Lönestatistik: O

OB-assistent

OB-tekniker

Obduktionsassistent

Obduktionsbiträde

Obduktionstekniker

Obligationsmäklare

Oceanograf

Ocularist

Oddsättare

Odontolog

Oenologikonsult

Off-shorearbetare

Offertberedare

Offertchef

Offertingenjör

Offertkontorist

Offertman

Officer, frälsningsarmén

Officer, försvaret

Offsetfotograf

Offsettryckare

Oftalmologassistent

Oljeborrare

Oljedepåtekniker

Oljedestillatör

Oljeeldningsinstallatör

Oljeeldningsmontör

Oljepressare, oljeväxter

Oljeraffinerare

Oljesanerare

Ombrytare

Ombudsman

Omprövare, A-kassa

Områdesansvarig, fastighetsskötare

Områdesassistent

Områdeschef, barnomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, barnomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef

Områdeschef, handikappomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Områdeschef, hemtjänst, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, hemtjänst, verksamhetsnära chef

Områdeschef, Posten, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, Posten, verksamhetsnära chef

Områdeschef, skogsbruk

Områdeschef, äldreomsorg, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Områdesförvaltare, fastighet

Omsorgsassistent, i hemmet

Omsorgsassistent, på institution

Omsorgschef

Omsorgskurator

Omvärldsanalytiker

Omvårdare

Omvårdnadsutvecklare

On Scene Coordinator

Onkologisjuksköterska

Oorganisk kemist

Operachef

Operasångare

Operation assistant, speditionsassistent

Operationsassistent

Operationsassistent, undersköterska

Operationsbiträde

Operationssjuksköterska

Operationssköterska

Operationstandsköterska

Operatör, malmförädling, stenkross

Optiker, instrument

Optiker, legitimerad

Optikerassistent

Optikerbiträde

Optionsmäklare

Optofibertekniker

Optometriassistent

Optometritekniker

Optotekniker

Ordbehandlare

Ordbehandlingskontorist

Ordboksförfattare

Orderadministratör, handläggare

Orderadministratör, orderassistent

Orderansvarig

Orderassistent

Orderbehandlare

Orderbevakare

Orderchef

Orderexpeditör

Orderexpeditör, truckförare

Orderfördelare

Orderhandläggare

Orderingenjör

Orderkontorist

Orderkontrollant

Ordermottagare

Orderplanerare

Orderplockare, manuellt

Orderplockare, truckförare

Orderuppföljare

Ordförande, bostadsrättsförening

Ordförande, idrottsförening

Ordningspolis

Ordningsvakt

Organisationschef, kommun

Organisationschef, organisation

Organisationsjurist

Organisationskonsult

Organisationssekreterare, intresseorganisation

Organisationssekreterare, offentlig förvaltning

Organisationsutvecklare

Organisk kemist

Orgelbyggare

Orgelpipmakare

Orgelstämmare

Originalare

Originalmontör

Originalretuschör

Originaltecknare

Orkesterledare, klassisk musik

Orkesterledare, populärmusik

Orkestervaktmästare

Ornamentstenhuggare

Ornitolog

Ortdrivare

Ortodontiassistent

Ortodontist

Ortodontitandsköterska

Ortopedassistent, tillverkning

Ortopedingenjör

Ortopedkirurg

Ortopedmekaniker

Ortopedsjuksköterska

Ortopedskomakare

Ortopedskotekniker

Ortopedtekniker

Ortoptist

Ostarbetare

Ostmästare

Osttillverkare

Osttillverkare, gårdstillverkning

Ototekniker

Outplacementkonsult

Ovanläderskärare

Oxiderare