Tekniskt arbete

> Konstruktör, maskin, civilingenjör 44 900 kr
> Kvalitetskoordinator, maskin- och fordonstillverkning 44 900 kr
> Kvalitetssamordnare, maskin- och fordonstillverkning 44 900 kr
> Mariningenjör 44 900 kr
> Maskiningenjör, civilingenjör 44 900 kr
> Maskinkonstruktör, civilingenjör 44 900 kr
> Materialstyrningsingenjör, maskin 44 900 kr
> Mekatronikingenjör 44 900 kr
> Processingenjör (maskin), civilingenjör 44 900 kr
> Produktutvecklare, maskin 44 900 kr
> Projektledare, maskinkonstruktör 44 900 kr
> Projektledare, utveckling nya fordon och motorer 44 900 kr
> Svetsingenjör 44 900 kr
> Systemingenjör, styr/reglerteknik 44 900 kr
> Systemintegratör 44 900 kr
> Utvecklingsingenjör, maskin 44 900 kr
> Civilingenjör, kemi 46 000 kr
> Civilingenjör, kemiteknik 46 000 kr
> Civilingenjör, livsmedelsteknik 46 000 kr
> Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör 46 000 kr
> Experimentingenjör, kemiteknik 46 000 kr
> Forskningsingenjör, kemi 46 000 kr
> Kemiingenjör, civilingenjör 46 000 kr
> Konstruktör, kemiteknik 46 000 kr
> Kvalitetskoordinator, kemiteknisk produktion 46 000 kr
> Kvalitetssamordnare, kemiteknisk produktion 46 000 kr
> Processingenjör (kemiteknik), civilingenjör 46 000 kr
> Processutvecklare, kemiteknik 46 000 kr
> Produktionsingenjör (kemiteknik), civilingenjör 46 000 kr
> Produktutvecklare, livsmedel 46 000 kr
> Utvecklingsingenjör, kemi 46 000 kr
> Utvecklingsingenjör, kemiteknik 46 000 kr
> Bergsingenjör 47 200 kr
> Civilingenjör, gruvteknik 47 200 kr
> Civilingenjör, metallurgi 47 200 kr
> Forskningsingenjör, metallurgi 47 200 kr
> Geotekniker 47 200 kr
> Gjuteriingenjör, civilingenjör 47 200 kr
> Gruvingenjör, civilingenjör 47 200 kr