Lön Fartygselektriker

33 400 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Fartygselektriker inom industrielektriker.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~35 000 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Fartygselektriker
( betyg 3.38 / 5 av 13 st röster)

Medellön

33 400 kr

Man

34 000 kr

Kvinna

30 300 kr

Yrkesprognos

Balans

Löneutveckling Fartygselektriker

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för fartygselektriker så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Fartygselektriker

Arbetet på ett fartyg innebär att man under långa, sammanhängande perioder arbetar och bor tillsammans med den övriga besättningen, vilket förutsätter att man är flexibel och tolerant gentemot de andra personerna ombord. Besättningen på ett fartyg är helt beroende av varandra för att lösa uppgifterna ombord och det är viktigt att samarbetet fungerar.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilket rederi man jobbar för och vilken typ av fartyg man är anställd på. Motormannen sköter till exempel underhållet av huvud- och hjälpmaskineriet och annan teknisk utrustning, kontrollerar, smörjer och byter ut reservdelar samt gör andra reparationer. I arbetet används olika handverktyg och maskiner. Bland annat kan driften av maskinen och delar av underhållet övervakas och styras med hjälp av datorer. Städning och annat underhållsarbete i maskinrummet faller också på motormannens lott.

Reparatören/fartygsreparatören sköter främst sådana reparationer som kräver verkstadsmekaniskt kunnande. Inredningsreparatören arbetar med reparationer på passagerarfärjor. Fartygselektrikern har på vissa större fartyg hand om elsystemet och den eltekniska utrustningen.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön ombord på ett fartyg är speciell på flera sätt. I maskinrummet är det varmt och det bullrar och vibrerar. Sjögången ger upphov till rullning.

Arbetstid
En motorman jobbar oftast dagtid i pass på mellan åtta och tio timmar. Det kan också förekomma jourtjänstgöring. Ofta är arbetsperioderna uppdelade så att en period av arbete ombord på fartygen - från några veckor till några månader - följs av en lika lång period av ledighet.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Privat sektor Privatanställda arbetare
33 400 kr 33 700 kr 33 400 kr 33 400 kr

Lönestatistik baserat på Sektor