Installation, drift, underhåll

> Besiktningsman, lägenhet 30 300 kr
> Bovärd 30 300 kr
> Driftchef, fastighetsskötare 30 300 kr
> Drifttekniker, fastighet 30 300 kr
> Fastighetsarbetare 30 300 kr
> Fastighetseldare 30 300 kr
> Fastighetsmaskinist 30 300 kr
> Fastighetsreparatör 30 300 kr
> Fastighetsskötare 30 300 kr
> Fastighetstekniker 30 300 kr
> Fastighetsunderhållare 30 300 kr
> Fastighetsvärd 30 300 kr
> Husvärd 30 300 kr
> Idrottsplatsarbetare 30 300 kr
> Idrottsplatsvaktmästare 30 300 kr
> Kapellvaktmästare 30 300 kr
> Kundvärd, bostadsföretag 30 300 kr
> Kvartersvärd 30 300 kr
> Kyrkvaktmästare 30 300 kr
> Lokalkoordinator 30 300 kr
> Maskinist, fastighet 30 300 kr
> Områdesansvarig, fastighetsskötare 30 300 kr
> Portvakt, fastighet 30 300 kr
> Skolvaktmästare 30 300 kr
> Sporthallsvaktmästare 30 300 kr
> Tillsynsman, fastighet 30 300 kr
> Tillsynsman, fritidsanläggning 30 300 kr
> Vaktmästare, bad 30 300 kr
> Vaktmästare, fastighetsskötare 30 300 kr
> Vaktmästare, idrottsplats 30 300 kr
> Vaktmästare, kyrka 30 300 kr
> Vaktmästare, skola 30 300 kr
> Vaktmästare, sporthall 30 300 kr
> Värmeskötare, fastighet 30 300 kr
> Arbetsfordonsreparatör 31 900 kr
> Autotekniker 31 900 kr
> Bildelsspecialist 31 900 kr
> Bilmekaniker 31 900 kr
> Bilmontör, reparation 31 900 kr