Lönestatistik: B

B-fotograf

Babysiminstruktör

Backlinetekniker

Backoffice-personal

Badbevakare

Badbiträde

Baderska, sjukhem

Baderska, sjukhus

Badföreståndare, funktions- eller mellanchef

Badföreståndare, verksamhetsnära chef

Badhuskassör

Badmintontränare

Badmästare

Badvaktmästare

Bagagevaktmästare

Bageriarbetare

Bakteriolog, forskare

Bakteriolog, klinisk

Balettdansör

Balettmästare

Balettrepetitör

Ballongflygare

Balpressare

Bambatant

Banarbetare, golfbana

Mycket låg konkurrens

Banarbetare, järnväg

Bandarkivarie

Mycket låg konkurrens

Bandlastarförare

Mycket låg konkurrens

Bandschaktarförare

Bandsågare, metall

Bandsågare, sågverk

Bandsågare, träfiberskivor

Mycket låg konkurrens

Bandtraktorförare

Bandvalsare

Bandvävare

Bandydomare

Bandyspelare

Bangårdsarbetare

Bangårdsoperatör

Låg konkurrens

Baninspektör, järnväg

Bankchef, funktions- eller mellanchef

Bankchef, verksamhetsnära chef

Bankdirektör

Bankexpeditör

Normal konkurrens

Bankinspektör

Bankjurist

Låg konkurrens

Bankkamrer

Bankkassör

Bankrådgivare

Banksäljare

Banktjänsteman

Banområdeschef, funktions- eller mellanchef

Banområdeschef, verksamhetsnära chef

Banracingförare

Mycket låg konkurrens

Banreparatör

Mycket låg konkurrens

Bantekniker

Baptistpastor

Barbiträde

Barkmaskinskötare, skogsbruk

Barkmaskinskötare, sågverk

Barkpressare

Barmästare

Barn- och ungdomsledare

Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning

Barnavårdslärare, yrkesundervisning

Barnbibliotekarie

Barnflicka, privathem

Barngymnastikledare

Barnhemsbiträde

Barnhemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Barnhemsföreståndare, verksamhetsnära chef

Barnkirurg

Barnkoloniledare

Barnkonsulent, församling

Barnkörledare

Barnledare, församling

Barnläkare

Barnmorska

Barnombudsman, myndighet

Barnomsorgsassistent

Barnomsorgsinspektör

Barnomsorgssekreterare

Barnpassare, privathem

Barnpsykiater

Barnpsykolog

Barnsamarit

Barnsjuksköterska

Barnskötare

Barnsköterska, förskola

Barnsköterska, sjukvård

Barnstugeassistent

Barnstugekonsulent

Barnterapeut

Barntimmeledare

Barnvårdare, förskola

Barpianist

Bartender

Basketspelare

Baskettränare

Bassängvakt

Batteriarbetare

Batteriskötare, elektrokemi

Batterist, orkester

Bearbetningsproducent

Bebyggelseantikvarie

Befolkningsstatistiker

Befraktare

Befraktningsassistent

Befraktningschef

Befraktningsmäklare

Befälhavare, fartyg

Befälhavare, kustbevakning

Begravningsassistent

Begravningsbyråföreståndare

Begravningsentreprenör

Begravningsrepresentant

Begravningsrådgivare

Behandlingsassistent, ansvar för utredning o. stödåtgärder

Behandlingsassistent, vårdare

Behandlingspedagog

Behandlingssamordnare

Behandlingsterapeut

Behovsbedömare

Belysningsmästare

Belysningstekniker

Mycket låg konkurrens

Beläggningsarbetare

Mycket låg konkurrens

Beläggningsmaskinförare

Hög konkurrens

Bemanningsassistent, schemaläggare

Benmakare

Bensinmacksbiträde

Bensinmacksföreståndare

Bensinstationsarbetare

Bensinstationsbiträde

Bensinstationsföreståndare

Mycket låg konkurrens

Beredningsingenjör, bygg och anläggning

Beredningsingenjör, elektronik

Beredningsingenjör, elkraft

Beredningsingenjör, gruva/metallurgi

Beredningsingenjör, kemiteknik

Beredningsingenjör, maskin

Beredningsingenjör, telekommunikation

Beredningsingenjör, textil, trä m.m.

Beredningsjurist

Bergarbetare

Bergförstärkare

Berggrundsgeolog

Bergoperatör

Bergsingenjör

Bergsprängare

Mycket låg konkurrens

Bergtruckförare

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (bygg), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör

Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör

Beräkningsingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör

Beräkningsingenjör (elkraft), högskoleingenjör

Beräkningsingenjör (maskin), civilingenjör

Beräkningsingenjör (maskin), högskoleingenjör

Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Beräkningsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Besiktningsassistent

Normal konkurrens

Besiktningsbrandmästare

Låg konkurrens

Besiktningsingenjör, bilprovning

Besiktningsingenjör, elkraft

Låg konkurrens

Besiktningsingenjör, försäkring

Låg konkurrens

Besiktningsingenjör, säkerhet

Besiktningsman, fastighet

Låg konkurrens

Besiktningsman, fordon

Låg konkurrens

Besiktningsman, försäkring

Besiktningsman, lägenhet

Besiktningsman, matpotatis

Besiktningsman, ventilation

Låg konkurrens

Besiktningstekniker, bilprovningen

Låg konkurrens

Besiktningstekniker, fordon

Besiktningsveterinär

Beskickningschef

Bespisningsbiträde

Bestrykningsmaskinförare

Beställaransvarig

Beställningsfaktor

Beställningskontorist

Hög konkurrens

Beställningsoperatör

Besöksbokare

Hög konkurrens

Besökschef

Besöksintervjuare

Mycket låg konkurrens

Betongarbetare, bygg och anläggning

Betongarbetare, tillverkning

Mycket låg konkurrens

Betongarmerare

Betongblandare

Mycket låg konkurrens

Betongborrare

Betongdemolerare

Betongelementmontör

Betonggjutare

Mycket låg konkurrens

Betonghåltagare

Mycket låg konkurrens

Betongingenjör

Betongmaskinist

Betongpumpförare

Mycket låg konkurrens

Betongsprutare

Betongstationsskötare

Betongvaruarbetare

Betsare, trä

Låg konkurrens

Bevakningsföreståndare

Bevakningsman, järnväg

Låg konkurrens

Bevakningsman, väktare

Mycket låg konkurrens

Bevattningsmontör

Bibliotekarie

Biblioteksassistent

Biblioteksbiträde

Bibliotekschef, funktions- eller mellanchef

Bibliotekschef, verksamhetsnära chef

Bibliotekskanslist

Bibliotekskonsulent

Bibliotekskontorist

Biblioteksråd, funktions- eller mellanchef

Biblioteksråd, verksamhetsnära chef

Biblioteksvaktmästare

Låg konkurrens

Bidragssekreterare, försäkringskassa

Bijouteriarbetare

Bilarbetare, montering

Låg konkurrens

Bilbesiktningsingenjör

Låg konkurrens

Bilbesiktningsman

Bilbyggare

Bilbärgare

Bild- och reprografiker

Bildanalytiker

Bildarkivarie

Bildbehandlare

Bildelsspecialist

Bildemonterare

Bildemontör

Bildhanterare

Bildhuggare, konstnär

Bildhuggare, sten

Bildhuggare, trä

Bildingenjör

Bildirigent

Bildjournalist

Bildkonstnär

Bildlärare, grundskola

Bildlärare, gymnasieskola

Bildmixer

Bildmixertekniker

Bildningskonsulent

Bildoperatör

Bildpedagog

Bildproducent

Bildredaktör

Bildredigerare

Bildskärmssättare

Bildtekniker

Bildterapeut

Bilelektriker

Bilförare

Bilförare, tävling

Bilförsäljare

Bilförädlare, bilvård

Bilglasmontör

Låg konkurrens

Bilinspektör

Biljettförsäljare

Biljettkassörska

Låg konkurrens

Biljettkontrollant

Biljettmottagare

Biljettör, resebyrå

Bilkonstruktör

Billackerare, reparation

Billackerare, tillverkning

Billarmsinstallatör

Bilmekaniker

Bilmonterare

Bilmontör, reparation

Bilmontör, tillverkning

Bilmotormontör

Bilmotorreparatör

Bilplåtslagare

Bilpolerare

Låg konkurrens

Bilprovare

Bilrallyförare

Bilrekondare

Bilrekonditionerare

Bilreparatör

Bilreservdelsman

Bilsadelmakare

Låg konkurrens

Bilskadeinspektör, försäkring

Låg konkurrens

Bilskadereglerare

Bilskadereparatör, plåt

Bilskollärare

Bilskrotare

Biltapetserare

Biltekniker

Låg konkurrens

Biltestare

Biltestförare

Biltvättare

Biluthyrare

Bilverkmästare

Bilvårdare

Bilvårdschef

Bilvårdsman, diverse bensinmack

Bilvårdsman, kassaarbete

Bilvårdsman, tvätt, polering

Bingofunktionär

Bingovärd

Bioanalytiker

Biofysiker

Biogasingenjör

Biografföreståndare, funktions- eller mellanchef

Biografföreståndare, verksamhetsnära chef

Biografkassör

Biografmaskinist

Biograftekniker

Biografvaktmästare

Bioinformatiker

Biokassörska

Biokemist

Biolog, cell och molekylär

Biolog, växt- och djur

Biomaskinist

Biomedicinare

Biomedicinsk analytiker

Biostatistiker

Bisjukdomskonsulent

Biskötare

Biståndsbedömare

Biståndshandläggare, kommun

Normal konkurrens

Biståndshandläggare, SIDA

Bitillsyningsman

Bitillsynsman

Biträdande högskolerektor

Biträdande rektor, förskola, verksamhetsnära chef

Biträdande rektor, högskola/universitet

Biträdande rektor, mindre grund- och gymnasieskola

Biträdande rektor, stor eller medelstor grund- och gymnasieskola

Biträdande universitetsrektor

Bladskötare

Blandarskötare, byggnadsmaterial

Blandarskötare, läkemedel

Blandarskötare, sprängämnesindustri

Blandmaskinskötare, garnberedning

Blandmaskinställare, garnberedning

Blandningsoperatör, gummi

Blandningsuppvägare, sprängämnesindustri

Blankettkonstruktör

Blanksticksgravör

Mycket låg konkurrens

Bleckslagare

Blockgjutare

Blodtryckssköterska

Blomsterbindare

Blomsterdekoratör

Blomsterhandlare

Blomsterodlare

Blylödare

Blysättare, tryckeri

Blyverksarbetare

Blästrare, fasadarbeten

Blästrare, fasadrengöring

Blästrare, fukt

Blästrare, glas

Blästrare, metall

Blåsare, kaldoverk

Blåsare, stålverk

Blåsinstrumentmakare

Blöjmaskinskötare

BMA (Biomedicinsk analytiker)

Boendeassistent

Boendebiträde

Boendechef, kommun, funktions- eller mellanchef

Boendechef, kommun, verksamhetsnära chef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), funktions- eller mellanchef

Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef

Boendehandledare

Boendestödassistent

Boendestödjare

Bogserbåtsbefälhavare

Bohags- och flyttbilsförare

Bokbindare, hantverk

Bokbindare, maskin

Bokbinderiarbetare

Bokbinderitekniker

Bokbussbibliotekarie

Bokbussförare

Hög konkurrens

Bokförare

Hög konkurrens

Bokföringsassistent

Hög konkurrens

Bokföringskontorist

Bokförläggare, med chefshiearki

Bokförläggare, utan chefshiearki

Bokhandelsbiträde

Bokhandelsmedhjälpare

Bokhandlare

Låg konkurrens

Bokhållare

Bokkonstnär

Bokningsassistent, turistbyrå

Bokningschef, hotell

Bokningskontorist, hotell

Bokningssekreterare, resebyrå

Bokningstjänsteman, resebyrå

Bolagsjurist

Bolånerådgivare

Bonare, trä

Bonde, blandad drift

Bonde, blandade växtslag

Bonde, ospec

Bonde, uppfödning, lantbrukets husdjur

Bonde, växtodling

Bordhyvlare

Bordtennisspelare

Bordtennistränare

Borgarråd

Borgerlig officiant

Borgerlig vigselförrättare

Borrare, bergvärme

Borrare, brunnar

Borrare, diamant

Borrare, gruva

Borrare, metall

Borrare, trä

Borrledare, petroleumutvinning

Borstbindare, hantverk

Borstbinderiarbetare, maskin

Hög konkurrens

Bostadsförmedlare

Bostadsförvaltare

Normal konkurrens

Bostadsingenjör, länsbostadsnämnd

Bostadsinspektör, fastighetsföretag

Bostadsintendent

Hög konkurrens

Bostadsuthyrare

Botaniker

Bottenbytare, metallugn

Bottenläderstansare

Bottenslipare, glas

Boupptecknare

Bouppteckningsförrättare

Boutredare

Boutredningsman

Boxningstränare

Normal konkurrens

Brandbefäl

Brandchef, funktions- eller mellanchef

Brandchef, verksamhetsnära chef

Normal konkurrens

Brandförman

Brandingenjör

Brandinspektör

Brandlarmsinstallatör

Normal konkurrens

Brandman

Normal konkurrens

Brandman, ambulansförare

Normal konkurrens

Brandmästare

Brandsektionerare

Låg konkurrens

Brandskadereglerare

Brandskadesanerare

Brandskyddsingenjör

Brandskyddstekniker

Brandtekniker

Brandvakt

Bredbandsinstallatör

Bredbandstekniker

Briefing officer

Brodör, hantverk

Brodör, maskin

Brodös, hantverk

Brodös, maskin

Broilerskötare

Mycket låg konkurrens

Broingenjör

Brokranförare

Bromaskinist

Bronsgjutare

Brottarbetare

Brottmålsadvokat

Brottningstränare

Brottsofferassistent

Brunnsborrare

Bryggeriarbetare

Bryggeriingenjör

Brygghusarbetare

Bryggmästare

Brytare, gruva

Brytare, kolgruva

Brytare, lertag

Brytare, stenbrott

Brädgårdsarbetare

Brädgårdsfaktor

Brännare, cement

Brännare, glas, keramik, tegel

Brännare, lack, emalj

Brännare, svetsning

Bränneriarbetare

Brännmästare

Brännsvetsare

Brännvinsbrännare

Bränslehanterare, återvinningsstation

Bränslemottagare, återvinningsstation

Brättmakare, metall

Bröddistributör

Brödkontrollant

Brödpackare

Brödplockare

Brödräknare

Brödutkörare

Budbilschaufför

Budbilsförare

Buddhistpräst

Hög konkurrens

Budgetassistent

Budgetchef, funktions- eller mellanchef

Budgetchef, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Budgetkamrer

Låg konkurrens

Budgetplanerare

Budgetrådgivare

Budgetsekreterare

Budkörare

Buffébiträde

Buktalare

Bulkbilsförare

Buntmakare

Buntverksskötare

Låg konkurrens

Business analyst

Låg konkurrens

Business controller

Busschaufför

Busselektriker

Bussförare

Bussguide

Busskonduktör

Bussmekaniker

Bussmontör

Bussreparatör

Busstationsföreståndare

Busstrafikledare

Busstädare

Bussvärd

Buteljsköljare

Butiksbiträde, dagligvaror

Butiksbiträde, fackhandel

Butiksbiträde, kassa

Butikschef (dagligvaror), säljande

Butikschef (fackhandel), säljande

Butikschef, 5-9 anställda, säljande

Butikschef, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksdemonstratör

Butiksföreståndare (dagligvaror), säljande

Butiksföreståndare (fackhandel), säljande

Butiksföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Butiksföreståndare, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksinnehavare (dagligvaror), säljande

Butiksinnehavare (fackhandel), säljande

Butiksinnehavare, 5-9 anställda, säljande

Butiksinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Butiksinredare

Butikskassör

Butikskommunikatör

Butikskonsulent

Låg konkurrens

Butikskontrollant

Butiksplanerare

Butikssäljare, blommor m.m

Butikssäljare, böcker

Butikssäljare, dagligvaror

Butikssäljare, el, tele, elektronik

Butikssäljare, fackhandel

Butikssäljare, fotoartiklar

Butikssäljare, färghandel

Butikssäljare, kosmetika

Butikssäljare, livsmedelsaffär

Butikssäljare, musikaffär

Butikssäljare, pappersvaror

Butikssäljare, sport, leksaker

Butikssäljare, Systembolaget

Butikssäljare, textil, sko, läder

Butikssäljare, tobaksvaror m.m.

Butikssäljare, ur, optik, guldvaror

Butikssäljare, zoologisk affär

Byggkranförare

Mycket låg konkurrens

Byggledare

Bygglovsarkitekt

Hög konkurrens

Bygglovsassistent

Bygglovshandläggare

Byggmästare, funktions- eller mellanchef

Byggmästare, verksamhetsnära chef

Byggnadsantikvarie

Byggnadsarbetare, allround

Byggnadsarbetare, ospec

Normal konkurrens

Byggnadsgrovarbetare

Mycket låg konkurrens

Byggnadsingenjör, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Byggnadsingenjör, högskoleingenjör

Byggnadsinspektör

Mycket låg konkurrens

Byggnadskalkylator

Mycket låg konkurrens

Byggnadskonstruktör

Mycket låg konkurrens

Byggnadskonsult, civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Byggnadskonsult, högskoleingenjör

Byggnadskontrollant

Byggnadskranförare

Byggnadslovshandläggare, byggnadsinspektör

Mycket låg konkurrens

Byggnadsmiljötekniker

Låg konkurrens

Byggnadsmålare

Mycket låg konkurrens

Byggnadsplåtslagare

Mycket låg konkurrens

Byggnadsritare

Normal konkurrens

Byggnadsråd

Byggnadssmed

Mycket låg konkurrens

Byggnadssnickare

Byggnadsstenhuggare

Byggnadsstädare

Mycket låg konkurrens

Byggnadstekniker

Mycket låg konkurrens

Byggnadsträarbetare

Byggpilot

Byggplatschef, funktions- eller mellanchef

Byggplatschef, verksamhetsnära chef

Byggstädare

Hög konkurrens

Byråassistent, ospec

Byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef

Byråchef, mediabyrå, verksamhetsnära chef

Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Normal konkurrens

Byrådirektör, ospec

Normal konkurrens

Byråingenjör

Normal konkurrens

Byråinspektör

Byråsekreterare, ospec

Bänkarbetare

Bänkborrare

Bänksnickare

Bärgningsdykare

Bärodlare

Bärplockare

Bågsvetsare

Låg konkurrens

Båtbesiktningsman

Båtbyggare, plast

Båtbyggare, trä

Båtförsäljare

Båtinredare

Båtman, sjöfartsverket

Båtmekaniker

Båtmotorreparatör

Låg konkurrens

Båtskadeinspektör

Båtuthyrare

Låg konkurrens

Båtväktare

Båtvärd

Låg konkurrens

Börsanalytiker

Börsmäklare

Börsombud

Bössmakare