Medellön i Sverige

35 300 kr

Medellön Kvinnor

33 500 kr

Medellön Män

37 200 kr

Yrken med högst löner

> Fondchef, funktions- eller mellanchef 143 300 kr
> Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef 143 300 kr
> Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef 143 300 kr
> Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef 143 300 kr
> Aktiehandlare 102 600 kr
> Fondmäklare 102 600 kr
> Penningmarknadsmäklare 102 600 kr
> Valutahandlare 102 600 kr
> Aktiemäklare 102 600 kr
> Företagsmäklare 102 600 kr
> Kundmäklare 102 600 kr
> Valutamäklare 102 600 kr
> Börsmäklare 102 600 kr
> Institutionsmäklare 102 600 kr
> Obligationsmäklare 102 600 kr
> Räntehandlare 102 600 kr
> Värdepappershandlare 102 600 kr
> Börsombud 102 600 kr
> Internetbankmäklare 102 600 kr
> Optionsmäklare 102 600 kr
> SAX-mäklare 102 600 kr
> Värdepappersmäklare 102 600 kr
> Utrikesråd 92 600 kr
> Civilförsvarschef 92 600 kr
> Envoyé 92 600 kr
> Justitiekansler 92 600 kr
> Kommerseråd 92 600 kr
> Kommundirektör 92 600 kr
> Landstingsdirektör 92 600 kr
> Länsöverdirektör 92 600 kr
> Riksarkivarie 92 600 kr
> Rikspolischef 92 600 kr
> Statsheraldiker 92 600 kr
> Överdirektör 92 600 kr
> Departementsråd 92 600 kr
> Förvaltningsdirektör, staten 92 600 kr
> Justitieombudsman 92 600 kr
> Kommunaldirektör 92 600 kr
> Konsumentombudsman 92 600 kr