Lön Fysioterapeut

34 500 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Fysioterapeut inom sjukgymnaster.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~35 900 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Fysioterapeut
( betyg 2.86 / 5 av 101 st röster)

Fysioterapeut

Medellön

34 500 kr

Man

34 000 kr

Kvinna

34 700 kr

Yrkesprognos

Balans

Löneutveckling Fysioterapeut

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för fysioterapeut så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Fysioterapeut

Den 1 januari 2014 ändrades yrkestiteln från sjukgymnast till Fysioterapeut.

Fysioterapeuter är den yrkesgrupp inom vården som är specialiserad på människans rörelseförmåga och de funktionsnedsättningar som kan begränsa den. Patienter finns inom alla åldersgrupper och deras problem kan bestå av många olika typer av funktionsnedsättningar.

Utifrån en helhetssyn på patientens hälsa och livssituation samt hens individuella förutsättningar gör fysioterapeuten en bedömning av vilken behandling som är aktuell. Målsättningen med behandlingen bestäms i samråd med patienten. Arbetsmetoderna skiftar beroende på vad som ska behandlas, till exempel stela leder, svaga muskler eller sviterna efter en stroke. Att utföra rehab-träning, smärtbehandling och utforma individuella träningsprogram är vanliga behandlingsformer. Sjukgymnastiken bygger på att patienten har ett eget ansvar för att utföra ordinerad träning. I behandlingen är det fysioterapeuten som arbetar för att patienten får egna "verktyg" att hantera sin smärta och funktionsnedsättning. Man arbetar nära människor och har mycket kroppskontakt under behandlingsarbetet. Därför är det en fördel att vara van att använda och lyssna till den egna kroppen, eftersom den är ett redskap i arbetet.

Sjukgymnastiken bygger på att patienten är delaktig i sin behandling, att kunna ge patienten de verktyg den behöver för att hantera sin smärta/funktionsnedsättning är viktigt. Därigenom förbättras patientens möjligheter att klara det dagliga livets krav. För detta krävs att fysioterapeuten bedömt och analyserat patientens kroppsliga förutsättningar och problem med hänsyn tagen även till psykiska och sociala faktorer. Fysioterapeuten behöver också ha förmåga att inspirera och motivera sina patienter eftersom resultatet av en behandling beror mycket på patientens egen delaktighet och motivation. Ett visst arbete sker i förebyggande syfte, bland annat genom att undervisa olika yrkesgrupper i hur man kan undvika belastningsskador och andra funktionsnedsättningar genom att använda rätt arbetsteknik och arbetsställningar.

Fysioterapeut är ett självständigt yrke med eget behandlingsansvar. I arbetet ingår också mycket kontakter med patienter, anhöriga och andra vårdgivare. Att kunna samarbeta och ha förståelse för och vilja att arbeta med andra människor är viktigt.

Merparten av landets fysioterapeuter är offentligt anställda. Det innebär att de arbetar vid landstingens och kommunernas slutna och öppna vård, habilitering, rehabiliterings- och omsorgsverksamhet. Inom sjukvården arbetar man i team med övrig sjukvårdspersonal, till exempel läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. En del av kåren arbetar i privata företag, exempelvis inom företagshälsovård, friskvård eller på en privat mottagning.

De allra vanligaste arbetsområdena är nära patienten men det finns även andra områden där man kan arbeta som fysioterapeut exempel på det kan vara:
  • undervisning och forskning
  • produktutveckling
  • försäljare av medicintekniska produkter
  • hälsoupplysning och rådgivning
  • handläggare inom olika myndigheter och hjälpmedelskonsulenter
  • på hjälpmedelscentraler inom landsting och sjukvårdsområden
Som fysioterapeut kan man välja att specialisera sig inom ett visst område. Det finns 17 olika specialistområden, bland annat för arbete med barn och ungdomar, äldre personer, patienter med psykisk ohälsa, ergonomi, smärta och smärtbehandling, veterinärmedicin mer mera. Läs mer under rubriken Utbildning.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda tjänstemän
34 500 kr 38 100 kr 35 500 kr 33 600 kr 35 200 kr 35 200 kr

Lönestatistik baserat på Sektor