Medellön i Sverige

37 100 kr

Medellön Kvinnor

35 100 kr

Medellön Män

39 000 kr