Försäljning, inköp, marknadsföring

> Försäljningskonsult 48 800 kr
> Konsult, export 48 800 kr
> Konsult, marknads 48 800 kr
> Konsult, marknadsföring 48 800 kr
> Konsult, reklam 48 800 kr
> Marketingman 48 800 kr
> Marknadsanalytiker 48 800 kr
> Marknadsförare, analytiker 48 800 kr
> Marknadsföringskonsult 48 800 kr
> Marknadsingenjör 48 800 kr
> Marknadskommunikatör 48 800 kr
> Marknadskonsult 48 800 kr
> Marknadskoordinator 48 800 kr
> Marknadsplanerare 48 800 kr
> Marknadsstrateg 48 800 kr
> Marknadsstrategiker 48 800 kr
> Marknadsundersökare, analytiker 48 800 kr
> Marknadsutvecklare 48 800 kr
> Produktchef, marknadsföring 48 800 kr
> Projektledare, reklam 48 800 kr
> Reklamansvarig 48 800 kr
> Reklamkonsulent 48 800 kr
> Reklamkonsult 48 800 kr
> Reklamman 48 800 kr
> Reklamproducent 48 800 kr
> Reklamprojektledare 48 800 kr
> Sales promotionman 48 800 kr
> Avdelningschef, bank 43 400 kr
> Bankrådgivare 43 400 kr
> Banksäljare 43 400 kr
> Banktjänsteman 43 400 kr
> Bolånerådgivare 43 400 kr
> Gruppföreståndare, bank 43 400 kr
> Kreditansvarig, bank 43 400 kr
> Kreditbedömare 43 400 kr
> Kreditberedare 43 400 kr
> Kreditbevakare 43 400 kr
> Kreditgivare 43 400 kr
> Kredithandläggare 43 400 kr