Lönestatistik: J

Jaktkonsulent

Mycket låg konkurrens

Jaktpolis

Jakttillsynsman

Jaktvårdare

Jaktvårdskonsulent

Jaktvårdsrådgivare

Javautvecklare

Jazzdansare

Jazzmusiker

Jetbrännare, stenbrott

Jiggborrare

Jiggmakare

Jordbrukare, blandad drift

Jordbrukare, blandade växtslag

Jordbrukare, husdjursuppfödning

Jordbrukare, ospec

Jordbrukare, växtodling

Jordbruksforskare

Jordbruksinstruktör

Jordbrukskonsulent

Jordbruksrådgivare

Jordgubbsodlare

Journalist

Judotränare

Låg konkurrens

Junior revisor

Juridisk ombudsman

Jurist, allmän domstol

Jurist, bank

Jurist, bolags

Jurist, fastighets

Jurist, företags

Jurist, förvaltnings

Jurist, förvaltningsdomstol

Jurist, myndighet

Jurist, organisation

Jurist, ospec

Jurist, specialdomstol

Juristassistent

Juristsekreterare

Justerare, instrument

Justerare, motorer

Justersågare

Justitiekansler

Justitieombudsman

Justitieråd

Juvelerarbiträde

Juvelerare

Juvelfattare

Jägmästare

Jägmästare, skogsförvaltare

Normal konkurrens

Jämställdhetsstrateg

Järnhandelsbiträde

Järnhandlare

Järnkonstruktionsmontör

Järnvägsexpeditör, bangård

Järnvägsexpeditör, trafikexpediering

Järnvägsexpeditör, tågtjänst

Mycket låg konkurrens

Järnvägsingenjör

Järnvägskonduktör

Mycket låg konkurrens

Järnvägsreparatör

Jäskällararbetare

Jästberedare