Tekniskt arbete

> Energiingenjör, högskoleingenjör 39 500 kr
> Fordonsingenjör 39 500 kr
> Förpackningstekniker 39 500 kr
> Hydraulikingenjör 39 500 kr
> Högskoleingenjör, maskin 39 500 kr
> Ingenjör, hydraulik 39 500 kr
> Ingenjör, maskin 39 500 kr
> Konstruktör, maskin, högskoleingenjör 39 500 kr
> Konstruktör, VVS 39 500 kr
> Kontrollingenjör, maskin 39 500 kr
> Kontrolltekniker, maskin 39 500 kr
> Kvalitetsingenjör, maskin 39 500 kr
> Kvalitetstekniker, maskin 39 500 kr
> Maskiningenjör, högskoleingenjör 39 500 kr
> Maskinkonstruktör, högskoleingenjör 39 500 kr
> Metodingenjör, maskin 39 500 kr
> Montageingenjör, maskin 39 500 kr
> Mättekniker, styr- o. reglerteknik 39 500 kr
> Mättekniker, verkstad 39 500 kr
> Planeringsingenjör, maskin 39 500 kr
> Planeringstekniker, maskin 39 500 kr
> Processingenjör (maskin), högskoleingenjör 39 500 kr
> Produktberedare, maskin 39 500 kr
> Produktionsberedare, maskin 39 500 kr
> Produktionsingenjör, maskin 39 500 kr
> Produktionsplanerare, maskin 39 500 kr
> Produktionstekniker, maskin 39 500 kr
> Produkttekniker, mejeri 39 500 kr
> Projektledare, värme, vatten och sanitet 39 500 kr
> Provningsingenjör, maskin 39 500 kr
> Rationaliseringstekniker, maskin 39 500 kr
> Ritare, maskin 39 500 kr
> Serviceingenjör, maskin 39 500 kr
> Skeppsingenjör 39 500 kr
> Stationstekniker, kärnkraftverk 39 500 kr
> Supportingenjör, fordon 39 500 kr
> Svetstekniker 39 500 kr
> Tidsstudieingenjör, maskin 39 500 kr
> Tillförlitlighetsingenjör, maskin 39 500 kr