Medellön i Sverige

35 300 kr

Medellön Kvinnor

33 500 kr

Medellön Män

37 200 kr

Yrken med högst lön

> Bankchef, funktions- eller mellanchef 143 300 kr
> Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef 143 300 kr
> Fondchef, funktions- eller mellanchef 143 300 kr
> Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef 143 300 kr
> SAX-mäklare 102 600 kr
> Värdepappersmäklare 102 600 kr
> Börsombud 102 600 kr
> Internetbankmäklare 102 600 kr
> Optionsmäklare 102 600 kr
> Valutahandlare 102 600 kr
> Aktiehandlare 102 600 kr
> Fondmäklare 102 600 kr
> Penningmarknadsmäklare 102 600 kr
> Valutamäklare 102 600 kr
> Aktiemäklare 102 600 kr
> Företagsmäklare 102 600 kr
> Kundmäklare 102 600 kr
> Räntehandlare 102 600 kr
> Värdepappershandlare 102 600 kr
> Börsmäklare 102 600 kr
> Institutionsmäklare 102 600 kr
> Obligationsmäklare 102 600 kr
> Länsråd 92 600 kr
> Regionkronodirektör 92 600 kr
> Riksgäldsdirektör 92 600 kr
> Stadsdelsdirektör 92 600 kr
> Sändebud, beskickningschef 92 600 kr
> Barnombudsman, myndighet 92 600 kr
> Överintendent, myndighetschef 92 600 kr
> Direktör, myndighet 92 600 kr
> Generaldirektör, myndighet 92 600 kr
> Kabinettsekreterare 92 600 kr
> Kommunchef 92 600 kr
> Kriminalvårdschef 92 600 kr
> Länsskattechef 92 600 kr
> Riksantikvarie 92 600 kr
> Rikskronofogde 92 600 kr
> Stadsdirektör 92 600 kr
> Universitetskansler 92 600 kr