Lön Fritidsledare

MedellönManKvinna
26 400 kr26 100 kr26 700 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en fritidsledare inom fritidsledare. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Fritidsledare

En fritidsledares arbete handlar om att erbjuda möjligheter till en aktiv fritid för till exempel barn och ungdomar eller äldre.

Arbetsuppgifter
På en fritidsgård eller kvartersgård arbetar man med de ungdomar som besöker gården på sin fritid eller under rasterna i skolan. I de fall man arbetar i anslutning till en skola kan det vara barn i mellanstadiet eller högstadiet som man arbetar med. Då leder man aktiviteter för dem under rasterna och efter skoldagens slut och under loven. Andra fritidsledare arbetar med barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning eller med personer med psykiska funktionshinder. Då stödjer och underlättar man för personerna att klara sig i samhället.

Initiativet till vad som ska hända kommer ofta från besökarna. Fritidsledarens roll är att stödja och coacha deltagarna i genomförandet. Det kan innebära att man tillsammans ordnar aktiviteter av olika slag, allt från sport eller friluftsliv till musik och måleri. På en fritidsgård kan man också anordna större arrangemang som disco eller resor såsom skidresor eller tivolibesök tillsammans med ungdomarna. Men i många fall handlar det om enklare aktiviteter som till exempel att spela spel, biljard, pingis, baka tillsammans eller se på film. En viktig del i arbetet är att finnas närvarande och prata med besökarna. Ibland kan arbetet innebära att man leder grupper med olika besökare som till exempel tjejgrupper på en ungdomsgård.

Fritidsledarens arbete är också förebyggande. Till exempel kan det handla om att vara en viktig del i arbetet mot mobbing och kränkande behandling. Genom att finnas till hands för ungdomar och lyssna och prata om funderingar de har kan man utmana och ifrågasätta beteenden eller åsikter som kan vara kränkande för andra.

En del av arbetstiden för en fritidsledare går åt till att samarbeta med andra som också kommer i kontakt med ungdomarna och barnen. Det kan till exempel vara personalen i skolan, kommunens socialsekreterare och fältassistenter, kvarterspolisen eller föräldrar. Tillsammans hjälps man åt med att arbeta för att skapa en trygg vardag för ungdomarna och fånga upp tidiga signaler på om någon behöver extra stöd.

Även inom äldreomsorgen finns fritidsledare, som har till uppgift att aktivera de äldre. Oftast arbetar de på kommunens dagcentraler. På dagcentralerna kan de som är äldre träffa sina vänner och lära känna nya människor. Besökare kan ägna sig åt tidigare intressen, men också lära nya saker. Besökarnas önskemål påverkar dagcentralens utbud av aktiviteter. Fritidsledarens uppgift är att ge besökarna stöd att finna meningsfulla upplevelser och aktiviteter.

Arbetet innehåller en del administrativa uppgifter. Det kan till exempel vara att utvärdera verksamheten, att följa upp den och jämför mot de mål som man har satt upp för arbetet. Ibland ingår även lokalvård och visst underhåll av arbetslokalerna i arbetsuppgifterna.

Arbetsplats
Fritidsledare är oftast anställda av kommuner och arbetar på skolor, fritidsgårdar eller kvartersgårdar. I dag är det vanligt att fritidsgårdarna delar lokal med skolan. Fritidsledare kan också arbeta på dagcenter med äldre eller hos olika föreningar, organisationer och företag.

Egenskaper och kompetenser

Eftersom arbetet som fritidsledare innebär att man anordnar mycket aktiviteter är det viktigt att kunna ta initiativ och vara drivande för att kunna organisera dessa. Fritidsledare bör också ha förmågan att skapa möjligheter för besökarna att utöva inflytande. Arbetet innebär mycket kontakt med människor i olika åldrar och situationer och därför är det viktigt att tycka om att vara lyhörd och intresserad av att skapa goda relationer med andra människor.

Fritidsledare som arbetar med barn och ungdomar fungerar som en vuxen förebild och bör vara en stabil person som är engagerad och som ungdomar känner förtroende för. För de ungdomar man träffar är man en viktig kontakt med vuxenvärlden.

Arbetstid
Arbetstiden för fritidsledare kan vara förlagd till både dag- och kvällstid och helger. Deltidsarbete är vanligt inom fritidssektorn.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Fritidsledare

Fritidsledare

A

ABF Dala Finnmark - Ungdomsgårdsföreståndare
2018-01-11Medellön: 25000 kr Ludvika

Verksamhetsledare till Ung Fritid

S

Södertälje kommun - Ungdomsgårdsföreståndare
2018-01-05Medellön: 25000 kr Södertälje

Föreståndare till Åshorns sommargård!

E

Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen - Ungdomsgårdsföreståndare
2017-12-08Medellön: 25000 kr Eskilstuna

Arbetsledare till Ung fritid och mötesplatser

E

Eskilstuna kommun, Kultur - och fritidsförvaltningen - Ungdomsgårdsföreståndare
2018-01-22Medellön: 25000 kr Eskilstuna

Fritidsgårdsföreståndare till Svärtinge fritidsgård

N

Norrköpings kommun - Ungdomsgårdsföreståndare
2018-01-30Medellön: 25000 kr Norrköping

Fritidsledare / Samordnare Fritidsgård

V

Vännäs kommun - Ungdomsgårdsföreståndare
2018-02-02Medellön: 25000 kr Vännäs

Samordnare till de kommunala fritidsgårdarna i Nacka sökes

N

Nacka kommun, Idrotts - och fritidsverksamheten, Fritidsgårdarna - Ungdomsgårdsföreståndare
2018-03-09Medellön: 25000 kr Nacka


Ref 2533 Fritidsledare med personal - och samordningsansvar till Bro

U

Upplands - Bro kommun - Ungdomsgårdsföreståndare
2018-03-29Medellön: 25000 kr Upplands-Bro

Föreståndare för fritidsgård samt LSS verksamhet

D

Danderyds kommun, Fritidsgårdarna - Ungdomsgårdsföreståndare
2018-04-20Medellön: 25000 kr Danderyd

Arbetsledare till Ung fritid

S

Södertälje kommun - Ungdomsgårdsföreståndare
2018-04-24Medellön: 25000 kr Upplands Väsby

Visa alla Fritidsledare jobb ❭❭

Fritidsledare

Lönestatistik

26 400 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Idrottsutövare och fritidsledare

27 300 kr

Lediga jobb Fritidsledare

Yrkesprognos
Hård konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Fritidsledare:

Betyg 3.7 / 5 av 33 st röster.
Fritidsledare
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

102 %

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002