Lönestatistik: J

Jaktkonsulent

Mycket låg konkurrens

Jaktpolis

Jakttillsynsman

Jaktvårdare

Jaktvårdskonsulent

Jaktvårdsrådgivare

Mycket låg konkurrens

Javautvecklare

Jazzdansare

Hög konkurrens

Jazzmusiker

Jetbrännare, stenbrott

Mycket låg konkurrens

Jiggborrare

Jiggmakare

Låg konkurrens

Jordbrukare, blandad drift

Låg konkurrens

Jordbrukare, blandade växtslag

Låg konkurrens

Jordbrukare, husdjursuppfödning

Låg konkurrens

Jordbrukare, ospec

Låg konkurrens

Jordbrukare, växtodling

Jordbruksforskare

Jordbruksinstruktör

Jordbrukskonsulent

Jordbruksrådgivare

Låg konkurrens

Jordgubbsodlare

Hög konkurrens

Journalist

Judotränare

Låg konkurrens

Junior revisor

Juridisk ombudsman

Jurist, allmän domstol

Jurist, bank

Jurist, bolags

Jurist, fastighets

Jurist, företags

Jurist, förvaltnings

Jurist, förvaltningsdomstol

Jurist, myndighet

Jurist, organisation

Jurist, ospec

Jurist, specialdomstol

Juristassistent

Juristsekreterare

Låg konkurrens

Justerare, instrument

Låg konkurrens

Justerare, motorer

Justersågare

Justitiekansler

Justitieombudsman

Justitieråd

Hög konkurrens

Juvelerarbiträde

Juvelerare

Juvelfattare

Jägmästare

Jägmästare, skogsförvaltare

Balans

Jämställdhetsstrateg

Hög konkurrens

Järnhandelsbiträde

Hög konkurrens

Järnhandlare

Järnkonstruktionsmontör

Järnvägsexpeditör, bangård

Låg konkurrens

Järnvägsexpeditör, trafikexpediering

Balans

Järnvägsexpeditör, tågtjänst

Mycket låg konkurrens

Järnvägsingenjör

Balans

Järnvägskonduktör

Mycket låg konkurrens

Järnvägsreparatör

Jäskällararbetare

Jästberedare