Lönestatistik: F

Mycket låg konkurrens

Fabrikselektriker

Låg konkurrens

Fabriksstädare

Facklig förtroendeman

Facklig förtroendevald

Balans

Fackombudsman

Fackverksskötare, timmer

FAD (First assistant director)

Faktor, prepress

Faktor, sågverk

Faktor, tryckeri

Hög konkurrens

Fakturakontorist

Hög konkurrens

Fakturakontrollant

Fallskärmsinstruktör

Falsare, bokbinderi

Balans

Falsare, emballage

Mycket låg konkurrens

Falsare, tunnplåt

Familjehemsförälder

Mycket låg konkurrens

Familjehemsrekryterare

Mycket låg konkurrens

Familjehemssekreterare

Familjehemsvärd

Familjehemsvårdare

Låg konkurrens

Familjepedagog

Familjerättsjurist

Mycket låg konkurrens

Familjerättssekreterare

Låg konkurrens

Familjerådgivare

Låg konkurrens

Familjeterapeut

Mycket låg konkurrens

Familjevårdsinspektör

Fanerarbetare, fanertillverkning

Låg konkurrens

Fanerare

Fanerfogare

Fanerpressare, fanertillverkning

Fanerskivarbetare

Låg konkurrens

Fanerskärare

Fanersvarvare

Mycket låg konkurrens

Farmaceut, apotekare

Låg konkurrens

Farmaceut, receptarie

Farmaceutisk operatör

Farmakolog, forskare

Farmakolog, klinisk

Fartygsbefäl

Fartygsbefälsassistent

Fartygschef

Mycket låg konkurrens

Fartygselektriker

Fartygsingenjör

Balans

Fartygsinspektör

Fartygsintendent

Låg konkurrens

Fartygsklarerare

Mycket låg konkurrens

Fartygskonstruktör

Fartygsmaskinist

Fartygsplåtslagare

Fartygsradiotelegrafist

Mycket låg konkurrens

Fartygsreparatör

Fartygsstyrman

Låg konkurrens

Fartygsstädare

Fartygstelegrafist

Fasadisolerare

Fasadmontör

Fasadputsare

Låg konkurrens

Fasadrengörare

Fasadrenoverare

Låg konkurrens

Fasadtvättare

Låg konkurrens

Fastighetsadministratör

Fastighetsanalytiker

Låg konkurrens

Fastighetsarbetare

Låg konkurrens

Fastighetsassistent

Fastighetschef, funktions- eller mellanchef

Fastighetschef, verksamhetsnära chef

Fastighetsdirektör, funktions- eller mellanchef

Fastighetsdirektör, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Fastighetsekonom, förvaltning

Fastighetsekonom, värdering och analys

Låg konkurrens

Fastighetseldare

Låg konkurrens

Fastighetsförmedlare

Låg konkurrens

Fastighetsförvaltare

Mycket låg konkurrens

Fastighetsingenjör

Låg konkurrens

Fastighetsinspektör

Låg konkurrens

Fastighetsintendent

Fastighetsjurist

Låg konkurrens

Fastighetskamrer

Låg konkurrens

Fastighetsmaskinist

Hög konkurrens

Fastighetsmäklarassistent

Hög konkurrens

Fastighetsmäklare

Fastighetsnotarie

Låg konkurrens

Fastighetsreparatör

Fastighetsråd

Fastighetsrådgivare

Låg konkurrens

Fastighetssekreterare

Låg konkurrens

Fastighetsskötare

Låg konkurrens

Fastighetsstädare

Låg konkurrens

Fastighetstekniker

Låg konkurrens

Fastighetsunderhållare

Låg konkurrens

Fastighetsvärd

Fastighetsvärderare, auktoriserad

Låg konkurrens

Fastighetsägare

Hög konkurrens

Featureredaktör

Mycket låg konkurrens

Feldenkreispedagog

Festarrangör

Festivalarrangör

Låg konkurrens

Fiberdragare

Låg konkurrens

Fiberinstallatör

Fiberskivehärdare

Fiberskivetorkare

Låg konkurrens

Fibersvetsare

Låg konkurrens

Fibertekniker, installation, skarvning

Låg konkurrens

Fibertekniker, tillverkning

Filéoperatör

Filéskärare

Fileterare

Filhuggare

Mycket hög konkurrens

Filmare

Filmarkitekt

Hög konkurrens

Filmarkivarie

Balans

Filmcensor

Mycket hög konkurrens

Filmfotograf

Filmförfattare

Filminspicient

Filmklippare

Hög konkurrens

Filmkompositör

Filmkonsulent

Filmljudtekniker

Filmljussättare

Filmmakare

Hög konkurrens

Filmmusikkompositör

Filmmålare

Filmpassare

Filmproducent, funktions- eller mellanchef

Filmproducent, verksamhetsnära chef

Filmproduktionsledare

Filmredaktör

Filmredigerare

Filmregissör

Filmröst

Filmscripta

Filmskapare

Filmskarvare

Filmtecknare

Filmtekniker, film och TV

Filmtekniker, framkallning, kopiering

Filmuthyrare

Filosof, forskare

Filterskötare, malmanrikning

Låg konkurrens

Filtrerare

Låg konkurrens

Financial controller

Låg konkurrens

Finansanalytiker

Finanschef, funktions- eller mellanchef

Finanschef, verksamhetsnära chef

Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Finansdirektör, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Finansekonom

Låg konkurrens

Finansiell rådgivare

Låg konkurrens

Finanskonsult

Finansråd

Finkrossare, malm

Låg konkurrens

Finmekaniker

Låg konkurrens

Finmekaniker, hopsättare

Låg konkurrens

Finsnickare

Fiolbyggare

Fiskberedare

Fiskeguide

Låg konkurrens

Fiskeriassistent

Fiskeribiolog

Fiskeriingenjör

Fiskeriinspektör

Fiskeriintendent

Fiskerikonsulent

Fiskerikontrollant

Fiskevårdskonsulent

Fiskfabriksarbetare

Hög konkurrens

Fiskförsäljare

Fiskmatberedare

Hög konkurrens

Fiskmästare, fiskhandlare

Fiskrensare, konservering

Fitnessinstruktör

Fjäderfäkonsulent

Låg konkurrens

Fjäderfäskötare

Låg konkurrens

Fjäderfäuppfödare

Mycket låg konkurrens

Fjäderspinnare

Fjällräddare

Mycket låg konkurrens

Fjärrbilsförare

Låg konkurrens

Fjärrtågklarerare

Mycket låg konkurrens

Fjärrvärmerörläggare

Flaggvakt

Mycket låg konkurrens

Flermaskinsystemoperatör

Mycket låg konkurrens

Fleroperationsmaskinoperatör, metall

Flexotryckare

Flight Data Operator

Flisberedare

Mycket låg konkurrens

Flismaskinförare, skogsbruk

Mycket låg konkurrens

Flops-operatör

Hög konkurrens

Florist

Hög konkurrens

Floristbiträde

Flotationsskötare

Flygexpeditionsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef

Mycket hög konkurrens

Flygfotograf

Flygfraktchef, funktions- eller mellanchef

Flygfraktchef, verksamhetsnära chef

Flygförare

Mycket låg konkurrens

Flygingenjör, flygvapnet

Mycket låg konkurrens

Flygingenjör, industri

Flyginstruktör

Låg konkurrens

Flyginstrumentmekaniker

Flygkapten

Låg konkurrens

Flygklarerare

Flygledarassistent

Flygledare

Flyglärare

Flygmaskinist

Flygmekaniker

Flygmotormekaniker

Låg konkurrens

Flygmotormontör

Flygmotorreparatör

Låg konkurrens

Flygmäklare

Flygnavigatör

Flygofficer

Låg konkurrens

Flygplansbyggare

Mycket låg konkurrens

Flygplanselektriker

Mycket låg konkurrens

Flygplanskonstruktör

Flygplanslastare

Flygplansmekaniker

Låg konkurrens

Flygplansmontör

Flygplansmotormekaniker

Mycket låg konkurrens

Flygplansplåtslagare

Låg konkurrens

Flygplansstädare

Flygplanstankare

Låg konkurrens

Flygplatsbrandman

Flygplatschef

Låg konkurrens

Flygplatskontrollant

Flygplatsman

Låg konkurrens

Flygplatsvakt

Flygpurser

Flygreparatör

Hög konkurrens

Flygreseförsäljare

Låg konkurrens

Flygspeditör

Flygstationsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef

Flygsteward

Flygstyrman

Balans

Flygsäkerhetskoordinator

Flygtekniker

Hög konkurrens

Flygtrafikassistent

Flygtrafikledarassistent

Flygtrafikledare

Flygvapenchef

Flygverkmästare

Flygvärd

Flygvärdinna

Låg konkurrens

Flyktingassistent

Mycket låg konkurrens

Flyktinghandläggare

Mycket låg konkurrens

Flyktingkonsulent

Mycket låg konkurrens

Flyktingsamordnare

Mycket låg konkurrens

Flyktingsekreterare

Flyttkarl

Mycket låg konkurrens

Fläktmontör, installation

Låg konkurrens

Fläktmontör, tillverkning

Hög konkurrens

Flöjtist

Balans

FM-konsult

Mycket låg konkurrens

FMS-operatör

Mycket låg konkurrens

FN-soldat

Hög konkurrens

Foajéchef, teater

Hög konkurrens

Foajévaktmästare

Fogare, faner

Fogskärare, plast

Folierare

Folievalsare, metall

Hög konkurrens

Folkbibliotekarie

Hög konkurrens

Folkbokföringshandläggare

Balans

Folkhälsoutvecklare

Mycket låg konkurrens

Folkhögskolelärare

Folkrättsjurist

Fondchef, funktions- eller mellanchef

Fondchef, verksamhetsnära chef

Fondförvaltare

Fondkommissionär

Fondmäklare

Food & beverage manager, funktions- eller mellanchef

Food & beverage manager, verksamhetsnära chef

Mycket låg konkurrens

Fordonselektriker

Mycket låg konkurrens

Fordonsingenjör

Balans

Fordonsingenjör, Trafikverket

Låg konkurrens

Fordonsinredare

Mycket låg konkurrens

Fordonslackerare, reparation

Mycket låg konkurrens

Fordonslackerare, tillverkning

Låg konkurrens

Fordonsledare

Mycket låg konkurrens

Fordonsmekaniker

Låg konkurrens

Fordonsmontör

Mycket låg konkurrens

Fordonstekniker

Fordonsuthyrare

Mycket låg konkurrens

Forensiker, biomedicinsk analytiker

Forensiker, fysik

Balans

Forensiker, kemi

Formare, choklad

Formare, gipsplattor

Formare, gjuteri

Formare, keramik

Formatsågare, fiberskivor

Låg konkurrens

Formbyggare, båtar

Formbytare, gummi

Balans

Formgivare, grafisk

Formgivare, industri

Formgivare, ospec

Formgivare, silversmed

Formgjutare, keramik

Formgjutare, plast

Formmaskinskötare, plast

Formpressare, skiktträ

Formreparatör

Formsprutare, gummi

Formsprutare, plast

Formsprutställare

Formspruttekniker

Formsättare

Fornminnesinventerare

Forskarassistent, högskola/universitet

Forskare, agronomi

Forskare, bakteriologi

Forskare, beräkningsbiologi

Forskare, bioteknik

Forskare, cell och molekylärbiologi

Forskare, etnologi

Forskare, farmakologi

Forskare, filmvetenskap

Forskare, filosofi

Forskare, framtids

Forskare, freds

Forskare, historia

Forskare, IT

Forskare, kriminalvård

Forskare, kulturgeografi

Forskare, läkemedel

Forskare, medicin

Forskare, mikrobiologi

Mycket låg konkurrens

Forskare, mikroelektronik

Mycket låg konkurrens

Forskare, odontologi

Forskare, omvårdnad

Forskare, pedagogik

Forskare, rättsvetenskap

Forskare, samhällsvetenskap

Forskare, sociologi

Låg konkurrens

Forskare, språk

Forskare, statskunskap

Forskare, teologi

Forskare, trafiksäkerhet

Forskare, trädgårdsvetenskap

Forskare, växt och djurbiologi

Forskare, zoologi

Forskningsassistent, forskningsbiträde

Hög konkurrens

Forskningsbibliotekarie

Forskningsbiträde

Forskningschef, funktions- eller mellanchef

Forskningschef, verksamhetsnära chef

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, fysik

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, kemi

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, maskin

Forskningsingenjör, metallurgi

Mycket låg konkurrens

Forskningsingenjör, telekommunikation

Låg konkurrens

Forskningslaborant, fysik

Låg konkurrens

Forskningslaborant, kemi

Forskningssjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Fortbildningskonsulent

Mycket låg konkurrens

Fortbildningsledare

Fortbildningssekreterare

Fosfaterare

Mycket låg konkurrens

Fosterbarnsinspektör

Fosterförälder

Fostermamma

Fotbollsdomare

Fotbollsinstruktör

Fotbollsledare

Fotbollsspelare

Fotbollstränare

Hög konkurrens

Fotobiträde, butik

Fotoetsare, glas

Fotoframkallare

Hög konkurrens

Fotoförsäljare

Mycket hög konkurrens

Fotograf

Mycket hög konkurrens

Fotografassistent

Fotografiker

Fotokopist

Fotolaborant

Fotolaboratoriearbetare

Fotolaboratoriebiträde

Mycket låg konkurrens

Fotolärare

Fotomodell

Fotoretuschör

Hög konkurrens

Fotosäljare

Fotosättare

Fototekniker, framkallning o. kopiering

Låg konkurrens

Fototekniker, reparation

Balans

Fotterapeut

Balans

Fotvårdare

Balans

Fotvårdsspecialist

Balans

Fotvårdsterapeut

FOU-chef, funktions- eller mellanchef

FOU-chef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Fraktassistent, flyg

Låg konkurrens

Fraktassistent, väg

Fraktchef, funktions- eller mellanchef

Fraktchef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Fraktskadehandläggare

Framkallare

Framtidsforskare

Fredsforskare

Mycket låg konkurrens

Freinetlärare

Frekvenskoordinerare

Friidrottstränare

Frikyrkopastor

Mycket hög konkurrens

Frilansfotograf

Hög konkurrens

Frilansjournalist

Friluftsguide

Hög konkurrens

Frimärkshandlare

Friskvårdare

Friskvårdsinstruktör

Friskvårdskonsult

Friskvårdsledare

Friskvårdsterapeut

Balans

Frisör

Balans

Frisöraspirant

Balans

Fritidsassistent

Fritidschef, funktions- eller mellanchef

Fritidschef, verksamhetsnära chef

Balans

Fritidsgårdsföreståndare

Mycket låg konkurrens

Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog

Låg konkurrens

Fritidshemsbiträde

Fritidshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Balans

Fritidsinstruktör

Balans

Fritidsintendent

Balans

Fritidskonsulent

Balans

Fritidsledare

Låg konkurrens

Fritidsombud, försäkringar

Mycket låg konkurrens

Fritidspedagog

Fritidspolitiker

Frivårdschef

Frivårdshandläggare

Frivårdsinspektör

Frontofficepersonal

Låg konkurrens

Frukostbiträde

Låg konkurrens

Frukostvärd

Hög konkurrens

Fruktansvarig

Låg konkurrens

Fruktodlare

Fruktodlingsarbetare

Fruktodlingskonsulent

Fruktplockare

Fruktpressare

Fryshusarbetare

Fryslagerarbetare, ospec

Hög konkurrens

Fryslagerarbetare, packare

Låg konkurrens

Fryslagerarbetare, truckförare

Låg konkurrens

Frysmaskinist, anläggning

Frälsningsofficer

Mycket låg konkurrens

Fräsare, metall

Låg konkurrens

Fräsare, trä

Låg konkurrens

Frökontrollant, laboratorium

Frörensare

Låg konkurrens

Fuktblästrare

Mycket låg konkurrens

Fukttekniker, besiktningsman

Låg konkurrens

Fukttekniker, sanerare

Låg konkurrens

Funktionsledare, järnvägstrafik

Furir, försvaret

Furnerare

Fyrverkeriarbetare

Fysiolog, forskare

Fysiolog, klinisk

Mycket låg konkurrens

Fysiologassistent

Låg konkurrens

Fysiologassistent, laborant

Mycket låg konkurrens

Fysionom

Mycket låg konkurrens

Fysioterapeut

Fysioterapibiträde

Mycket låg konkurrens

Fältassistent

Fältintervjuare

Låg konkurrens

Fältkontrollant

Låg konkurrens

Fältkurator

Fältläkare

Mycket låg konkurrens

Fältsekreterare

Låg konkurrens

Fältskadereglerare

Låg konkurrens

Fältsäljare

Låg konkurrens

Fälttjänsteman, försäkringar

Fängelsepräst

Fänrik, förvaret

Balans

Färdbeviskontrollant

Låg konkurrens

Färdbilsförare

Färdigmatlagare

Färdledare

Färdmekaniker, flyg

Mycket låg konkurrens

Färdtjänstbussförare

Låg konkurrens

Färdtjänstförare

Låg konkurrens

Färdtjänstsamordnare

Låg konkurrens

Färgblandare

Färgblandare, textil

Färgblandare, tryckeri

Låg konkurrens

Färgbrytare

Hög konkurrens

Färghandelsbiträde

Låg konkurrens

Färgkokare

Färgkonsult, inredning

Färgkopist

Låg konkurrens

Färgrivare

Låg konkurrens

Färgtappare

Färgtryckspåläggare, porslin

Färjförare

Färjskeppare

Färjvakt

Färskvaruchef

Fågelinventerare

Fågelskötare

Låg konkurrens

Fångtransportör

Låg konkurrens

Fårfarmare

Låg konkurrens

Fårskötare

Låg konkurrens

Fåruppfödare

Fögderidirektör, funktions- eller mellanchef

Fögderidirektör, verksamhetsnära chef

Balans

Fögderisekreterare

Balans

Fönsterbyggare

Låg konkurrens

Fönsterhantverkare

Låg konkurrens

Fönstermontör, snickare

Balans

Fönstermontör, tillverkning

Fönsterputsare

Låg konkurrens

Fönsterrenoverare

Låg konkurrens

Fönstersnickare

Låg konkurrens

Fönstertekniker

Balans

Fönstertillverkare

Förare, minitåg

Balans

Förarprövare

Förbundschef

Förbundsdirektör

Förbundsjurist

Låg konkurrens

Förbundskassör

Förbundskonsulent, intresseorganisation

Förbundsordförande

Balans

Förbundssekreterare

Förbundstränare

Föredragande jurist

Föreläsare

Låg konkurrens

Föreningsgårdsarbetare

Föreningsinstruktör

Balans

Föreningskonsulent

Hög konkurrens

Föreståndare, arkiv

Föreståndare, barnhem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, begravningsbyrå

Föreståndare, bensinstation

Föreståndare, daghem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, Folkets Hus, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef

Balans

Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog

Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, förskola, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef

Föreståndare, galleri

Föreståndare, golfbana, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef

Föreståndare, hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef

Föreståndare, idrottshall, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef

Föreståndare, kursgård

Föreståndare, kyrkligverksamhet

Föreståndare, mäss, lunchrum etc

Föreståndare, skolmåltidsverksamhet

Balans

Föreståndare, stugby

Balans

Föreståndare, vandrarhem

Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef

Mycket låg konkurrens

Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård

Hög konkurrens

Företagsbibliotekarie

Låg konkurrens

Företagsekonomisk rådgivare

Låg konkurrens

Företagsförsäljare

Företagsguide

Företagsgymnast

Företagsjurist

Balans

Företagskonsulent

Balans

Företagskonsult

Företagsledare, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Företagsledare, inom fastighet, utan chefshiearki

Företagsledare, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Företagsledare, inom handel, utan chefshiearki

Företagsledare, inom hotell , utan chefshiearki

Låg konkurrens

Företagsledare, inom jordbruk, utan chefshiearki

Företagsledare, inom restaurang, utan chefshiearki

Låg konkurrens

Företagsledare, inom skogsbruk, utan chefshiearki

Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Företagsledare, inom transporter, utan chefshiearki

Företagsledare, inom trädgård, utan chefshiearki

Företagsledare, inom utbildning, utan chefshiearki

Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshiearki

Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshiearki

Företagsledare, med chefshiearki

Företagsläkare

Företagsmäklare

Mycket låg konkurrens

Företagspsykolog

Låg konkurrens

Företagsrådgivare

Mycket låg konkurrens

Företagssjukgymnast

Företagssjuksköterska

Företagssköterska

Låg konkurrens

Företagssäljare

Författare

Förgyllare, metall

Förgyllare, trä

Förhandlingschef, företag

Förhandlingschef, organisation

Förhandlingschef, staten

Balans

Förhandlingsombudsman

Förhandlingssekreterare, staten

Förkromare

Hög konkurrens

Förlagsassistent

Förlagsfaktor

Förlagsredaktör

Mycket låg konkurrens

Förlossningsbarnmorska

Förläggare, med chefshiearki

Förläggare, utan chefshiearki

Förläggningschef, funktions- eller mellanchef

Förläggningschef, verksamhetsnära chef

Förmyndare

Förnicklare

Balans

Förpackningsarbetare

Balans

Förpackningsoperatör

Mycket låg konkurrens

Förpackningstekniker

Förpackningsutvecklare

Förrättningslantmätare

Balans

Förrådsansvarig

Balans

Förrådsarbetare, bygg

Balans

Förrådsarbetare, lager

Förrådschef

Balans

Förrådsförvaltare

Balans

Förrådsman

Balans

Förrådsmästare

Låg konkurrens

Församlingsassistent, förskolebarn

Balans

Församlingsassistent, skolbarn, ungdom, vuxna

Församlingsdiakon

Församlingsdiakonissa

Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling

Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén

Hög konkurrens

Församlingsmusiker

Balans

Församlingspedagog

Hög konkurrens

Församlingssekreterare

Låg konkurrens

Församlingssyster

Församlingsvärd

Försilvrare, metall

Låg konkurrens

Förskoleassistent

Förskolechef, föreståndare förskola, funktions- eller mellanchef

Förskolechef, förvaltning, funktions- eller mellanchef

Förskolechef, verksamhetsnära chef

Mycket låg konkurrens

Förskolekonsulent

Mycket låg konkurrens

Förskolepsykolog

Förskolerektor, verksamhetsnära chef

Mycket låg konkurrens

Förskollärare

Balans

Förslutare

Mycket låg konkurrens

Förstadielärare

Försvarsmeteorolog

Försäkringsaktuarie

Hög konkurrens

Försäkringsassistent

Låg konkurrens

Försäkringsbedömare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringsbedömare, övrig

Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Försäkringsdomare

Låg konkurrens

Försäkringsförmedlare

Låg konkurrens

Försäkringshandläggare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringshandläggare, övrig

Försäkringsjurist

Försäkringskassechef

Låg konkurrens

Försäkringskassehandläggare

Låg konkurrens

Försäkringskassetjänsteman

Låg konkurrens

Försäkringskonsulent

Låg konkurrens

Försäkringskonsult, försäkringskassa

Försäkringsläkare

Försäkringsmatematiker

Hög konkurrens

Försäkringsmäklarassistent

Låg konkurrens

Försäkringsmäklare

Låg konkurrens

Försäkringsombud

Låg konkurrens

Försäkringsrådgivare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringsrådgivare, övrig

Låg konkurrens

Försäkringssekreterare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringsspecialist

Låg konkurrens

Försäkringssäljare

Låg konkurrens

Försäkringstjänsteman, försäkringsbolag

Låg konkurrens

Försäkringstjänsteman, försäkringskassa

Låg konkurrens

Försäkringstjänsteman, skadereglerare

Låg konkurrens

Försäkringsutredare, försäkringsbolag

Låg konkurrens

Försäkringsutredare, försäkringskassa

Hög konkurrens

Försäljare, bil

Hög konkurrens

Försäljare, biljett

Hög konkurrens

Försäljare, butiksbiträde, byggnadsvaror m.m.

Hög konkurrens

Försäljare, båt

Hög konkurrens

Försäljare, fackhandel

Låg konkurrens

Försäljare, försäkringar

Hög konkurrens

Försäljare, Hemglass

Låg konkurrens

Försäljare, innesäljare, byggnadsvaror m.m.

Låg konkurrens

Försäljare inom teknik och medicin

Hög konkurrens

Försäljare, kiosk

Hög konkurrens

Försäljare, kläder

Hög konkurrens

Försäljare, maskiner, byggnadsvaror

Hög konkurrens

Försäljare, möbler, husgeråd

Hög konkurrens

Försäljare, ospec detaljhandel

Låg konkurrens

Försäljare, partihandel

Hög konkurrens

Försäljare, pressbyrå

Hög konkurrens

Försäljare, proffsmarknad

Låg konkurrens

Försäljare, representant

Hög konkurrens

Försäljare, resor

Låg konkurrens

Försäljare, telefon

Hög konkurrens

Försäljare, yrkesbutik

Hög konkurrens

Försäljningsadministratör

Låg konkurrens

Försäljningsansvarig, företagsförsäljning produkter och tjänster

Hög konkurrens

Försäljningsassistent

Försäljningschef,funktions- eller mellanchef

Låg konkurrens

Försäljningschef, försäkringar

Försäljningschef, verksamhetsnära chef

Försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Försäljningsingenjör, informations- och kommunikationsteknik

Låg konkurrens

Försäljningsingenjör, teknik och medicin

Balans

Försäljningskonsult

Hög konkurrens

Försäljningssekreterare

Låg konkurrens

Försöksassistent, jordbruk, trädgård

Försöksdjursskötare

Försöksdjurstekniker

Försökstekniker, djur

Låg konkurrens

Försökstekniker, skogsbruk

Låg konkurrens

Försökstekniker, trädgårdsodling

Låg konkurrens

Försökstekniker, vattenbruk

Låg konkurrens

Försökstekniker, växtodling

Förtennare

Förtroendeläkare

Förtroendevald, byggnadsnämnd

Förtroendevald, intagningsnämnd

Förtroendevald, intresseorganisation

Förtroendevald, socialnämnd

Låg konkurrens

Förtullare

Förvalsare

Låg konkurrens

Förvaltare, fastigheter

Förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Förvaltare, lantbruk blandad drift

Förvaltare, lantbruk blandade växtslag

Förvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Förvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Förvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Förvaltare, lantbruk träd och buskar

Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Förvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Förvaltare, skogsbruk

Låg konkurrens

Förvaltningsansvarig, IT

Hög konkurrens

Förvaltningsassistent

Förvaltningschef, kommun

Förvaltningschef, landsting

Förvaltningsdirektör, staten

Låg konkurrens

Förvaltningsekonom, fastighetsbolag

Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning

Förvaltningsjurist

Låg konkurrens

Förvaltningsledare, IT

Förädlingsarbetare, trädgård


Vimla

0 kr i 2 månader hos Vimla

Till kampanjen
Vi använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här. Jag godkänner!