Tekniskt arbete

> Anläggningsingenjör, elkraft 42 200 kr
> Automationstekniker, el 42 200 kr
> Beredningsingenjör, elkraft 42 200 kr
> Beräkningsingenjör (elkraft), högskoleingenjör 42 200 kr
> Besiktningsingenjör, elkraft 42 200 kr
> CAD-ritare, elkraft 42 200 kr
> Driftingenjör, elkraft 42 200 kr
> Elingenjör, övrig 42 200 kr
> Elkonstruktör 42 200 kr
> Elkraftingenjör, högskoleingenjör 42 200 kr
> Eltekniker, konstruktion m.m. 42 200 kr
> Högskoleingenjör, elkraft 42 200 kr
> Ingenjör, elkraft 42 200 kr
> Installationsingenjör 42 200 kr
> Konstruktör, elkraft 42 200 kr
> Kontrollingenjör, elkraft 42 200 kr
> Kontrolltekniker, elkraft 42 200 kr
> Kvalitetsingenjör, elkraft 42 200 kr
> Kvalitetstekniker, elkraft 42 200 kr
> Linjeingenjör 42 200 kr
> Montageingenjör, elkraft 42 200 kr
> Mätingenjör, elkraft 42 200 kr
> Nätplanerare 42 200 kr
> Planerare, elkraft 42 200 kr
> Planeringsingenjör, elkraft 42 200 kr
> Planeringstekniker, elkraft 42 200 kr
> Processingenjör (elkraft), högskoleingenjör 42 200 kr
> Produktberedare, elkraft 42 200 kr
> Produktionsberedare, elkraft 42 200 kr
> Produktionsingenjör, elkraft 42 200 kr
> Produktionsplanerare, elkraft 42 200 kr
> Produktionstekniker, elkraft 42 200 kr
> Provningsingenjör, elkraft 42 200 kr
> Rationaliseringstekniker, elkraft 42 200 kr
> Ritare, elkraft 42 200 kr
> Serviceingenjör, elkraft 42 200 kr
> Transformatorkonstruktör 42 200 kr
> Underhållschef, elkraft 42 200 kr
> Utvecklingstekniker, elkraft 42 200 kr