inom företagshälsovården.

Arbetstiderna för kuratorer är oftast kontorstid.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Kurator

D

Danderyds Sjukhus AB - Sjukhuskurator
Kurator till Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus
2018-01-31Medellön: 31600 kr Stockholm

R

Region Gotland, Rehabenheten lasarettet - Sjukhuskurator
Socionom
2018-02-08Medellön: 31600 kr Gotland

S

Socialförvaltningen, Stöd och omsorg, Familjerådgivning - Familjerådgivare/Familjeterapeut
Familjerådgivare
2018-01-11Medellön: 31600 kr Mora

L

Ljusnarsbergs kommun - Familjerådgivare/Familjeterapeut
Familjeterapeut
2018-01-11Medellön: 31600 kr Ljusnarsberg

M

Mentea AB - Familjerådgivare/Familjeterapeut
Familjerådgivare till City
2018-01-16Medellön: 31600 kr Stockholm

M

Malmö stad, ASF Öster - Familjerådgivare/Familjeterapeut
Föräldrarådgivare till Familjebasens Öppenvård
2018-01-19Medellön: 31600 kr Malmö

L

Leksands kommun - Familjerådgivare/Familjeterapeut
Familjerådgivare
2018-01-28Medellön: 31600 kr Leksand


S

Svenska kyrkan i Lund - Familjerådgivare/Familjeterapeut
Familjerådgivare
2018-01-29Medellön: 31600 kr Lund

G

Göteborgs stad., SDF Majorna - Linné - Familjerådgivare/Familjeterapeut
Beteendevetare – öka elevers skolnärvaro
2018-02-02Medellön: 31600 kr Göteborg

M

Monera Resurspartner AB - Familjerådgivare/Familjeterapeut
Familjerådgivare med goda språkkunskaper
2018-02-06Medellön: 31600 kr Kalmar

Visa alla Kurator jobb ❭❭

Kurator

Lönestatistik

31 600 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Socialsekreterare och kuratorer

29 900 kr

Lediga jobb Kurator

Yrkesprognos
Liten konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Kurator:

Betyg 4.04 / 5 av 23 st röster.
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

99 %

©2018 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002