Installation, drift, underhåll

> Besiktningsman, lägenhet 29 400 kr
> Bovärd 29 400 kr
> Driftchef, fastighetsskötare 29 400 kr
> Drifttekniker, fastighet 29 400 kr
> Fastighetsarbetare 29 400 kr
> Fastighetseldare 29 400 kr
> Fastighetsmaskinist 29 400 kr
> Fastighetsreparatör 29 400 kr
> Fastighetsskötare 29 400 kr
> Fastighetstekniker 29 400 kr
> Fastighetsunderhållare 29 400 kr
> Fastighetsvärd 29 400 kr
> Husvärd 29 400 kr
> Idrottsplatsarbetare 29 400 kr
> Idrottsplatsvaktmästare 29 400 kr
> Kapellvaktmästare 29 400 kr
> Kundvärd, bostadsföretag 29 400 kr
> Kvartersvärd 29 400 kr
> Kyrkvaktmästare 29 400 kr
> Lokalkoordinator 29 400 kr
> Maskinist, fastighet 29 400 kr
> Områdesansvarig, fastighetsskötare 29 400 kr
> Portvakt, fastighet 29 400 kr
> Skolvaktmästare 29 400 kr
> Sporthallsvaktmästare 29 400 kr
> Tillsynsman, fastighet 29 400 kr
> Tillsynsman, fritidsanläggning 29 400 kr
> Vaktmästare, bad 29 400 kr
> Vaktmästare, fastighetsskötare 29 400 kr
> Vaktmästare, idrottsplats 29 400 kr
> Vaktmästare, kyrka 29 400 kr
> Vaktmästare, skola 29 400 kr
> Vaktmästare, sporthall 29 400 kr
> Värmeskötare, fastighet 29 400 kr
> Arbetsfordonsreparatör 31 400 kr
> Autotekniker 31 400 kr
> Bildelsspecialist 31 400 kr
> Bilmekaniker 31 400 kr
> Bilmontör, reparation 31 400 kr