Lönestatistik: R

Racerförare

Rackare, ytbehandling

Radialborrare

Radio Officer

Radiofysiker

Radioingenjör

Radiojournalist

Radiologisjuksköterska

Radioloksoperatör

Radiooperatör

Radioproducent

Radioreparatör

Radioreporter

Radiotekniker

Hög konkurrens

Radiotelefonist

Radiotelegrafist

Raffinerare, sockerindustri

Mycket låg konkurrens

Rallare

Rallyförare

Rammakare

Rampagent

Ramparbetare

Rampförman, flygplats

Ramppersonal

Ramptekniker

Ramsågare, sten

Ramsågare, sågverk

Rangerare

Rangerledare

Mycket låg konkurrens

Rationaliseringstekniker, bygg och anläggning

Rationaliseringstekniker, elektronik

Rationaliseringstekniker, elkraft

Rationaliseringstekniker, gruva/metallurgi

Rationaliseringstekniker, kemiteknik

Rationaliseringstekniker, maskin

Rationaliseringstekniker, telekommunikation

Rationaliseringstekniker, textil, trä m.m.

Rayonspinnare

Recensent

Receptarie

Hög konkurrens

Receptionist

Hög konkurrens

Receptionist, telefonist

Receptionschef, ansvarig reception

Låg konkurrens

Receptionsväktare

Recitatör

Redaktionsarkivarie

Hög konkurrens

Redaktionsassistent

Redaktionschef, funktions- eller mellanchef

Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Redaktionssekreterare

Redaktör

Redare, med chefshiearki

Redare, verksamhetsnära chef

Rederiagent

Redigerare

Redigerare, böcker m.m.

Redigerare, tidning m.m.

Låg konkurrens

Redovisningsansvarig, civilekonom

Låg konkurrens

Redovisningsansvarig, övrig

Hög konkurrens

Redovisningsassistent

Redovisningschef, funktions- eller mellanchef

Redovisningschef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Redovisningsekonom

Hög konkurrens

Redovisningskonsult, bokföring, fakturering

Låg konkurrens

Redovisningskonsult, bokslut, deklaration

Hög konkurrens

Redovisningskontorist

Regementsläkare

Regeringsråd

Regiassistent

Regionchef, ansvarig försäljning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef

Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef

Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef

Regionchef, handel, funktions- eller mellanchef

Regionchef, handel, verksamhetsnära chef

Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Regionchef, Posten, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Posten, verksamhetsnära chef

Regionchef, produkter och tjänster, funktions- eller mellanchef

Regionchef, produkter och tjänster, verksamhetsnära chef

Regionchef, skogsbruksföretag

Regionchef, Skogsstyrelsen

Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Regionchef, Trafikverket

Regionkronodirektör

Regionmuseichef, funktions- eller mellanchef

Regionmuseichef, verksamhetsnära chef

Regionpolitiker

Regionskattechef

Regissör

Hög konkurrens

Registrator

Hög konkurrens

Registrerare

Reglerare, järnmetallverk

Reglerare, masugn

Reglerare, stålverk

Reglerare, valsverk

Reglermekaniker

Reglertekniker

Regummerare

Rehabiliteringsassistent

Rehabiliteringsingenjör

Rehabiliteringskonsulent

Låg konkurrens

Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa

Rehabiliteringskonsult, övrig

Rehabiliteringsläkare

Låg konkurrens

Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Rehabiliteringssekreterare

Rehabiliteringssjuksköterska

Låg konkurrens

Rehabiliteringsutredare

Låg konkurrens

Rehabsamordnare

Reklamansvarig

Reklamassistent

Reklamationshandläggare

Reklamchef, funktions- eller mellanchef

Reklamchef, verksamhetsnära chef

Reklamdekoratör

Reklamdesigner

Reklamdistributör

Reklamformgivare

Reklamfotograf

Reklamkonsulent

Reklamkonsult

Reklamman

Reklammodell

Reklamproducent

Reklamprojektledare

Hög konkurrens

Reklamredaktör

Reklamsekreterare

Reklamsäljare

Reklamtecknare

Reklamtextare

Reklamutdelare

Rekondare, bil

Rekonditionerare, bil

Normal konkurrens

Rekryterare

Normal konkurrens

Rekryteringsansvarig

Normal konkurrens

Rekryteringskonsult

Normal konkurrens

Rekryteringsledare

Rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Rektor, högskola/universitet

Rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Rekvisitör

Rekvisitörsassistent

Release manager, IT

Remontryttare

Rengörare, maskiner

Renhållningsarbetare, lastbilsförare

Renhållningsarbetare, ospec

Renhållningsarbetare, renhållningsförare

Renhållningschef, funktions- eller mellanchef

Renhållningschef, verksamhetsnära chef

Renhållningsförare

Mycket låg konkurrens

Renhållningsmaskinförare

Reningsverksmaskinist

Renskötare

Renskötselkonsulent

Rensmaskinskötare

Renägare

Reparationssnickare

Reparationstekniker

Reparatör, apparat

Reparatör, arbetsfordon

Mycket låg konkurrens

Reparatör, ban-

Reparatör, bingohall

Reparatör, cyklar

Reparatör, datorer

Reparatör, elektronik

Reparatör, elmotor

Reparatör, hushållsmaskiner

Reparatör, husvagnar

Reparatör, industrimaskiner

Reparatör, lastbilar

Reparatör, livflottar

Reparatör, motorfordon

Reparatör, sjukhussängar

Repetitör

Repetitör, dans

Repetitör, klassisk musik

Reportagefotograf

Representant, serviceföretag

Representant, säljare

Representant, uthyrning

Reproduktionsfaktor

Reprofotograf

Repromontör, kopist

Reproretuschör

Reprotekniker

Repslagare

Resande säljare

Researcher

Normal konkurrens

Researcher, rekrytering

Researrangör

Resebyråassistent

Resebyråchef, funktions- eller mellanchef

Resebyråchef, verksamhetsnära chef

Resebyråföreståndare, funktions- eller mellanchef

Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Resebyråsäljare

Resebyråtjänsteman, reseproducent

Resebyråtjänsteman, säljare

Reseförsäljare, biljettförsäljare

Reseförsäljare, resebyrå

Resehandläggare

Resekonsulent

Resekonsult

Reseledare

Reselärare

Resemontör, elektriker

Resemontör, maskin

Reseorganisatör

Reseplanerare

Reseproducent

Reservdelsbiträde

Reservdelschef

Reservdelsförsäljare

Reservdelsman, industri

Reservdelsman, lager

Reservdelsman, motorfordon

Reservdelsspecialist, lastbil

Reservdelsspecialist, maskin

Reservdelsspecialist, personbil

Reservofficer

Resesäljare, biljettförsäljare

Resesäljare, resebyrå

Hög konkurrens

Reskontrahandläggare

Respiratorvakt

Restaurangbiträde

Restaurangchef, funktions- eller mellanchef

Restaurangchef, verksamhetsnära chef

Restaurangchefsassistent

Restauranghusfru

Restauranginspektör

Restaurangkassör

Resursassistent, förskola

Resursassistent, skola

Resurslärare, elevassistent förskola

Resurslärare, elevassistent skola

Resurslärare, fritidspedagog

Resurslärare, grundskola

Resurspedagog, förskola m.m.

Resårspinnare

Retuschör, foto

Retuschör, original

Reumatolog

Mycket låg konkurrens

Reveterare

Revirförvaltare

Låg konkurrens

Revisionsassistent

Låg konkurrens

Revisionsbiträde

Revisionschef, funktions- eller mellanchef

Revisionschef, verksamhetsnära chef

Revisionssekreterare

Låg konkurrens

Revisor, auktoriserad

Revisor, förtroendevald

Låg konkurrens

Revisor, godkänd

Låg konkurrens

Revisor, ospec

Låg konkurrens

Revisorsassistent

Revolversvarvare

Revyartist

RF-ingenjör

Ridinstruktör

Ridlärare

Ridskolearbetare

Ridskolechef, funktions- eller mellanchef

Ridskolechef, verksamhetsnära chef

Ridskoleinstruktör

Riggare, verktygsmaskiner

Riksantikvarie

Riksarkivarie

Riksbibliotekarie

Riksdagsledamot

Riksdagsstenograf

Riksgäldsdirektör

Rikskronofogde

Rikspolischef

Hög konkurrens

Rikstelefonist

Riksåklagare

Riktare, metall

Riktare, snickeri

Ringverksarbetare

Låg konkurrens

Riskanalytiker

Låg konkurrens

Riskbedömare

Riskingenjör, brandskydd

Låg konkurrens

Riskingenjör, försäkring

Låg konkurrens

Riskmanager

Mycket låg konkurrens

Ritare, bygg och anläggning

Ritare, elektronik

Ritare, elkraft

Ritare, maskin

Ritare, telekommunikation

Ritare, textil, trä m.m.

Ritbiträde

Mycket låg konkurrens

Rivningsarbetare, maskinförare

Rivningsarbetare, övrig

Rivningstekniker

Robotmontör, reparation

Robotmontör, tillverkning

Robotoperatör

Robotsvetsare

Robotsvetsoperatör

Rockmusiker

Rocksångare

Rockvaktmästare

Rollbesättare

Rostare, kaffe

Rostare, mandel, nötter

Rostare, metallverk

Rosteriarbetare

Rostskyddsbehandlare

Rostskyddsmålare

Rotationstryckare

Rovdjursinventerare

Rullare, papper

Rullare, textilindustri

Rulloffsettryckare

Rulltrappmontör

Rumsstäderska, hotell

Rundslipare

Rundstickare

Rundtursguide

Rundvirkesintagare

Rymdingenjör

RYO-tekniker

Rytmiklärare

Mycket låg konkurrens

Räckesmontör

Räcksmed

Räddningschef, funktions- eller mellanchef

Räddningschef, verksamhetsnära chef

Normal konkurrens

Räddningsdykare

Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral

Normal konkurrens

Räddningsledare, kommunal räddningstjänst

Rälsbussförare

Ränteanalytiker

Räntehandlare

Rättare, blandad drift

Rättare, blandade växtslag

Rättare, växtodling

Rättsläkare

Rättsmedicinare

Rättspsykiater

Rättssociolog

Rättstolk

Rättsvetare

Rättsvårdsinspektör

Råhudsarbetare

Råvaruberedare, konservindustri

Röjare, skog

Röjdykare

Röjningsarbetare, skog

Rökare, livsmedelsindustri

Normal konkurrens

Rökdykare

Rökerimästare

Röntgenbiträde

Röntgenläkare

Röntgensjuksköterska

Röntgensköterska

Röntgentandsköterska

Röntgentekniker

Rörbockare

Rördragare

Mycket låg konkurrens

Rörinspektör

Rörisolerare

Rörkapare

Mycket låg konkurrens

Rörläggare

Mycket låg konkurrens

Rörmokare

Mycket låg konkurrens

Rörmontör

Mycket låg konkurrens

Rörnätsmontör

Rörriktare

Rörsvetsare

Rörvalsare

Röstpedagog

Rösträknare