Lön Redovisningsekonom

MedellönManKvinna
34 100 kr36 700 kr33 600 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en redovisningsekonom inom redovisningsekonomer. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Redovisningsekonom

En controller arbetar i privata företag och koncerner eller statliga förvaltningar och kommuner.

Arbetsuppgifter
Ju mer informationsrik vår miljö blir desto mer växer controllerns roll i betydelse för företag och förvaltningar där controllern jobbar. Därför utvecklas rollen alltmer bort från traditionell redovisningsekonomi och mer mot att vara analyserande och styrande nära ledningen. Controllern ingår ibland i verksamhetens ledningsgrupp.

Controllern fungerar som en länk mellan företagsledningen och ekonomiavdelningen. Det är controllern som ser till att företagsledningen får den ekonomiska information den behöver för att kunna driva och påverka verksamheten.

I den analytiska rollen ingår att klarlägga någonting. I egenskap av analytiker bör en controller kunna tala om vad som hänt, varför det hänt, analysera verkligheten bakom händelseförlopp och siffror, beskriva konsekvenserna och i någon mån kunna förutsäga framtiden utifrån nuläget och det förflutna. Controllern måste kunna strukturera analysen så att den blir lätt att förstå och använda

Yrkesrollen har en stödjande och rådgivande servicefunktion utan beslutsrätt. Därför är controllern beroende av sina relationer med andra. Ett övergripande syfte med arbetet är att få medarbetarna att agera på ett önskvärt sätt. Controllern ska ha god kännedom om verksamheten och fungera som en förklarande, pådrivande, mänsklig resurs för att få verksamheten att gå till praktisk handling.

En verksamhetscontroller måste också följa med i vad som händer på marknaden i stort och med den ekonomiska situationen i landet. Utöver det ska controllern hålla sig uppdaterad om nya lagar som påverkar verksamheten.

Controllern kan delta i arbetet med företagets långsiktiga affärsplaner och bedöma de ekonomiska konsekvenserna av olika handlingsplaner. Till exempel kan controllern undersöka om en produkt är lönsam och hur försäljningen skiljer sig mellan olika geografiska områden och olika kundgrupper. Utifrån resultatet kan controllern ge råd till ledningen.

Controllern ser också till att det finns välfungerande ekonomiska informationssystem i verksamheten.

Olika roller
Ibland skiljer man på verksamhetscontroller (business controller) som är affärsinriktad och redovisningscontroller (accounting controller) eller finansiell controller (financial controller) som är redovisningsinriktad och arbetar med att göra bokslut.

Gränserna mellan rollerna är inte alltid skarpa i till exempel mindre företag. Men för att göra rollerna tydliga kan vi skilja på dem så här:

● Redovisningscontrollern ser till att siffrorna kommer fram, medan verksamhetscontrollern använder siffrorna, både redovisningens och andra.

● Redovisningscontrollern är nulägesorienterad och rapporterar resultat och måluppfyllnad, medan verksamhetscontrollern är framtidsorienterad och hjälper till att formulera mål och åtgärdsprogram.

● Redovisningscontrollern ska tillgodose många kunders behov, medan verksamhetscontrollern har en linjechef som huvudkund.

● Redovisningscontrollern behöver ha ekonomi- och systemkompetens, medan verksamhetscontrollern behöver verksamhets-, affärs-, och ekonomikompetens.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Redovisningsekonom

F

FÖRETAGSKONSULTERNA SH AB - Redovisningsekonom
Redovisningsekonom
2017-07-03Medellön: 34100 kr Haninge

A

Amendo Bemanning & Rekrytering AB - Redovisningskonsult
Redovisningskonsult till Stiftelseförvaltning
2017-07-01Medellön: 34100 kr Stockholm

A

Academic Work - Redovisningsekonom
JUNIOR REDOVISNINGSEKONOM TILL AG ADVOKAT
2017-07-01Medellön: 34100 kr Stockholm

J

Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Redovisningskonsult
Redovisningskonsult till Add & Subtract
2017-03-30Medellön: 34100 kr Stockholm

S

SJR - Redovisningsekonom
SJR söker erfarna redovisningsekonomer till vår konsultverksamhet!
2017-04-26Medellön: 34100 kr Stockholm

J

Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Redovisningsekonom
Redovisningsekonom till spännande kund i centrala Stockholm
2017-05-01Medellön: 34100 kr Stockholm

S

SJR - Redovisningsekonom
Kvalificerad redovisningsekonom till tillväxtföretag
2017-05-03Medellön: 34100 kr Malmö

P

Palm & Partners Bemanning AB - Redovisningsekonom
Självgående redovisningsekonom sökes till spännande bolag
2017-05-05Medellön: 34100 kr Göteborg

B

Baran Redovisning AB - Redovisningskonsult
REDOVISNINGSKONSULT
2017-05-06Medellön: 34100 kr Helsingborg

J

Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Redovisningsekonom
Underkonsulter inom ekonomiområdet till vårt nätverk
2017-05-08Medellön: 34100 kr Stockholm

Visa alla Redovisningsekonom jobb ❭❭

Redovisningsekonom

Lönestatistik

34 100 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Banktjänstemän och redovisningsekonomer

35 800 kr

Lediga jobb Redovisningsekonom

Yrkesprognos
Liten konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Redovisningsekonom:

Betyg 3.31 / 5 av 13 st röster.
Redovisningsekonom
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

91 %

©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002