Lönestatistik: S

S&P-mäklare

Sadelmakare

Saftberedare, sockerindustri

Safttillverkare, gårdstillverkning

Sales promotionman

Salsainstruktör

Salsainstruktör, motion

Saltare, konservtillverkning

Samhällsekonom

Samhällsgeograf

Samhällsplanerare

Samtalsterapeut

Sandberedare, gjuteri

Sandblästrare, metall

Sandwichman

Saneringsarbetare

Saneringstekniker

Sanitetstekniker, städning

Sanitetstekniker, yrkeshygien

Satellitövervakare

Saturatör, sockerindustri

SAX-mäklare

Scanneroperatör

Scannertekniker

Scendekoratör

Scenförman

Sceninspektör

Scenmästare

Scenograf

Scenografassistent

Scentekniker

Schablonskärare

Schablontillverkare, screentryck

Schaktsänkare

Schaktvagnförare

Schlagermusiker

Schlagersångare

Scoutledare

Screenmontör

Screentryckare

Script writer

Segelmakare

Segelsömmare

Seglarinstruktör

Seismolog

Sekreterare, advokat

Sekreterare, chefs

Sekreterare, ekonomi

Sekreterare, jurist

Sekreterare, kontor

Sekreterare, ospec

Sekreterare, politisk

Selfaktorspinnare

Seminveterinär

Senapsberedare

Separatorskötare, kemisk produktion

Separatorskötare, malmanrikning

Seriehopsättare, metall

Serietecknare

Serigrafiker

Serveringsbiträde

Servicearbetare, måleri

Serviceassistent, svinskötsel

Servicebiträde, bensinstation

Servicebiträde, vård

Servicechef, bilverkstad

Serviceelektriker, industri

Serviceelektriker, installation

Servicehusföreståndare, funktions- eller mellanchef

Servicehusföreståndare, verksamhetsnära chef

Serviceingenjör, elektronik

Serviceingenjör, elkraft

Serviceingenjör, gruva/metallurgi

Serviceingenjör, kemiteknik

Serviceingenjör, maskin

Serviceingenjör, telekommunikation

Serviceingenjör, textil, trä m.m.

Serviceman, bensinstation

Serviceman, bilverkstad

Serviceman, catering

Servicemekaniker, bilverkstad

Servicemontör, el-tele

Servicemontör, hushållsmaskiner

Servicemontör, industrimaskiner

Servicemontör, VVS

Servicerådgivare, bilverkstad

Servicetekniker, automationstekniker

Servicetekniker, brandredskap

Servicetekniker, data

Servicetekniker, el-tele

Servicetekniker, gas, gasol

Servicetekniker, handikapphjälpmedel

Servicetekniker, hissar

Servicetekniker, hushållsmaskiner

Servicetekniker, kontorsmaskiner

Servicetekniker, källvattenautomater

Servicetekniker, livflottar

Servicetekniker, motorfordon

Servicetekniker, sjukhussängar

Servicetekniker, städning

Servicetekniker, tappkranar

Servicetekniker, telefoner

Servicetekniker, tåg

Servicetekniker, ventilation

Servicetekniker, vindkraftverk

Servitris

Servitör

SFI-lärare

Shippingman

Showdansare

Sidgrafiker

Signalingenjör

Signalmontör

Signalmästare

Signalprojektör

Signalreparatör

Signaltekniker, försvaret

Signaltekniker, järnväg

Signalvakt

Silkdukstryckare

Silkscreentryckare

Siloarbetare

Silooperatör

Silversmed

Silvervaruarbetare

Simhallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Simhallsvakt

Simhoppsinstruktör

Siminstruktör

Simlärare, friskvård

Simskollärare, friskvård

Simtränare

Sinterblandare

Sinterbrännare

Sjukgymnast

Sjukgymnastassistent

Sjukgymnastbiträde

Sjukhemschef, funktions- eller mellanchef

Sjukhemschef, verksamhetsnära chef

Sjukhusapotekare

Sjukhusbibliotekarie

Sjukhuschef

Sjukhusdiakon

Sjukhusdirektör

Sjukhusfotograf

Sjukhusfysiker

Sjukhusgenetiker

Sjukhusingenjör

Sjukhuskemist

Sjukhuskurator

Sjukhuspräst

Sjukhusstädare

Sjukhustandläkare

Sjukhustandsköterska

Sjukhustandtekniker

Sjukhustekniker

Sjukhusvaktmästare

Sjukhusvärd

Sjukkontrollant, försäkringskassa

Sjuksköterska, akutmottagning

Sjuksköterska, allergi

Sjuksköterska, anestesi

Sjuksköterska, astma

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Sjuksköterska, barnavårdscentral

Sjuksköterska, diabetes

Sjuksköterska, diagnostisk radiologi

Sjuksköterska, dialys

Sjuksköterska, distrikts

Sjuksköterska, företagshälsovård

Sjuksköterska, geriatrik

Sjuksköterska, hemsjukvård

Sjuksköterska, hypertoni

Sjuksköterska, infektion

Sjuksköterska, IVA

Sjuksköterska, kirurgi

Sjuksköterska, medicin

Sjuksköterska, narkos

Sjuksköterska, onkologi

Sjuksköterska, operation

Sjuksköterska, ortopedi

Sjuksköterska, ospec

Sjuksköterska, ospec, primärvård

Sjuksköterska, ospec, vårdcentral

Sjuksköterska, palliativ vård

Sjuksköterska, psykiatrisk vård

Sjuksköterska rehabilitering

Sjuksköterska, röntgen

Sjuksköterska, äldresjukvård

Sjuksköterska, ögonsjukvård

Sjukvårdare, ambulansförare

Sjukvårdsbiträde

Sjukvårdsdirektör

Sjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef

Sjukvårdslärare

Sjukvårdstolk

Sjöbevakningsassistent

Sjöfartskontrollant

Sjöfiskal

Sjöingenjör

Sjökapten

Sjöman, ospec

Sjömanspräst

Sjömaskinist

Sjöräddningsledare

Skadebesiktningsman, försäkring

Skadedjursinspektör

Skadedjurssanerare

Skadedjurstekniker

Skadeingenjör, försäkring

Skadeinspektör, försäkring

Skadereglerare

Skadereparatör, bilplåt

Skadesanerare

Skadetekniker, försäkringsbolag

Skadetekniker, reparation

Skalsvarvare

Skanneroperatör

Skannertekniker

Skansman, järnvägsfärja

Skatteaspirant

Skatteassistent

Skattedirektör, funktions- eller mellanchef

Skattedirektör, verksamhetsnära chef

Skattehandläggare, specialistkompetens

Skattehandläggare, övrig

Skatteintendent

Skattejurist

Skatterevisor

Skeppningsassistent

Skeppningschef

Skeppningskontorist

Skeppningsplanerare

Skeppsingenjör

Skeppsklarerare

Skeppskock

Skeppsmäklare

Skeppsmätare

Skeppsredare, med chefshiearki

Skeppsredare, verksamhetsnära chef

Skeppstimmerman

Skidguide

Skidinstruktör

Skidliftskötare

Skidlärare, friskvård

Skidpatrullör

Skidtränare

Skiduthyrare

Skifferarbetare

Skifferbrottarbetare

Skiktträarbetare

Skinnberedare

Skinnfärgare

Skivställare

Skjutare, bergsprängning

Skjutare, gruva

Skoarbetare

Skoavsynare

Skodesigner

Skoförsäljare

Skogsarbetare, maskinförare

Skogsarbetare, plantering

Skogsarbetare, röjning

Skogsarbetare, övrig

Skogsavverkare, maskinförare

Skogsavverkare, skogshuggare

Skogsbefäl

Skogsbiolog

Skogsbrukare

Skogsbruksarbetare

Skogsbruksforskare

Skogsbruksinstruktör

Skogsbrukslärare

Skogsbruksrådgivare

Skogschef, mindre företag

Skogschef, stort eller medelstort företag

Skogsentreprenör

Skogsfaktor, förvaltning

Skogsförvaltare

Skogshuggare

Skogsinspektor

Skogsinspektör

Skogskonsulent

Skogsmaskinförare

Skogsmaskinmekaniker

Skogsmästare, rådgivning

Skogsplanläggare

Skogsplantör

Skogsrättare

Skogsröjare

Skogstekniker

Skogstraktorförare

Skogstransportförare

Skogsvetare

Skogsvårdsarbetare

Skogsvårdsassistent

Skogsvårdschef

Skogsvårdskonsulent

Skogvaktare, arbetsledare

Skogvaktare, förvaltning

Skolassistent

Skolbespisningsföreståndare

Skolbibliotekarie

Skolbussförare

Skolchef, funktions- eller mellanchef

Skoldirektör, funktions- eller mellanchef

Skolfotograf

Skolföreståndare, funktions- eller mellanchef

Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Skolinspektör

Skolintendent

Skolkamrer

Skolkanslist

Skolkantor

Skolkonsulent

Skolkurator

Skolköksbiträde

Skolledare, funktions- eller mellanchef

Skolledare, verksamhetsnära chef

Skolläkare

Skolmåltidsbiträde

Skolmåltidsföreståndare

Skolpräst

Skolpsykolog

Skolsekreterare, administrativ assistent

Skolsekreterare, handläggare

Skolsköterska

Skolvaktmästare

Skolvärd

Skolöverläkare

Skomakare

Skomodellör

Skoputsare

Skoreparatör

Skorstensfejare

Skorstensfejarmästare

Skorstensfejartekniker

Skorstensfejarverkmästare

Skorstensinstallatör

Skorstensmontör

Skorstensmurare

Skorstensreparatör

Skorstenstätare

Skotarförare, skogsbruk

Skoterförare

Skrivningsvakt

Skrivvakt

Skrotare, gruva

Skrotfraktare, stålverk

Skrotkrossare, stålverk

Skrotvägare, stålverk

Skrovbyggare, plast

Skrovbyggare, trä

Skrädare, malm

Skräddare

Skuldsaneringshandläggare

Skulpturkonservator

Skulptör

Skumgummiarbetare

Skumplastarbetare

Skutborrare

Skyddsarbetare, gruva

Skyddsassistent

Skyddsingenjör

Skyddskonsulent

Skyddsombud

Skyddsombud, förtroendevald

Skyddsrumsinspektör

Skyddsvakt

Skyltgravör

Skyltmontör, elskyltar

Skyltmontör, trafikskyltar

Skyltmontör, övrigt

Skyltmålare

Skylttillverkare, hantverk

Skylttillverkare, metall, maskin

Skäggare

Skänkskötare

Skärare, bokbinderi

Skärare, glasbruk

Skärare, papper

Skärare, pappersvaruindustri

Skärare, pälsvaror

Skärare, skor

Skärare, svets

Skärmaskinist, sockerindustri

Skärpslipare

Skärslipare

Skådespelare

Skåpbilschaufför

Skönhetsterapeut

Skönhetsvårdare

Skönhetsvårdsassistent

Skördarförare, skogsbruk

Skördearbetare

Skötare, häst

Skötare, mentalvård

Skötare, ospec

Skötare, psykiatrisk vård

Slaggblåsare

Slaglödare

Slagverkare

Slaktchef

Slakteriarbetare

Slaktmästare

Slamsugare

Slipare, glas

Slipare, metall

Slipare, NC/CNC-maskin

Slipare, snickeri

Slipare, sten

Slipare, stål

Slipare, stålverk

Slipare, träsliperi

Slipmaterialarbetare

Slipskiveformare

Slipverktygsarbetare

Slipverktygsoperatör

Slipverktygstillverkare

Slottsfogde

Slottsuppsyningsman

Slottsvakt

Slottsväbel

Slumsyster

Slungrensare, metall

Slussmaskinist

Slussvakt

Slöjdare, textil

Slöjdare, trä

Slöjdkonsulent

Slöjdlärare, grundskola

Slöjdlärare, gymnasieskola

Slöjdlärare, kursverksamhet

Smed, konst

Smed, lås

Smidesmekaniker

Smidesoperatör

Smältare, elektrostålugn

Smältare, glas

Smältare, kaldoverk

Smältare, processoperatör

Smältare, stålverk

Smältraffinerare

Smärgelduksarbetare

Smärglare

Smärtsjuksköterska

Smådjursskötare

Smörgåsberedare

Smörgåsnisse

Smörjare

Smörmästare

Snabbköpskassör

Snabbservicemekaniker, bilverkstad

Snickare, byggnads

Snickare, inrednings

Snickare, möbel

Snickare, ospec

Snickeriarbetare, emballage

Snickeriarbetare, inredning

Snickeriarbetare, maskinoperatör

Snickerimaskinskötare

Snowboardinstruktör, friskvård

Snowboardtränare

Snusarbetare

Snöläggare

Snörmakare

Snöröjare, maskin

Snöskottare

Snötillverkare

Socialantropolog

Socialassistent

Socialbidragshandläggare

Socialchef

Socialdirektör

Socialförsäkringsombud

Socialförsäkringstjänsteman

Socialinspektör

Socialkamrer

Socialkonsulent, Länsstyrelsen

Socialkurator

Socialläkare

Socialmedicinare

Socialpedagog

Socialrådgivare

Socialsekreterare

Sociolog, forskare

Socionom, ospec

Socioterapeut

Sockerbagare

Sockerberedare

Sockerbruksarbetare

Sockerkokare

Sodabrännare

Sodahusoperatör

Softhandläggare

Softwaredesigner

SoL-handläggare

Solarieföreståndare

Solarievärd

Soldat, armen

Soldat, flygvapnet

Soldat, sjömän, marinen

Sommelier

Sopbilsförare

Sophämtare

Sopmaskinförare

Sopsorterare

Sopstationsarbetare

Sopåkare

Sorterare, glas, keramik

Sorterare, metallprodukter

Sorterare, träfiberindustri

Sorteringsverksskötare

SOS-operatör

Sovringsarbetare, malmanrikning

Spa-terapeut

Space manager

Spaltmästare, garveri

Spannmålsarbetare

Spannmålskonsulent

Spannmålstorkare

Spannramsförare

Specialistläkare

Specialistofficer, armen

Specialistofficer, flygvapnet

Specialistofficer, sjömän, marinen

Specialisttandläkare

Specialkock

Speciallärare, döva

Speciallärare, grundskola

Speciallärare, grundsärskola

Speciallärare, gymnasieskola

Speciallärare, gymnasiesärskola

Speciallärare, hörsel

Speciallärare, synskadade

Speciallärare, träningsskola

Specialoptiker

Specialpedagog, hörsel

Specialpedagog, lekotek

Specialpedagog, lekterapi

Specialpedagog, skola

Specialpedagog, synskadade

Specialpedagog, tal och språk

Specialtransportförare

Speditionsarbetare

Speditionsassistent

Speditionschef, funktions- eller mellanchef

Speditionschef, verksamhetsnära chef

Speditionsförman

Speditionshandläggare

Speditionskontorist

Speditör

Speditör, logistiker

Spelautomatskötare

Spelhallsfunktionär

Spelhallsvakt

Spelledare

Spelskötare

Spelskötare, nöjespark

Spelterapeut

Spelutvecklare, IT

Spikare, trähustillverkning

Spikklippare

Spikmaskinskötare

Spikställare

Spinninginstruktör

Spinnmaskinoperatör

Spinnmaskinskötare

Spinnmaskinställare

Spisbiträde

Spisbrödsarbetare

Splitsare, kabel

Splitsare, textil

Spolare, metall

Spolare, textilindustri

Spolbilsförare

Spollindare, svagström

Sponsoransvarig, idrottsförening

Sportagent

Sportanläggningschef, funktions- eller mellanchef

Sportanläggningschef, verksamhetsnära chef

Sportchef

Sportfiskecampassistent

Sporthallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Sporthallsreceptionist

Sporthallsvaktmästare

Sporthallsvärd

Sportjournalist

Sportledare

Sportreporter

Sprayare, kemisk industri

Sprinklerinstallatör

Sprinklermontör

Spritberedare

Spritdestillatör, kemi

Spritkassör

Spritsmaskinskötare, gummi

Sprutisolerare

Sprutlackerare, hantverk

Sprutlackerare, maskin

Sprutmålare

Sprutoperatör, gummi

Sprängämnesarbetare

Språkforskare

Språkgranskare

Språkkonsult

Språkteknolog

Språkvetare

Spärrexpeditör

Spärrvakt

Spåringenjör

Spårläggare, järnväg

Spårsvetsare

Spårtekniker

Spårvagnsförare

Spårvagnskonduktör

Spårvakt

SQE Supplier Quality Engineer

SSA-sekreterare

ST-läkare

ST-tandläkare

Stabbläggare, brädgård

Stabskonsulent

Stabsmeteorolog

Stabsofficer

Stabsschef, statlig förvaltning

Stadsadvokat

Stadsantikvarie

Stadsarkitekt

Stadsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Stadsarkivarie, verksamhetsnära chef

Stadsbibliotekarie

Stadsbud, bilförare

Stadsbud, övrig

Stadsbyggnadschef, funktions- eller mellanchef

Stadsbyggnadschef, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Stadsbyggnadsdirektör, verksamhetsnära chef

Stadsdelsdirektör

Stadsdirektör

Stadsfiskal

Stadsingenjör

Stadsjurist

Stadskamrerare

Stadsnotarie

Stadsombudsman

Stadsplanearkitekt

Stadsplaneingenjör

Stadsplanerare

Stadsrevisor

Stadssekreterare

Stadsträdgårdsmästare

Stadsveterinär

Stafflimålare

Stallchef

Stallförman

Stallskötare

Stand-up-komiker

Standardiseringsingenjör, elkraft

Standardiseringsingenjör, övrig

Stansare, dataregistrering

Stansare, pappersvaruindustri

Stansare, skiktträ

Stansare, skor

Stansare, tunnplåt

Stansgravör

Stansmakare

Stansoperatör

Stapelläggare

Starkströmselektriker

Startmästare

Stationsassistent, flyg

Stationschef, bilbesiktning, funktions- eller mellanchef

Stationschef, bilbesiktning, verksamhetsnära chef

Stationschef, flyg, funktions- eller mellanchef

Stationschef, flyg, verksamhetsnära chef

Stationsexpeditör

Stationsföreståndare, järnväg

Stationsföreståndare, vägtrafik

Stationsmekaniker

Stationsmontör, elkraft

Stationsmontör, övrig

Stationsmästare, järnväg, funktions- eller mellanchef

Stationsmästare, järnväg, verksamhetsnära chef

Stationstekniker, elkraft

Stationstekniker, kärnkraftverk

Stationsvärd, pendeltåg, T-bana

Stationär väktare

Statistikassistent

Statistiker

Statistikkonsult

Statistikkontorist

Statsheraldiker

Statshydrolog

Statsinspektör

Statsmeteorolog

Statsråd

Statssekreterare

Statsvetare

Statsåklagare

Stavgångsinstruktör

Stavgångsledare

Stenarbetare

Stenbildhuggare

Stenborrare, gruva

Stenborrare, stenbrott

Stenbrottsarbetare

Stenbrytare

Stengravör

Stenhuggare

Stenkilare

Stenkrosskötare

Stenkrossmaskinist

Stenkrossmatare

Stenmaskinskötare

Stenmontör

Stenograf

Stenslipare

Stensvarvare

Stensättare

Stensågare

Stereoingenjör

Stereooperatör

Stereotekniker

Stereotypör

Sterilbiträde

Steriliserare, konservering

Steriltekniker, undersköterska

Steward, kock

Steward, trafikflyg

Stewardess, trafikflyg

Stickare, metall

Stickare, textilindustri

Stickmaskinställare

Stiftsadjunkt

Stiftsdiakon

Stiftsjurist

Stiftsjägmästare

Stiftskonsulent

Stiftsnotarie

Stiftssekreterare

Stigortsdrivare

Stillbildsfotograf

Stomisjuksköterska

Stomiterapeut

Stoppmöbelarbetare

Storhushållsföreståndare

Storkökskonsult

Stormarknadsbiträde

Strandvakt

Strippare, stålverk

Stripperkranförare

Strossbrytare, gruva

Strukturkemist

Strumpformare

Strumpsorterare

Strumpsömmare

Strutsuppfödare

Sträckmaskinskötare

Stränggjutare, stålverk

Stränginstrumentmakare

Strängpressare, metall

Strängsprutare, plast

Strålningsfysiker

Strålskyddsfysiker

Strålskyddsingenjör

Strålskyddsinspektör

Strålskyddstekniker

Strömaskinskötare

Stuckatör

Studentambassadör

Studentpräst

Studie- och yrkesvägledare

Studieadministratör

Studieassistent

Studiecirkelledare

Studieinstruktör

Studiekonsulent

Studieledare

Studieorganisatör

Studierektor, verksamhetsnära chef

Studiesekreterare

Studiestödsutredare

Studievägledare

Studioelektriker

Studioman

Studioreporter

Studiotekniker

Studiovärd

Stugfogde

Stuguthyrare

Stugvärd

Stuntkoordinator

Stuteriarbetare

Stuveriarbetare, truckförare

Stuveriarbetare, övrigt

Styckmästare

Styckrullare

Stylist, hår

Stylist, inredning

Stylist, make up

Styr- och regleringenjör

Styr- och reglermekaniker

Styr- och reglertekniker

Styrelseledamot, förening

Styrelseledamot, företag

Styrelseledamot, organisation

Styrelseledamot, staten

Styrelseordförande, förening

Styrelseordförande, med chefshiearki

Styrelseordförande, organisation

Styrelseordförande, staten

Styrelseordförande, utan chefshiearki

Styrkeinstruktör

Styrman, fartyg

Styrman, flyg

Städchef, funktions- eller mellanchef

Städchef, verksamhetsnära chef

Städhjälp

Städinspektör

Städinstruktör

Städkonsulent

Städkonsult

Städledare

Städtekniker

Ställare, metall

Ställare, pappersvaruindustri

Ställare, plast

Ställare, valsverk

Ställningsbyggare

Ställningsmontör

Ställverksmontör

Stämledare

Stämningsman

Stämpelarbetare, gummistämplar

Stämpelgravör

Stämplare, varumärkning

Stängselmontör

Stålbyggare

Stålgravör, skyltar m.m.

Stålgravör, tryckmedier

Stålkonstruktionsmontör

Stålslipare, cement

Stålsticksgravör

Stödförälder

Stödperson

Störningshandläggare, bostadsföretag

Sug- och spolbilsförare

Sulberedare

Sulpressare

Sulskärflare

Supportingenjör, fordon

Supportingenjör, IT

Supportspecialist, IT

Supportsvarvare

Supporttekniker, IT

Supporttekniker, styrsystem

Supporttryckare

Svagströmselektriker

Svagströmsmontör

Svalbäddsskötare

Svampodlare

Svarvare, metall

Svarvare, trä

Svensktextare

Svetsare, arcatom

Svetsare, argonbåge

Svetsare, automat

Svetsare, bränn

Svetsare, båg

Svetsare, el

Svetsare, gas

Svetsare, gasbåge

Svetsare, licens

Svetsare, MAG

Svetsare, mantel

Svetsare, maskin

Svetsare, MIG

Svetsare, ospec

Svetsare, plast

Svetsare, punkt

Svetsare, robot

Svetsare, rör

Svetsare, spår

Svetsare, söm

Svetsare, TIG

Svetsingenjör

Svetsoperatör

Svetstekniker

Svinskötare

Svinuppfödare

Svärdslukare

Sylttillverkare, gårdstillverkning

Symaskinsreparatör

Synkonsulent

Synpedagog

Syntetspinnare

Syofunktionär

Syokonsulent

Sysselsättningshandledare

Systemadministratör, dataspecialist

Systemadministratör, datatekniker

Systemanalytiker

Systemansvarig

Systemarkitekt

Systemchef

Systemdesigner

Systemerare

Systemexpert, IT

Systemförvaltare

Systemingenjör, data

Systemingenjör, styr/reglerteknik

Systeminstallatör

Systemintegratör

Systemkonstruktör

Systemmanager

Systemoperatör

Systemoperatör, tryckeri

Systemprogrammerare

Systemtestare

Systemutredare

Systemutvecklare

Säckfyllare

Säckmaskinskötare

Säkerhetsadministratör, IT

Säkerhetsanalytiker, IT

Säkerhetsansvarig, IT

Säkerhetschef, funktions- eller mellanchef

Säkerhetschef, verksamhetsnära chef

Säkerhetsingenjör

Säkerhetsinspektör

Säkerhetskontrollant, flygplats

Säkerhetsrådgivare, farligt gods

Säkerhetsrådgivare, IT

Säkerhetsrådgivare, larm

Säkerhetsvakt, flygplats

Säljansvarig

Säljare, annonser

Säljare, bil, båt, husvagn

Säljare, biljetter

Säljare, försäkringar

Säljare, grossist

Säljare, partihandel

Säljare, representant

Säljare, resebyrå

Säljare, tjänster

Säljassistent

Säljfrämjare

Säljkonsulent

Säljkoordinator

Säljledare, företag

Säljledare, resebyrå

Säljsekreterare

Säljsupporter

Sändebud, beskickningschef

Sändningsledare, TV

Sändningstekniker

Sänkgnistare

Sänksmed

Särskollärare

Sätterifaktor

Sätthärdare

Sågare, metall

Sågare, sågverk

Sågfaktor

Sågmästare, sågverk

Sågoperatör

Sågoperatör, istillverkning

Sågverksarbetare

Sågverksoperatör

Sågverkstekniker

Sångare, folkmusik

Sångare, klassisk musik

Sångare, konstmusik

Sångare, populärmusik

Sångpedagog

Såsberedare

Sömmare, bilklädsel

Sömmare, segel

Sömmare, tält

Sömmerska, ateljé

Sömmerska, konfektion

Sömmerska, möbelstoppning

Sömnadskonsulent

Sömnadslärare, grund- o. gymnasieskola

Sömnadslärare, yrkesinriktad utb.

Sömsvetsare