Medellön i Sverige

36 100 kr

Medellön Kvinnor

34 200 kr

Medellön Män

37 900 kr

Yrken med lägst lön

> Callcenterpersonal, intervju 21 900 kr
> Marknadsundersökare, intervjuare 21 900 kr
> Fältintervjuare 21 900 kr
> Telefonintervjuare 21 900 kr
> Intervjuare, opinions- o. marknadsundersökning 21 900 kr
> Skrivvakt 23 700 kr
> Tivoliarbetare, biljetthanterare 23 700 kr
> Attraktionsvärd 23 700 kr
> Elmätaravläsare 23 700 kr
> Polletthämtare 23 700 kr
> Spelskötare, nöjespark 23 700 kr
> Affischbärare 23 700 kr
> Publikvärd 23 700 kr
> Dekalmontör 23 700 kr
> Sandwichman 23 700 kr
> Tivoliarbetare, maskinförare 23 700 kr
> Auktionsbiträde 23 700 kr
> Licenskontrollant, TV 23 700 kr
> Reparatör, bingohall 23 700 kr
> Caddy 23 700 kr
> Väderobservatör 23 700 kr
> Karusellskötare 23 700 kr
> Affischklistrare 23 700 kr
> Automatpåfyllare, varuautomater m.m. 23 700 kr
> Auktionsmedhjälpare 23 700 kr
> Mynttömningspersonal 23 700 kr
> Servicetekniker, källvattenautomater 23 700 kr
> Väderrapportör 23 700 kr
> Hissförare, personhiss 23 700 kr
> Affischuppsättare 23 700 kr
> Snöläggare 23 700 kr
> Tentamensvakt 23 700 kr
> Attraktionsförare 23 700 kr
> Automatskötare, varor 23 700 kr
> Auktionsvaktmästare 23 700 kr
> Mätaravläsare 23 700 kr
> Spelautomatskötare 23 700 kr
> Grovarbetare, diverse 23 700 kr
> Kundvagnsuppsamlare 23 700 kr