Medellön i Sverige

36 100 kr

Medellön Kvinnor

34 200 kr

Medellön Män

37 900 kr