Lön Sjukhusfysiker

47 800 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Sjukhusfysiker inom fysiker och astronomer.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~48 700 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Sjukhusfysiker
( betyg 3.39 / 5 av 44 st röster)

Medellön

47 800 kr

Man

48 600 kr

Kvinna

45 800 kr

Yrkesprognos

Balans

Löneutveckling Sjukhusfysiker

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för sjukhusfysiker så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Sjukhusfysiker

Arbetsplats
Sjukhusfysiker arbetar vid sjukhus.

Arbetsuppgifter
När en cancerpatient ska strålbehandlas beräknar sjukhusfysikern vilken stråldos patienten ska ha, utifrån läkarens beslutade behandling. Det är sjukhusfysikern som ansvarar för att strålbehandlingsapparaten ger rätt mängd strålning.

Man arbetar också med röntgenundersökningar, undersökningar och behandlingar med hjälp av radioaktiva ämnen (nuklearmedicin). Laserstrålning, ultraljud och magnetisk resonanstomografi (magnetkamera) är exempel på andra metoder som används.

I arbetet som sjukhusfysiker ingår att informera patienter och anhöriga om undersöknings- och behandlingsmetoder. Man måste kunna förklara metodernas förväntade nytta och de eventuella risker som finns för biverkningar av strålningen. Arbetet innebär kontakt med patienter som många gånger är svårt sjuka. Detta ställer krav på förmågan att sätta sig in i patienternas situation och bemöta dem med respekt och värdighet.

Sjukhusfysikern har också ett övergripande ansvar för att strålskyddet på en avdelning fungerar. I arbetet ingår även att kunna utföra de kvalitetskontroller som krävs för att utrustning och arbetsmetoder ska vara säkra. Utbildning och information till både patienter och personal i frågor som rör metoder och strålskydd kan ingå i uppgifterna.

För sjukhusfysiker kan arbetet även vara inriktat mot metodutveckling och forskning inom medicinsk strålningsfysik och strålskyddsområdet. Då kan man även kallas radiofysiker. Oftast är man då anställd av universiteten eller av någon statlig myndighet.

Som radiofysiker är man expert i olika strålningsfysikaliska frågor. Det finns möjlighet att arbeta inom en mängd områden, exempelvis strålskydds- och miljöskyddsmyndigheter, kärnkraftsindustrin eller medicinteknisk industri. Det kan också ingå att göra insatser som berör strålning vid olyckor och katastrofer.

En växande uppgift för radiofysiker är att bedöma risker från strålning, till exempel från mobiltelefoner, datorer och kraftledningar.

Kombinationen fysik och matematik med inriktning mot medicinska och biologiska tillämpningar gör radiofysik till ett tvärvetenskapligt ämne.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Landstingssektorn
47 800 kr 46 000 kr 47 100 kr

Lönestatistik baserat på Sektor