Installation, drift, underhåll

> Besiktningsman, lägenhet 28 300 kr
> Bovärd 28 300 kr
> Driftchef, fastighetsskötare 28 300 kr
> Drifttekniker, fastighet 28 300 kr
> Fastighetsarbetare 28 300 kr
> Fastighetseldare 28 300 kr
> Fastighetsmaskinist 28 300 kr
> Fastighetsreparatör 28 300 kr
> Fastighetsskötare 28 300 kr
> Fastighetstekniker 28 300 kr
> Fastighetsunderhållare 28 300 kr
> Fastighetsvärd 28 300 kr
> Husvärd 28 300 kr
> Idrottsplatsarbetare 28 300 kr
> Idrottsplatsvaktmästare 28 300 kr
> Kapellvaktmästare 28 300 kr
> Kundvärd, bostadsföretag 28 300 kr
> Kvartersvärd 28 300 kr
> Kyrkvaktmästare 28 300 kr
> Lokalkoordinator 28 300 kr
> Maskinist, fastighet 28 300 kr
> Områdesansvarig, fastighetsskötare 28 300 kr
> Portvakt, fastighet 28 300 kr
> Skolvaktmästare 28 300 kr
> Sporthallsvaktmästare 28 300 kr
> Tillsynsman, fastighet 28 300 kr
> Tillsynsman, fritidsanläggning 28 300 kr
> Vaktmästare, bad 28 300 kr
> Vaktmästare, fastighetsskötare 28 300 kr
> Vaktmästare, idrottsplats 28 300 kr
> Vaktmästare, kyrka 28 300 kr
> Vaktmästare, skola 28 300 kr
> Vaktmästare, sporthall 28 300 kr
> Värmeskötare, fastighet 28 300 kr
> Arbetsfordonsreparatör 29 800 kr
> Autotekniker 29 800 kr
> Bildelsspecialist 29 800 kr
> Bilmekaniker 29 800 kr
> Bilmontör, reparation 29 800 kr