Medellön i Sverige

35 300 kr

Medellön Kvinnor

33 500 kr

Medellön Män

37 200 kr

Yrken med högst löner

> Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef 143 300 kr
> Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef 143 300 kr
> Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef 143 300 kr
> Bankchef, funktions- eller mellanchef 143 300 kr
> Aktiemäklare 102 600 kr
> Företagsmäklare 102 600 kr
> Kundmäklare 102 600 kr
> Valutamäklare 102 600 kr
> Börsmäklare 102 600 kr
> Institutionsmäklare 102 600 kr
> Obligationsmäklare 102 600 kr
> Räntehandlare 102 600 kr
> Värdepappershandlare 102 600 kr
> Börsombud 102 600 kr
> Internetbankmäklare 102 600 kr
> Optionsmäklare 102 600 kr
> SAX-mäklare 102 600 kr
> Värdepappersmäklare 102 600 kr
> Aktiehandlare 102 600 kr
> Fondmäklare 102 600 kr
> Penningmarknadsmäklare 102 600 kr
> Valutahandlare 102 600 kr
> Förvaltningsdirektör, staten 92 600 kr
> Justitieombudsman 92 600 kr
> Kommunaldirektör 92 600 kr
> Konsumentombudsman 92 600 kr
> Länspolischef 92 600 kr
> Näringsfrihetsombudsman 92 600 kr
> Riksbibliotekarie 92 600 kr
> Sjukvårdsdirektör 92 600 kr
> Styrelseordförande, staten 92 600 kr
> Ambassadör 92 600 kr
> Överdirektör 92 600 kr
> Departementsråd 92 600 kr
> Generaldirektör, myndighet 92 600 kr
> Kabinettsekreterare 92 600 kr
> Kommunchef 92 600 kr
> Kriminalvårdschef 92 600 kr
> Länsråd 92 600 kr