Tekniskt arbete

> Kvalitetskoordinator, gruvteknik 47 200 kr
> Kvalitetssamordnare, gruvteknik 47 200 kr
> Materialingenjör, metallurgi 47 200 kr
> Metallograf 47 200 kr
> Metallurg 47 200 kr
> Planeringsingenjör, gruva/metallurgi 47 200 kr
> Processingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör 47 200 kr
> Produktionsingenjör (gruva/metallurgi), civilingenjör 47 200 kr
> Prospekteringsingenjör, civilingenjör 47 200 kr
> Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi 47 200 kr
> Valsverksingenjör, civilingenjör 47 200 kr
> Civilingenjör, textil, trä m.m. 48 900 kr
> Forskare, trafiksäkerhet 48 900 kr
> Konsult, patent 48 900 kr
> Kvalitetskoordinator, produktion av textil, trä m.m. 48 900 kr
> Kvalitetssamordnare, produktion av textil, trä m.m. 48 900 kr
> Patentingenjör 48 900 kr
> Patentkonsult 48 900 kr
> Patentombud 48 900 kr
> Produktutvecklare, papper, textil, trä m.m. 48 900 kr
> Standardiseringsingenjör, övrig 48 900 kr
> Textilteknolog 48 900 kr
> Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m. 48 900 kr
> Varumärkeshandläggare 48 900 kr
> Varumärkeskonsult 48 900 kr
> Landskapsarkitekt 42 400 kr
> Trädgårdsarkitekt 42 400 kr
> Markprojektör 41 700 kr
> Planarkitekt 41 700 kr
> Planeringsarkitekt/Fysisk planerare 41 700 kr
> Planingenjör, stadsplanering 41 700 kr
> Projektledare, stadsutveckling 41 700 kr
> Stadsarkitekt 41 700 kr
> Stadsplanearkitekt 41 700 kr
> Stadsplaneingenjör 41 700 kr
> Stadsplanerare 41 700 kr
> SQE Supplier Quality Engineer 39 300 kr
> Inköpsingenjör 39 300 kr
> Inköpsplanerare 39 300 kr