Lönestatistik: F

Fabrikselektriker

Fabriksstädare

Facklig förtroendeman

Facklig förtroendevald

Fackombudsman

Fackverksskötare, timmer

FAD (First assistant director)

Faktor, prepress

Faktor, sågverk

Faktor, tryckeri

Fakturakontorist

Fakturakontrollant

Fallskärmsinstruktör

Falsare, bokbinderi

Falsare, emballage

Falsare, tunnplåt

Familjehemsförälder

Familjehemsrekryterare

Familjehemssekreterare

Familjehemsvärd

Familjehemsvårdare

Familjepedagog

Familjerättsjurist

Familjerättssekreterare

Familjerådgivare

Familjeterapeut

Familjevårdsinspektör

Fanerarbetare, fanertillverkning

Fanerfogare

Fanerpressare, fanertillverkning

Fanerskivarbetare

Fanerskärare

Fanersvarvare

Farmaceut, apotekare

Farmaceut, receptarie

Farmaceutisk operatör

Farmakolog, forskare

Farmakolog, klinisk

Fartygsbefäl

Fartygsbefälsassistent

Fartygschef

Fartygselektriker

Fartygsingenjör

Fartygsinspektör

Fartygsintendent

Fartygsklarerare

Fartygskonstruktör

Fartygsmaskinist

Fartygsplåtslagare

Fartygsradiotelegrafist

Fartygsreparatör

Fartygsstyrman

Fartygsstädare

Fartygstelegrafist

Fasadisolerare

Fasadmontör

Fasadputsare

Fasadrengörare

Fasadrenoverare

Fasadtvättare

Fastighetsadministratör

Fastighetsanalytiker

Fastighetsarbetare

Fastighetsassistent

Fastighetschef, funktions- eller mellanchef

Fastighetschef, verksamhetsnära chef

Fastighetsdirektör, funktions- eller mellanchef

Fastighetsdirektör, verksamhetsnära chef

Fastighetsekonom, förvaltning

Fastighetsekonom, värdering och analys

Fastighetseldare

Fastighetsförmedlare

Fastighetsförvaltare

Fastighetsingenjör

Fastighetsinspektör

Fastighetsintendent

Fastighetsjurist

Fastighetskamrer

Fastighetsmaskinist

Fastighetsmäklarassistent

Fastighetsmäklare

Fastighetsnotarie

Fastighetsreparatör

Fastighetsråd

Fastighetsrådgivare

Fastighetssekreterare

Fastighetsskötare

Fastighetsstädare

Fastighetstekniker

Fastighetsunderhållare

Fastighetsvärd

Fastighetsvärderare, auktoriserad

Fastighetsägare

Featureredaktör

Feldenkreispedagog

Festarrangör

Festivalarrangör

Fiberdragare

Fiberinstallatör

Fiberskivehärdare

Fiberskivetorkare

Fibersvetsare

Fibertekniker, installation, skarvning

Fibertekniker, tillverkning

Filéoperatör

Filéskärare

Fileterare

Filhuggare

Filmarkitekt

Filmarkivarie

Filmcensor

Filmfotograf

Filmförfattare

Filminspicient

Filmklippare

Filmkompositör

Filmkonsulent

Filmljudtekniker

Filmljussättare

Filmmakare

Filmmusikkompositör

Filmmålare

Filmpassare

Filmproducent, funktions- eller mellanchef

Filmproducent, verksamhetsnära chef

Filmproduktionsledare

Filmredaktör

Filmredigerare

Filmregissör

Filmröst

Filmscripta

Filmskapare

Filmskarvare

Filmtecknare

Filmtekniker, film och TV

Filmtekniker, framkallning, kopiering

Filmuthyrare

Filosof, forskare

Filterskötare, malmanrikning

Filtrerare

Financial controller

Finansanalytiker

Finanschef, funktions- eller mellanchef

Finanschef, verksamhetsnära chef

Finansdirektör, funktions- eller mellanchef

Finansdirektör, verksamhetsnära chef

Finansekonom

Finansiell rådgivare

Finanskonsult

Finansråd

Finkrossare, malm

Finmekaniker

Finmekaniker, hopsättare

Finsnickare

Fiolbyggare

Fiskberedare

Fiskeguide

Fiskeriassistent

Fiskeribiolog

Fiskeriingenjör

Fiskeriinspektör

Fiskeriintendent

Fiskerikonsulent

Fiskerikontrollant

Fiskevårdskonsulent

Fiskfabriksarbetare

Fiskförsäljare

Fiskmatberedare

Fiskmästare, fiskhandlare

Fiskrensare, konservering

Fitnessinstruktör

Fjäderfäkonsulent

Fjäderfäskötare

Fjäderfäuppfödare

Fjäderspinnare

Fjällräddare

Fjärrbilsförare

Fjärrtågklarerare

Fjärrvärmerörläggare

Flaggvakt

Flermaskinsystemoperatör

Fleroperationsmaskinoperatör, metall

Flexotryckare

Flight Data Operator

Flisberedare

Flismaskinförare, skogsbruk

Flops-operatör

Floristbiträde

Flotationsskötare

Flygexpeditionsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef

Flygfotograf

Flygfraktchef, funktions- eller mellanchef

Flygfraktchef, verksamhetsnära chef

Flygförare

Flygingenjör, flygvapnet

Flygingenjör, industri

Flyginstruktör

Flyginstrumentmekaniker

Flygkapten

Flygklarerare

Flygledarassistent

Flygledare

Flyglärare

Flygmaskinist

Flygmekaniker

Flygmotormekaniker

Flygmotormontör

Flygmotorreparatör

Flygmäklare

Flygnavigatör

Flygofficer

Flygplansbyggare

Flygplanselektriker

Flygplanskonstruktör

Flygplanslastare

Flygplansmekaniker

Flygplansmontör

Flygplansmotormekaniker

Flygplansplåtslagare

Flygplansstädare

Flygplanstankare

Flygplatsbrandman

Flygplatschef

Flygplatskontrollant

Flygplatsman

Flygplatsvakt

Flygpurser

Flygreparatör

Flygreseförsäljare

Flygspeditör

Flygstationsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef

Flygsteward

Flygstyrman

Flygsäkerhetskoordinator

Flygtekniker

Flygtrafikassistent

Flygtrafikledarassistent

Flygtrafikledare

Flygvapenchef

Flygverkmästare

Flygvärd

Flygvärdinna

Flyktingassistent

Flyktinghandläggare

Flyktingkonsulent

Flyktingsamordnare

Flyktingsekreterare

Flyttkarl

Fläktmontör, installation

Fläktmontör, tillverkning

Flöjtist

FM-konsult

FMS-operatör

FN-soldat

Foajéchef, teater

Foajévaktmästare

Fogare, faner

Fogskärare, plast

Folierare

Folievalsare, metall

Folkbibliotekarie

Folkbokföringshandläggare

Folkhälsoutvecklare

Folkhögskolelärare

Folkrättsjurist

Fondchef, funktions- eller mellanchef

Fondchef, verksamhetsnära chef

Fondförvaltare

Fondkommissionär

Fondmäklare

Food & beverage manager, funktions- eller mellanchef

Food & beverage manager, verksamhetsnära chef

Fordonselektriker

Fordonsingenjör

Fordonsingenjör, Trafikverket

Fordonsinredare

Fordonslackerare, reparation

Fordonslackerare, tillverkning

Fordonsledare

Fordonsmekaniker

Fordonsmontör

Fordonstekniker

Fordonsuthyrare

Forensiker, biomedicinsk analytiker

Forensiker, fysik

Forensiker, kemi

Formare, choklad

Formare, gipsplattor

Formare, gjuteri

Formare, keramik

Formatsågare, fiberskivor

Formbyggare, båtar

Formbytare, gummi

Formgivare, grafisk

Formgivare, industri

Formgivare, ospec

Formgivare, silversmed

Formgjutare, keramik

Formgjutare, plast

Formmaskinskötare, plast

Formpressare, skiktträ

Formreparatör

Formsprutare, gummi

Formsprutare, plast

Formsprutställare

Formspruttekniker

Formsättare

Fornminnesinventerare

Forskarassistent, högskola/universitet

Forskare, agronomi

Forskare, bakteriologi

Forskare, beräkningsbiologi

Forskare, bioteknik

Forskare, cell och molekylärbiologi

Forskare, etnologi

Forskare, farmakologi

Forskare, filmvetenskap

Forskare, filosofi

Forskare, framtids

Forskare, freds

Forskare, historia

Forskare, IT

Forskare, kriminalvård

Forskare, kulturgeografi

Forskare, läkemedel

Forskare, medicin

Forskare, mikrobiologi

Forskare, mikroelektronik

Forskare, odontologi

Forskare, omvårdnad

Forskare, pedagogik

Forskare, rättsvetenskap

Forskare, samhällsvetenskap

Forskare, sociologi

Forskare, språk

Forskare, statskunskap

Forskare, teologi

Forskare, trafiksäkerhet

Forskare, trädgårdsvetenskap

Forskare, växt och djurbiologi

Forskare, zoologi

Forskningsassistent, forskningsbiträde

Forskningsbibliotekarie

Forskningsbiträde

Forskningschef, funktions- eller mellanchef

Forskningschef, verksamhetsnära chef

Forskningsingenjör, bygg

Forskningsingenjör, elektronik

Forskningsingenjör, elkraft

Forskningsingenjör, fysik

Forskningsingenjör, kemi

Forskningsingenjör, maskin

Forskningsingenjör, metallurgi

Forskningsingenjör, telekommunikation

Forskningslaborant, fysik

Forskningslaborant, kemi

Forskningssjuksköterska

Fortbildningskonsulent

Fortbildningsledare

Fortbildningssekreterare

Fosfaterare

Fosterbarnsinspektör

Fosterförälder

Fostermamma

Fotbollsdomare

Fotbollsinstruktör

Fotbollsledare

Fotbollsspelare

Fotbollstränare

Fotobiträde, butik

Fotoetsare, glas

Fotoframkallare

Fotoförsäljare

Fotografassistent

Fotografiker

Fotokopist

Fotolaborant

Fotolaboratoriearbetare

Fotolaboratoriebiträde

Fotolärare

Fotomodell

Fotoretuschör

Fotosäljare

Fotosättare

Fototekniker, framkallning o. kopiering

Fototekniker, reparation

Fotterapeut

Fotvårdare

Fotvårdsspecialist

Fotvårdsterapeut

FOU-chef, funktions- eller mellanchef

FOU-chef, verksamhetsnära chef

Fraktassistent, flyg

Fraktassistent, väg

Fraktchef, funktions- eller mellanchef

Fraktchef, verksamhetsnära chef

Fraktskadehandläggare

Framkallare

Framtidsforskare

Fredsforskare

Freinetlärare

Frekvenskoordinerare

Friidrottstränare

Frikyrkopastor

Frilansfotograf

Frilansjournalist

Friluftsguide

Frimärkshandlare

Friskvårdare

Friskvårdsinstruktör

Friskvårdskonsult

Friskvårdsledare

Friskvårdsterapeut

Frisöraspirant

Fritidsassistent

Fritidschef, funktions- eller mellanchef

Fritidschef, verksamhetsnära chef

Fritidsgårdsföreståndare

Fritidsgårdsföreståndare/fritidspedagog

Fritidshemsbiträde

Fritidshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Fritidshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Fritidsinstruktör

Fritidsintendent

Fritidskonsulent

Fritidsledare

Fritidsombud, försäkringar

Fritidspedagog

Fritidspolitiker

Frivårdschef

Frivårdshandläggare

Frivårdsinspektör

Frontofficepersonal

Frukostbiträde

Frukostvärd

Fruktansvarig

Fruktodlare

Fruktodlingsarbetare

Fruktodlingskonsulent

Fruktplockare

Fruktpressare

Fryshusarbetare

Fryslagerarbetare, ospec

Fryslagerarbetare, packare

Fryslagerarbetare, truckförare

Frysmaskinist, anläggning

Frälsningsofficer

Fräsare, metall

Fräsare, trä

Frökontrollant, laboratorium

Frörensare

Fuktblästrare

Fukttekniker, besiktningsman

Fukttekniker, sanerare

Funktionsledare, järnvägstrafik

Furir, försvaret

Furnerare

Fyrverkeriarbetare

Fysiolog, forskare

Fysiolog, klinisk

Fysiologassistent

Fysiologassistent, laborant

Fysioterapeut

Fysioterapibiträde

Fältassistent

Fältintervjuare

Fältkontrollant

Fältkurator

Fältläkare

Fältsekreterare

Fältskadereglerare

Fältsäljare

Fälttjänsteman, försäkringar

Fängelsepräst

Fänrik, förvaret

Färdbeviskontrollant

Färdbilsförare

Färdigmatlagare

Färdledare

Färdmekaniker, flyg

Färdtjänstbussförare

Färdtjänstförare

Färdtjänstsamordnare

Färgblandare

Färgblandare, textil

Färgblandare, tryckeri

Färgbrytare

Färghandelsbiträde

Färgkokare

Färgkonsult, inredning

Färgkopist

Färgrivare

Färgtappare

Färgtryckspåläggare, porslin

Färjförare

Färjskeppare

Färjvakt

Färskvaruchef

Fågelinventerare

Fågelskötare

Fångtransportör

Fårfarmare

Fårskötare

Fåruppfödare

Fögderidirektör, funktions- eller mellanchef

Fögderidirektör, verksamhetsnära chef

Fögderisekreterare

Fönsterbyggare

Fönsterhantverkare

Fönstermontör, snickare

Fönstermontör, tillverkning

Fönsterputsare

Fönsterrenoverare

Fönstersnickare

Fönstertekniker

Fönstertillverkare

Förare, minitåg

Förarprövare

Förbundschef

Förbundsdirektör

Förbundsjurist

Förbundskassör

Förbundskonsulent, intresseorganisation

Förbundsordförande

Förbundssekreterare

Förbundstränare

Föredragande jurist

Föreläsare

Föreningsgårdsarbetare

Föreningsinstruktör

Föreningskonsulent

Föreståndare, arkiv

Föreståndare, barnhem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, barnhem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, begravningsbyrå

Föreståndare, bensinstation

Föreståndare, daghem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, daghem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, Folkets Hus, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, Folkets Hus, verksamhetsnära chef

Föreståndare, fritidsgård/fritidspedagog

Föreståndare, fritidshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, fritidshem, verksamhetsnära chef

Föreståndare, förskola, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, förskola, verksamhetsnära chef

Föreståndare, galleri

Föreståndare, golfbana, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef

Föreståndare, hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef

Föreståndare, idrottshall, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef

Föreståndare, kursgård

Föreståndare, kyrkligverksamhet

Föreståndare, mäss, lunchrum etc

Föreståndare, skolmåltidsverksamhet

Föreståndare, stugby

Föreståndare, vandrarhem

Föreståndare, ålderdomshem, funktions- eller mellanchef

Föreståndare, ålderdomshem, verksamhetsnära chef

Föreståndare/fritidspedagog, fritidsgård

Företagsbibliotekarie

Företagsekonomisk rådgivare

Företagsförsäljare

Företagsguide

Företagsgymnast

Företagsjurist

Företagskonsulent

Företagskonsult

Företagsledare, inom bygg och anläggning, utan chefshiearki

Företagsledare, inom fastighet, utan chefshiearki

Företagsledare, inom finansiell verksamhet, utan chefshiearki

Företagsledare, inom handel, utan chefshiearki

Företagsledare, inom hotell , utan chefshiearki

Företagsledare, inom jordbruk, utan chefshiearki

Företagsledare, inom restaurang, utan chefshiearki

Företagsledare, inom skogsbruk, utan chefshiearki

Företagsledare, inom tillverkning, el, värme, vatten, utan chefshiearki

Företagsledare, inom transporter, utan chefshiearki

Företagsledare, inom trädgård, utan chefshiearki

Företagsledare, inom utbildning, utan chefshiearki

Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshiearki

Företagsledare, inom äldreomsorg, utan chefshiearki

Företagsledare, med chefshiearki

Företagsläkare

Företagsmäklare

Företagspsykolog

Företagsrådgivare

Företagssjukgymnast

Företagssjuksköterska

Företagssköterska

Företagssäljare

Författare

Förgyllare, metall

Förgyllare, trä

Förhandlingschef, företag

Förhandlingschef, organisation

Förhandlingschef, staten

Förhandlingsombudsman

Förhandlingssekreterare, staten

Förkromare

Förlagsassistent

Förlagsfaktor

Förlagsredaktör

Förlossningsbarnmorska

Förläggare, med chefshiearki

Förläggare, utan chefshiearki

Förläggningschef, funktions- eller mellanchef

Förläggningschef, verksamhetsnära chef

Förmyndare

Förnicklare

Förpackningsarbetare

Förpackningsoperatör

Förpackningstekniker

Förpackningsutvecklare

Förrättningslantmätare

Förrådsansvarig

Förrådsarbetare, bygg

Förrådsarbetare, lager

Förrådschef

Förrådsförvaltare

Förrådsman

Förrådsmästare

Församlingsassistent, förskolebarn

Församlingsassistent, skolbarn, ungdom, vuxna

Församlingsdiakon

Församlingsdiakonissa

Församlingsföreståndare, frikyrkoförsamling

Församlingsföreståndare, Frälsningsarmén

Församlingsmusiker

Församlingspedagog

Församlingssekreterare

Församlingssyster

Församlingsvärd

Försilvrare, metall

Förskoleassistent

Förskolechef, föreståndare förskola, funktions- eller mellanchef

Förskolechef, förvaltning, funktions- eller mellanchef

Förskolechef, verksamhetsnära chef

Förskolekonsulent

Förskolepsykolog

Förskolerektor, verksamhetsnära chef

Förskollärare

Förslutare

Förstadielärare

Försvarsmeteorolog

Försäkringsaktuarie

Försäkringsassistent

Försäkringsbedömare, försäkringskassa

Försäkringsbedömare, övrig

Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Försäkringsdomare

Försäkringsförmedlare

Försäkringshandläggare, försäkringskassa

Försäkringshandläggare, övrig

Försäkringsjurist

Försäkringskassechef

Försäkringskassehandläggare

Försäkringskassetjänsteman

Försäkringskonsulent

Försäkringskonsult, försäkringskassa

Försäkringsläkare

Försäkringsmatematiker

Försäkringsmäklarassistent

Försäkringsmäklare

Försäkringsombud

Försäkringsrådgivare, försäkringskassa

Försäkringsrådgivare, övrig

Försäkringssekreterare, försäkringskassa

Försäkringsspecialist

Försäkringssäljare

Försäkringstjänsteman, försäkringsbolag

Försäkringstjänsteman, försäkringskassa

Försäkringstjänsteman, skadereglerare

Försäkringsutredare, försäkringsbolag

Försäkringsutredare, försäkringskassa

Försäljare, bil

Försäljare, biljett

Försäljare, butiksbiträde, byggnadsvaror m.m.

Försäljare, båt

Försäljare, fackhandel

Försäljare, försäkringar

Försäljare, Hemglass

Försäljare, innesäljare, byggnadsvaror m.m.

Försäljare inom teknik och medicin

Försäljare, kiosk

Försäljare, kläder

Försäljare, maskiner, byggnadsvaror

Försäljare, möbler, husgeråd

Försäljare, ospec detaljhandel

Försäljare, partihandel

Försäljare, pressbyrå

Försäljare, proffsmarknad

Försäljare, representant

Försäljare, resor

Försäljare, telefon

Försäljare, yrkesbutik

Försäljningsadministratör

Försäljningsansvarig, företagsförsäljning produkter och tjänster

Försäljningsassistent

Försäljningschef,funktions- eller mellanchef

Försäljningschef, försäkringar

Försäljningschef, verksamhetsnära chef

Försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef

Försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef

Försäljningsingenjör, informations- och kommunikationsteknik

Försäljningsingenjör, teknik och medicin

Försäljningskonsult

Försäljningssekreterare

Försöksassistent, jordbruk, trädgård

Försöksdjursskötare

Försöksdjurstekniker

Försökstekniker, djur

Försökstekniker, skogsbruk

Försökstekniker, trädgårdsodling

Försökstekniker, vattenbruk

Försökstekniker, växtodling

Förtennare

Förtroendeläkare

Förtroendevald, byggnadsnämnd

Förtroendevald, intagningsnämnd

Förtroendevald, intresseorganisation

Förtroendevald, socialnämnd

Förtullare

Förvalsare

Förvaltare, fastigheter

Förvaltare, lantbruk biodlare och silkesodlare

Förvaltare, lantbruk blandad drift

Förvaltare, lantbruk blandade växtslag

Förvaltare, lantbruk fjäderfäuppfödare

Förvaltare, lantbruk husdjursuppfödare

Förvaltare, lantbruk jordbruksväxter

Förvaltare, lantbruk träd och buskar

Förvaltare, lantbruk trädgårdsodlare

Förvaltare, lantbruk övriga djuruppfödare

Förvaltare, skogsbruk

Förvaltningsansvarig, IT

Förvaltningsassistent

Förvaltningschef, kommun

Förvaltningschef, landsting

Förvaltningsdirektör, staten

Förvaltningsekonom, fastighetsbolag

Förvaltningsekonom, offentlig förvaltning

Förvaltningsjurist

Förvaltningsledare, IT

Förädlingsarbetare, trädgård