Lönestatistik: T

T-baneförare

Tablettekniker, läkemedelsindustri

Tablettoperatör, läkemedelsindustri

Tablåläggare, TV

Tagelvaruarbetare

Tak- och fasadisolerare

Takisolerare

Takläggare

Takmontör

Takplåtslagare

Takspåntillverkare

Taktäckare

Tal- och språkpedagog

Talassolog

Talboksinläsare

Talboksproducent

Talboksredaktör

Talbokstekniker

Talpedagog

Taltidningsinläsare

Taltidningsredaktör

Taltjänsttolk

Tamburvaktmästare

Tandblekare

Tandhygienist

Tandläkare

Tandregleringsspecialist

Tandsköterska

Tandtekniker

Tandteknikerbiträde

Tandvårdsassistent

Tandvårdsbiträde

Tandvårdschef, funktions- eller mellanchef

Tandvårdschef, verksamhetsnära chef

Tankbilschaufför

Tankbilsförare

Tankrengörare

Tapetavsynare

Tapetserare, inredning bil, båt m.m.

Tapetserare, möbler m.m.

Tapetserare, sömmare

Tapetserare, sömmerska

Tapetsör, inredning bil, båt m.m.

Tapetsör, möbler m.m.

Tapettryckare, maskinoperatör

Tapettryckare, schablontryck

Tapetvalsgravör

Tappare, bryggeri

Tappare, gruva

Tappare, metallugn

Tappmaskinskötare

Tarifferare

Tarmförädlare

Tarmförädlingsarbetare

Tarotkonsulent

Tatuerare

Tavelinramare

Tavelkonservator

Taxeringsassistent

Taxeringsinspektör

Taxeringsintendent

Taxeringsrevisor

Taxichaufför

Taxiförare

Taxiguide

Taxitelefonist

Teamsekreterare, sjukvård

Teateragent

Teaterarkitekt

Teaterassistent

Teaterchef, med chefshiearki

Teaterchef, utan chefshiearki

Teaterdekoratör

Teaterinspicient

Teaterkassör

Teaterkonsulent

Teatermålare

Teaterpedagog

Teaterproducent, mindre företag

Teaterproducent, stort eller medelstort företag

Teaterregissör

Teatersekreterare

Teatersnickare

Teatertekniker

Teatervaktmästare

Technical operation manager

Teckenspråkslärare

Teckenspråkstolk

Teckningslärare

Tegelbruksarbetare

Tegelbrännare, ugnsskötare

Tegelformare

Tegelmästare

Tegelpressare

Tegelslagare

Tegeltekniker

Tegeltorkskötare

Tegelvaruarbetare

Teknikillustratör

Teknikinformatör

Teknisk chef, kommun, funktions- eller mellanchef

Teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef

Teknisk chef, maskinchef fartyg

Teknisk chef, teater

Teknisk chef, tillverkningsindustri, funktions- eller mellanchef

Teknisk chef, tillverkningsindustri, verksamhetsnära chef

Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef

Teknisk direktör, kommun, verksamhetsnära chef

Teknisk illustratör

Teknisk officer

Teknisk redaktör

Teknisk skribent

Teknisk säljare

Teknisk säljare inom IT

Teknisk översättare

Tekniskt biträde, travbana

Telefaxtekniker

Telefonförsäljare

Telefonintervjuare

Telefonist

Telefonmontör, installation

Telefonombud

Telefonsäljare

Telegrafexpeditör

Telegrafist

Teleingenjör

Teleinstallatör

Telekommunikationstekniker

Telekommunikatör, försäljning callcenter

Telekommunikatör, kundtjänst callcenter

Telelinjemontör

Telemontör, installation

Teleområdeschef, funktions- eller mellanchef

Teleområdeschef, verksamhetsnära chef

Telereparatör

Telesignalmontör

Telesignalreparatör

Teleskoptruckförare, anläggning

Teleskoptruckförare, lager

Telesäljare

Teletekniker, installation, reparation

Teletekniker, linjemontör

Televäxelmontör

Telferförare

Tenngjutare

Tennisinstruktör

Tennisinstruktör, motion

Tennistränare

Tennlödare

Tennsprutare

Tentamensvakt

Teologisk forskare

Terapibiträde

Terminalarbetare, handpackare

Terminalarbetare, manuell godshantering

Terminalarbetare, ospec

Terminalarbetare, truckförare

Terminalchef, vägtransport

Termitsvetsare

Terpentindestillatör

Terrazzoarbetare

Testförare, bil

Testingenjör, elektronik

Testingenjör, telekommunikation

Testledare, IT

Text- och bildoperatör

Textbearbetare

Texteditor, böcker

Texteditor, tidning

Textförfattare

Textilblekare

Textildesigner

Textilformgivare

Textilfärgare

Textilingenjör

Textilkonservator

Textilkonstnär

Textillärare, grundskola

Textillärare, gymnasieskola

Textilmaskinställare, garnberedning

Textilmaskinställare, vävning o. stickning

Textilslöjdslärare, grundskola

Textilslöjdslärare, gymnasieskola

Textilteknolog

Textiltryckare, maskinoperatör

Textiltryckare, schablontryck

Textiltvättare

Textilvårdare

Textinskrivare

Thoraxkirurg

Tidningsbud

Tidningsdistributör

Tidningsförsäljare, lösnummer

Tidningsinläsare

Tidningsredigerare

Tidningsutbärare

Tidningsutdelare

Tidsstudieingenjör, elektronik

Tidsstudieingenjör, kemiteknik

Tidsstudieingenjör, maskin

Tidsstudieingenjör, telekommunikation

TIG-svetsare

Tillförlitlighetsingenjör, maskin

Tillgänglighetskonsult

Tillskärare, gummi

Tillskärare, lädervaror

Tillskärare, maskinoperatör, textil

Tillskärare, möbler

Tillskärare, skinnkläder

Tillskärare, skor

Tillskärare, tygkonfektion

Tillslutningsmaskinförare

Tillslutningsmaskinskötare

Tillståndsinspektör

Tillsynsman, fastighet

Tillsynsman, fritidsanläggning

Tillsynsman, kriminalvård

Timlärare

Timmerbilschaufför

Timmerbilsförare

Timmerhusbyggare

Timmerman, fartyg

Timmerman, husbyggnad

Timmermottagare

Timmermätare

Timmerräknare

Tingsfiskal

Tingsnotarie

Tingsvärd

Tivoliarbetare, biljetthanterare

Tivoliarbetare, maskinförare

Tjurskötare

Tjärkokare

TMP/CTMP-operatör

Toalettföreståndare

Tobaksarbetare

Tobaksberedare

Toffelspikare

Tolk, dialog

Tolk, konferens

Tolk, kontakt

Tolk, ospec

Tolk, rätts

Tolk, sjukvårds

TOM (Technical Operation Manager)

Tomatplockare

Tonsättare

Torkare, papper

Torkare, pappersindustri

Torkhusoperatör

Torkmaskinförare, massaindustri

Torkmaskinskötare, textil

Torkoperatör

Torkskötare, fiberskivor

Torkskötare, kvarn

Torkskötare, trä

Torktekniker

Tornkranförare

Torrmjölksarbetare

Torvarbetare

Torvförädlingsarbetare

Torvmaskinförare

Torvströarbetare

Totopersonal

Toxikolog

Trafficman

Trafikassistent, luftfart, passagerarservice

Trafikassistent, luftfart, rampagent

Trafikassistent, transportassistent

Trafikbefäl, järnväg

Trafikchef, funktions- eller mellanchef

Trafikchef, verksamhetsnära chef

Trafikexpedient, flyg

Trafikexpeditör, flyg

Trafikflygare

Trafikförman, järnväg

Trafikförman, vägtrafik

Trafikinformatör

Trafikingenjör

Trafikinspektör

Trafikkontrollör, flyg

Trafikkoordinator

Trafikledare, båttrafik

Trafikledare, flyg

Trafikledare, tåg

Trafikledare, vägtrafik

Trafiklots

Trafiklärare

Trafikmästare, tåg

Trafikmästare, vägtrafik

Trafiknykterhetskontrollant

Trafikpedagog

Trafikplanerare, järnväg

Trafikplanerare, offentlig förvaltning

Trafikplanerare, transportföretag

Trafikpolis

Trafiksamordnare

Trafikskolechef, funktions- eller mellanchef

Trafikskolechef, verksamhetsnära chef

Trafikskollärare

Trafikupplysare

Trafikvakt, parkeringsvakt

Trafikvakt, signalvakt

Trafikvärd, T-bana

Trafikövervakare

Trailerproducent

Trailerreparatör

Traktorförare, industri

Traktorförare, lantbruk

Traktorförare, skogsbruk

Traktorförare, snöröjning

Traktormekaniker

Traktorreparatör

Transformatorkonstruktör

Translator

Transportassistent

Transportchef, funktions- eller mellanchef

Transportchef, verksamhetsnära chef

Transportförare, persontransport

Transportingenjör

Transportledare

Transportplanerare

Transportsamordnare

Transportsäljare

Transporttekniker

Transportörskötare

Trapetskonstnär

Trappstädare

Travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef

Travel consultant

Travel counselor

Travel manager

Traversförare

Travfunktionär

Travhästuppfödare

Travtränare

Trickfilmsfotograf

Trikåstickare

Trollkarl

Truckförare, berg- eller gruvtruck

Truckförare, lager

Truckförare, lyfttruck

Truckoperatör

Truckreparatör

Trumslagare, populärmusik

Trumtekniker

Trumtillverkare

Tryckare, grafisk industri

Tryckare, plast, vaxduk

Tryckare, textil

Tryckerifaktor

Tryckeriingenjör

Trycksaksfaktor

Trycksakstecknare

Trycksvarvare

Träarbetare, maskinsnickare

Träarbetare, snickare

Träarbetare, sågverk

Träarbetare, tillverkning lastpallar

Träbildhuggare, konstnär

Träbildhuggare, snickeri

Trädfällare

Trädgårdsanläggare

Trädgårdsanläggningsarbetare

Trädgårdsarbetare

Trädgårdsarkitekt

Trädgårdsassistent

Trädgårdsbiträde

Trädgårdsdirektör

Trädgårdsforskare

Trädgårdsföreståndare

Trädgårdsförman

Trädgårdsingenjör

Trädgårdskonsulent

Trädgårdslärare

Trädgårdsmästare, anläggning

Trädgårdsmästare, odling

Trädgårdsodlare

Trädgårdsrådgivare

Trädgårdstekniker

Trädvårdare

Träfiberskivearbetare

Träförgyllare

Träindustriarbetare, träfiber

Träindustriarbetare, trävaror

Trämaskinskötare

Trämaskinställare

Tränare, idrott

Träningsinstruktör

Träningsledare

Träningslärare, rörelseträning

Träskulptör

Träslöjdare

Träsnidare

Träsvarvare

Trätekniker

Träullsarbetare

Tråddragare

Trådgnistare

Trådriktare

Trådspolare, metall

Trådvalsare

Trålbindare

Tubfyllare

Tullaspirant

Tullassistent

Tulldeklarant

Tulldeklarationshandläggare

Tulldirektör, funktions- eller mellanchef

Tulldirektör, verksamhetsnära chef

Tullinformatör

Tullinspektör

Tullkontorist

Tullombud

Tullpackhuskarl

Tullspecialist

Tulltaxerare

Tulltjänsteman

Tulluppsyningsman

Tummare, sågverk

Tumningschef

Tunghanterare, gods m.m.

Tunnbindare

Tunnbrödsarbetare

Tunnbrödsbagare

Tunnelbaneförare

Tunnelbanevakt

Tunnelsprängare

Tunneltågförare

Tunnplåtslagare

Tunnplåtslagare, industri

Turbinmontör, installation, reparation

Turbinmontör, tillverkning

Turbinreparatör

Turistassistent

Turistbyråchef, funktions- eller mellanchef

Turistbyråchef, verksamhetsnära chef

Turistbyråföreståndare

Turistbyråtjänsteman

Turistchef, funktions- eller mellanchef

Turistchef, verksamhetsnära chef

Turistguide

Turistinformatör

Turistintendent

Turistsekreterare

Turistvärd

Turledare

Turnéledare

Turnéläggare

Turnétekniker

TV-arkitekt

TV-chef, VD

TV-chef, övrig, funktions- eller mellanchef

TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef

TV-fotograf

TV-inspicient

TV-journalist

TV-presentatör

TV-producent

TV-redigerare

TV-regissör

TV-reparatör

TV-reporter

TV-scripta

TV-tekniker

Tvistemålsadvokat

Tvättare

Tvättbiträde

Tvättchef, funktions- eller mellanchef

Tvättchef, verksamhetsnära chef

Tvätteriarbetare

Tvättmaskinist

Tvättmaskinskötare

Tvättmedelsarbetare

Tvättmästare

Tvättvärd

Tvålkokare

Tvålmaskinskötare

Tvålpilerare

Tygavsynare

Tyglagare

Tygläggare

Tygpressare

Typograf, sättare

Typograf, tryckare

Täckstickare

Tältsömmare

Tändsticksfabriksarbetare

Tävlingsryttare

Tågbefälhavare

Tågbildare

Tågförare

Tågklarerarbiträde

Tågklarerare

Tågledare

Tågmästarbiträde

Tågmästare

Tågsamordnare

Tågstädare

Tågtekniker

Tågtrafikledare

Tågvärd

Tårtmakare