Lönestatistik: R

Racerförare

Rackare, ytbehandling

Mycket låg konkurrens

Radialborrare

Radio Officer

Radiofysiker

Mycket låg konkurrens

Radioingenjör

Hög konkurrens

Radiojournalist

Mycket låg konkurrens

Radiologisjuksköterska

Radioloksoperatör

Radiooperatör

Radioproducent

Låg konkurrens

Radioreparatör

Hög konkurrens

Radioreporter

Radiotekniker

Hög konkurrens

Radiotelefonist

Radiotelegrafist

Raffinerare, sockerindustri

Mycket låg konkurrens

Rallare

Rallyförare

Rammakare

Låg konkurrens

Rampagent

Ramparbetare

Låg konkurrens

Rampförman, flygplats

Ramppersonal

Ramptekniker

Ramsågare, sten

Ramsågare, sågverk

Rangerare

Rangerledare

Mycket låg konkurrens

Rationaliseringstekniker, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Rationaliseringstekniker, elektronik

Mycket låg konkurrens

Rationaliseringstekniker, elkraft

Rationaliseringstekniker, gruva/metallurgi

Mycket låg konkurrens

Rationaliseringstekniker, kemiteknik

Mycket låg konkurrens

Rationaliseringstekniker, maskin

Mycket låg konkurrens

Rationaliseringstekniker, telekommunikation

Rationaliseringstekniker, textil, trä m.m.

Rayonspinnare

Hög konkurrens

Recensent

Låg konkurrens

Receptarie

Hög konkurrens

Receptionist

Hög konkurrens

Receptionist, telefonist

Balans

Receptionschef, ansvarig reception

Låg konkurrens

Receptionsväktare

Recitatör

Hög konkurrens

Redaktionsarkivarie

Hög konkurrens

Redaktionsassistent

Redaktionschef, funktions- eller mellanchef

Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Hög konkurrens

Redaktionssekreterare

Hög konkurrens

Redaktör

Redare, med chefshiearki

Redare, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Redcap

Låg konkurrens

Rederiagent

Mycket hög konkurrens

Redigerare

Redigerare, böcker m.m.

Hög konkurrens

Redigerare, tidning m.m.

Låg konkurrens

Redovisningsansvarig, civilekonom

Låg konkurrens

Redovisningsansvarig, övrig

Hög konkurrens

Redovisningsassistent

Redovisningschef, funktions- eller mellanchef

Redovisningschef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Redovisningsekonom

Hög konkurrens

Redovisningskonsult, bokföring, fakturering

Låg konkurrens

Redovisningskonsult, bokslut, deklaration

Hög konkurrens

Redovisningskontorist

Hög konkurrens

Referent

Regementsläkare

Regeringsråd

Regiassistent

Regionchef, ansvarig försäljning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, ansvarig försäljning, verksamhetsnära chef

Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef

Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef

Regionchef, handel, funktions- eller mellanchef

Regionchef, handel, verksamhetsnära chef

Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Regionchef, Posten, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Posten, verksamhetsnära chef

Regionchef, produkter och tjänster, funktions- eller mellanchef

Regionchef, produkter och tjänster, verksamhetsnära chef

Regionchef, skogsbruksföretag

Regionchef, Skogsstyrelsen

Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Regionchef, Trafikverket

Regionkronodirektör

Regionmuseichef, funktions- eller mellanchef

Regionmuseichef, verksamhetsnära chef

Regionpolitiker

Regionskattechef

Regissör

Hög konkurrens

Registrator

Hög konkurrens

Registrerare

Balans

Reglerare, järnmetallverk

Balans

Reglerare, masugn

Balans

Reglerare, stålverk

Reglerare, valsverk

Låg konkurrens

Reglermekaniker

Låg konkurrens

Reglertekniker

Regummerare

Låg konkurrens

Rehabiliteringsassistent

Mycket låg konkurrens

Rehabiliteringsingenjör

Mycket låg konkurrens

Rehabiliteringskonsulent

Låg konkurrens

Rehabiliteringskonsult, försäkringskassa

Mycket låg konkurrens

Rehabiliteringskonsult, övrig

Rehabiliteringsläkare

Låg konkurrens

Rehabiliteringssamordnare, försäkringskassa

Låg konkurrens

Rehabiliteringssekreterare

Rehabiliteringssjuksköterska

Låg konkurrens

Rehabiliteringsutredare

Låg konkurrens

Rehabsamordnare

Balans

Reklamansvarig

Hög konkurrens

Reklamassistent

Låg konkurrens

Reklamationshandläggare

Reklamchef, funktions- eller mellanchef

Reklamchef, verksamhetsnära chef

Reklamdekoratör

Balans

Reklamdesigner

Balans

Reklamdistributör

Balans

Reklamformgivare

Mycket hög konkurrens

Reklamfotograf

Balans

Reklamkonsulent

Balans

Reklamkonsult

Balans

Reklamman

Reklammodell

Balans

Reklamproducent

Balans

Reklamprojektledare

Hög konkurrens

Reklamredaktör

Hög konkurrens

Reklamsekreterare

Låg konkurrens

Reklamsäljare

Balans

Reklamtecknare

Balans

Reklamtextare

Balans

Reklamutdelare

Rekondare, bil

Rekonditionerare, bil

Balans

Rekryterare

Balans

Rekryteringsansvarig

Balans

Rekryteringskonsult

Balans

Rekryteringsledare

Rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Rektor, högskola/universitet

Rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Rekvisitör

Rekvisitörsassistent

Release manager, IT

Låg konkurrens

Remontryttare

Hög konkurrens

Rengörare, maskiner

Mycket låg konkurrens

Renhållningsarbetare, lastbilsförare

Balans

Renhållningsarbetare, ospec

Mycket låg konkurrens

Renhållningsarbetare, renhållningsförare

Renhållningschef, funktions- eller mellanchef

Renhållningschef, verksamhetsnära chef

Mycket låg konkurrens

Renhållningsförare

Mycket låg konkurrens

Renhållningsmaskinförare

Låg konkurrens

Reningsverksmaskinist

Renskötare

Renskötselkonsulent

Rensmaskinskötare

Renägare

Låg konkurrens

Reparationssnickare

Låg konkurrens

Reparationstekniker

Låg konkurrens

Reparatör, apparat

Mycket låg konkurrens

Reparatör, arbetsfordon

Mycket låg konkurrens

Reparatör, ban-

Reparatör, bingohall

Mycket låg konkurrens

Reparatör, cyklar

Låg konkurrens

Reparatör, datorer

Låg konkurrens

Reparatör, elektronik

Mycket låg konkurrens

Reparatör, elmotor

Låg konkurrens

Reparatör, hushållsmaskiner

Mycket låg konkurrens

Reparatör, husvagnar

Mycket låg konkurrens

Reparatör, industrimaskiner

Mycket låg konkurrens

Reparatör, lastbilar

Mycket låg konkurrens

Reparatör, livflottar

Mycket låg konkurrens

Reparatör, motorfordon

Låg konkurrens

Reparatör, sjukhussängar

Hög konkurrens

Repetitör

Repetitör, dans

Hög konkurrens

Repetitör, klassisk musik

Mycket hög konkurrens

Reportagefotograf

Hög konkurrens

Reporter

Låg konkurrens

Representant, serviceföretag

Låg konkurrens

Representant, säljare

Representant, uthyrning

Reproduktionsfaktor

Reprofotograf

Repromontör, kopist

Reproretuschör

Reprotekniker

Repslagare

Låg konkurrens

Resande säljare

Hög konkurrens

Researcher

Balans

Researcher, rekrytering

Researrangör

Hög konkurrens

Resebyråassistent

Resebyråchef, funktions- eller mellanchef

Resebyråchef, verksamhetsnära chef

Resebyråföreståndare, funktions- eller mellanchef

Resebyråföreståndare, verksamhetsnära chef

Hög konkurrens

Resebyråsäljare

Resebyråtjänsteman, reseproducent

Hög konkurrens

Resebyråtjänsteman, säljare

Hög konkurrens

Reseförsäljare, biljettförsäljare

Hög konkurrens

Reseförsäljare, resebyrå

Hög konkurrens

Resehandläggare

Hög konkurrens

Resekonsulent

Hög konkurrens

Resekonsult

Reseledare

Mycket låg konkurrens

Reselärare

Mycket låg konkurrens

Resemontör, elektriker

Mycket låg konkurrens

Resemontör, maskin

Reseorganisatör

Reseplanerare

Reseproducent

Mycket låg konkurrens

Reservdelsbiträde

Reservdelschef

Mycket låg konkurrens

Reservdelsförsäljare

Mycket låg konkurrens

Reservdelsman, industri

Mycket låg konkurrens

Reservdelsman, lager

Mycket låg konkurrens

Reservdelsman, motorfordon

Mycket låg konkurrens

Reservdelsspecialist, lastbil

Mycket låg konkurrens

Reservdelsspecialist, maskin

Mycket låg konkurrens

Reservdelsspecialist, personbil

Reservofficer

Hög konkurrens

Resesäljare, biljettförsäljare

Hög konkurrens

Resesäljare, resebyrå

Hög konkurrens

Reskontrahandläggare

Respiratorvakt

Låg konkurrens

Restaurangbiträde

Restaurangchef, funktions- eller mellanchef

Restaurangchef, verksamhetsnära chef

Mycket låg konkurrens

Restaurangchefsassistent

Restauranghusfru

Restauranginspektör

Hög konkurrens

Restaurangkassör

Låg konkurrens

Resursassistent, förskola

Balans

Resursassistent, skola

Låg konkurrens

Resurslärare, elevassistent förskola

Balans

Resurslärare, elevassistent skola

Mycket låg konkurrens

Resurslärare, fritidspedagog

Mycket låg konkurrens

Resurslärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Resurspedagog, förskola m.m.

Mycket låg konkurrens

Resårspinnare

Retuschör, foto

Retuschör, original

Reumatolog

Mycket låg konkurrens

Reveterare

Låg konkurrens

Revirförvaltare

Låg konkurrens

Revisionsassistent

Låg konkurrens

Revisionsbiträde

Revisionschef, funktions- eller mellanchef

Revisionschef, verksamhetsnära chef

Revisionssekreterare

Låg konkurrens

Revisor, auktoriserad

Revisor, förtroendevald

Låg konkurrens

Revisor, godkänd

Låg konkurrens

Revisor, ospec

Låg konkurrens

Revisorsassistent

Mycket låg konkurrens

Revolversvarvare

Revyartist

Mycket låg konkurrens

RF-ingenjör

Ridinstruktör

Ridlärare

Låg konkurrens

Ridskolearbetare

Ridskolechef, funktions- eller mellanchef

Ridskolechef, verksamhetsnära chef

Ridskoleinstruktör

Mycket låg konkurrens

Riggare, verktygsmaskiner

Riksantikvarie

Riksarkivarie

Riksbibliotekarie

Riksdagsledamot

Riksdagsstenograf

Riksgäldsdirektör

Rikskronofogde

Rikspolischef

Hög konkurrens

Rikstelefonist

Riksåklagare

Riktare, metall

Låg konkurrens

Riktare, snickeri

Ringverksarbetare

Låg konkurrens

Riskanalytiker

Låg konkurrens

Riskbedömare

Riskingenjör, brandskydd

Låg konkurrens

Riskingenjör, försäkring

Låg konkurrens

Riskmanager

Mycket låg konkurrens

Ritare, bygg och anläggning

Mycket låg konkurrens

Ritare, elektronik

Mycket låg konkurrens

Ritare, elkraft

Mycket låg konkurrens

Ritare, maskin

Mycket låg konkurrens

Ritare, telekommunikation

Ritare, textil, trä m.m.

Ritbiträde

Mycket låg konkurrens

Rivningsarbetare, maskinförare

Rivningsarbetare, övrig

Rivningstekniker

Mycket låg konkurrens

Robotmontör, reparation

Låg konkurrens

Robotmontör, tillverkning

Robotoperatör

Mycket låg konkurrens

Robotsvetsare

Mycket låg konkurrens

Robotsvetsoperatör

Hög konkurrens

Rockmusiker

Hög konkurrens

Rocksångare

Hög konkurrens

Rockvaktmästare

Rollbesättare

Rostare, kaffe

Rostare, mandel, nötter

Balans

Rostare, metallverk

Rosteriarbetare

Mycket låg konkurrens

Rostskyddsbehandlare

Mycket låg konkurrens

Rostskyddsmålare

Rotationstryckare

Rovdjursinventerare

Rullare, papper

Rullare, textilindustri

Rulloffsettryckare

Mycket låg konkurrens

Rulltrappmontör

Låg konkurrens

Rumsstäderska, hotell

Rundslipare

Rundstickare

Rundtursguide

Rundvirkesintagare

Mycket låg konkurrens

Rymdingenjör

RYO-tekniker

Mycket låg konkurrens

Rytmiklärare

Mycket låg konkurrens

Räckesmontör

Mycket låg konkurrens

Räcksmed

Räddningschef, funktions- eller mellanchef

Räddningschef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Räddningsdykare

Räddningsledare, flyg- och sjöräddningscentral

Låg konkurrens

Räddningsledare, kommunal räddningstjänst

Mycket låg konkurrens

Rälsbussförare

Ränteanalytiker

Räntehandlare

Låg konkurrens

Rättare, blandad drift

Låg konkurrens

Rättare, blandade växtslag

Låg konkurrens

Rättare, växtodling

Rättsläkare

Rättsmedicinare

Rättspsykiater

Rättssociolog

Låg konkurrens

Rättstolk

Rättsvetare

Rättsvårdsinspektör

Råhudsarbetare

Råvaruberedare, konservindustri

Röjare, skog

Röjdykare

Röjningsarbetare, skog

Rökare, livsmedelsindustri

Låg konkurrens

Rökdykare

Rökerimästare

Röntgenbiträde

Röntgenläkare

Mycket låg konkurrens

Röntgensjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Röntgensköterska

Låg konkurrens

Röntgentandsköterska

Röntgentekniker

Rörbockare

Rördragare

Mycket låg konkurrens

Rörinspektör

Rörisolerare

Mycket låg konkurrens

Rörkapare

Mycket låg konkurrens

Rörläggare

Mycket låg konkurrens

Rörmokare

Mycket låg konkurrens

Rörmontör

Mycket låg konkurrens

Rörnätsmontör

Rörriktare

Mycket låg konkurrens

Rörsvetsare

Rörvalsare

Röstpedagog

Rösträknare


STYLEPIT SE

20% off on Stylepit

Visa rabattkod
Vi använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här. Jag godkänner!