Lönestatistik: U

Ugnsarbetare, bageri

Ugnskarl, stålverk

Ugnskolare

Mycket låg konkurrens

Ugnsmurare

Ugnsskötare, aluminium

Ugnsskötare, glas, keramik

Ugnsskötare, järnsvampverk

Ugnsskötare, kemisk industri

Ugnsskötare, legering

Ugnsskötare, metallverk

Ugnsskötare, stålverk

Ugnsuppsättare, keramik

Ugnsuppsättare, tegelbruk

Ullsorterare

Ultraljudprovare

Underhållschef, elektronik

Underhållschef, elkraft

Underhållschef, kemiteknik

Underhållschef, maskin

Underhållschef, metallurgi

Underhållschef, telekommunikation

Underhållschef, textil, trä m.m.

Underhållselektriker

Mycket låg konkurrens

Underhållsingenjör, bygg och anläggning

Underhållsingenjör, elkraft

Underhållsmekaniker

Mycket låg konkurrens

Underhållsplanerare, bygg och anläggning

Underhållstekniker, vattenrening

Underläkare

Underredsbehandlare

Undersköterska, habilitering

Undersköterska, hemsjukvård

Undersköterska, mottagning

Undersköterska, omvårdnadsassistent

Undersköterska, sterilcentral

Undersköterska, vård- och specialavdelning

Undersköterska, vårdinrättning

Undersköterska, äldreomsorg i hemmet

Undersköterska, äldreomsorg på institution

Mycket låg konkurrens

Undertaksmontör

Undertextare

Undervisningsråd

Låg konkurrens

Underwriter

Låg konkurrens

Underwriterassistent

Ungdomsassistent

Ungdomsgårdsarbetare

Ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Ungdomsinstruktör, idrott

Ungdomskonsulent

Ungdomsledare

Ungdomssekreterare, fritidsverksamhet

Ungdomssekreterare, socialtjänst

Universalfräsare

Universitetsadjunkt

Universitetskansler

Universitetslektor

Universitetslärare, adjunkt

Universitetslärare, lektor

Universitetsrektor

Unix-tekniker

Uppackare

Uppblåsare

Uppbördsdirektör, funktions- eller mellanchef

Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef

Uppfinnare

Uppfödare, sällskapsdjur

Upphandlare

Upphovsrättsjurist

Uppköpare

Uppläggare, plast

Uppläggare, värmebehandling

Uppslagare, gjuteri

Uppsättare, masugn

Uppsättare, verktygsmaskiner

Uranoperatör

Uroterapeut

Utbildningsadministratör

Hög konkurrens

Utbildningsassistent

Utbildningschef, företag

Utbildningschef, skola, funktions- eller mellanchef

Utbildningschef, skola, verksamhetsnära chef

Utbildningsinspektör

Utbildningsintendent, funktions- eller mellanchef

Utbildningsintendent, verksamhetsnära chef

Utbildningskonsulent, företag

Utbildningskonsulent, övrig

Utbildningskoordinator, företag

Utbildningsledare, företag

Utbildningsledare, trafikskola

Normal konkurrens

Utbildningsmäklare

Utbildningsplanerare, företag

Utbildningssekreterare

Utesäljare

Utfraktare, lager

Utgångskassör

Hög konkurrens

Uthyrare, bostadsförmedlare

Uthyrare, varor o. produkter

Uthyrningschef, funktions- eller mellanchef

Uthyrningschef, verksamhetsnära chef

Utkörare, försäljning

Utlandsförare, lastbil

Hög konkurrens

Utlandstelefonist

Utlastare

Normal konkurrens

Utredare, företag

Låg konkurrens

Utredare, försäkringskassa

Normal konkurrens

Utredare, handläggare, kommun

Normal konkurrens

Utredare, handläggare, landsting

Normal konkurrens

Utredare, handläggare, staten

Normal konkurrens

Utredare, intresseorganisation

Normal konkurrens

Utredare, offentlig förvaltning

Låg konkurrens

Utredningsassistent, socialtjänsten

Utredningschef

Normal konkurrens

Utredningssekreterare, intresseorganisation

Normal konkurrens

Utredningssekreterare, offentlig förvaltning

Utrikeskorrespondent

Utrikesråd

Utrullningstekniker

Mycket låg konkurrens

Utrustningsingenjör, bygg

Utslagsman, grovplåt

Utställningsproducent, museum

Utställningsproducent, övrig

Utställningstekniker

Hög konkurrens

Utställningsvärd

Normal konkurrens

Utsättarbiträde

Mycket låg konkurrens

Utsättare

Utvecklingschef, elkraft

Utvecklingschef, företag, funktions- eller mellanchef

Utvecklingschef, företag, verksamhetsnära chef

Mycket låg konkurrens

Utvecklingsingenjör, bygg

Utvecklingsingenjör, elektronik

Utvecklingsingenjör, elkraft

Utvecklingsingenjör, fysik

Utvecklingsingenjör, gruva/metallurgi

Utvecklingsingenjör, kemi

Utvecklingsingenjör, kemiteknik

Utvecklingsingenjör, maskin

Utvecklingsingenjör, telekommunikation

Utvecklingsingenjör, textil, trä m.m.

Utvecklingstekniker, elkraft

Utvecklingstekniker, maskin