Meddellön i Sverige

34 600 kr

Meddellön Kvinnor

32 600 kr

Meddellön Män

36 500 kr

Yrken med högst lön

> Fondchef, funktions- eller mellanchef 132 100 kr
> Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef 132 100 kr
> Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef 132 100 kr
> Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef 132 100 kr
> Börsombud 109 600 kr
> Internetbankmäklare 109 600 kr
> Optionsmäklare 109 600 kr
> SAX-mäklare 109 600 kr
> Värdepappersmäklare 109 600 kr
> Aktiehandlare 109 600 kr
> Fondmäklare 109 600 kr
> Penningmarknadsmäklare 109 600 kr
> Valutahandlare 109 600 kr
> Aktiemäklare 109 600 kr
> Företagsmäklare 109 600 kr
> Kundmäklare 109 600 kr
> Valutamäklare 109 600 kr
> Börsmäklare 109 600 kr
> Institutionsmäklare 109 600 kr
> Obligationsmäklare 109 600 kr
> Räntehandlare 109 600 kr
> Värdepappershandlare 109 600 kr
> Utrikesråd 88 400 kr
> Civilförsvarschef 88 400 kr
> Envoyé 88 400 kr
> Justitiekansler 88 400 kr
> Kommerseråd 88 400 kr
> Kommundirektör 88 400 kr
> Landstingsdirektör 88 400 kr
> Länsöverdirektör 88 400 kr
> Riksarkivarie 88 400 kr
> Rikspolischef 88 400 kr
> Statsheraldiker 88 400 kr
> Styrelseordförande, staten 88 400 kr
> Ambassadör 88 400 kr
> Överdirektör 88 400 kr
> Departementsråd 88 400 kr
> Förvaltningsdirektör, staten 88 400 kr
> Justitieombudsman 88 400 kr

Vi använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här. Jag godkänner!