Unionen banner

Lönestatistik: L

Hög konkurrens

Labelmanager

Låg konkurrens

Laborant, fysik

Låg konkurrens

Laborant, kemi

Laborator, fysik

Balans

Laborator, kemi

Laboratorieassistent, fotolaboratorium

Mycket låg konkurrens

Laboratorieassistent, mikrobiologiskt laboratorium

Mycket låg konkurrens

Laboratorieassistent, sjukvårdslaboratorium

Laboratoriebiträde, fotolaboratorium

Låg konkurrens

Laboratoriebiträde, frökontroll

Laboratoriebiträde, fysikaliskt laboratorium

Laboratoriebiträde, kemiskt laboratorium

Laboratoriebiträde, sjukhus

Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, farmakologiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, fysikaliskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, kemiska/tekniska produkter, verksamhetsnära chef

Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, funktions- eller mellanchef

Laboratoriechef, kemiskt laboratorium, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Laboratoriediskare

Laboratoriedjurvårdare

Mycket låg konkurrens

Laboratorieföreståndare, sjukhus

Låg konkurrens

Laboratorieingenjör, fysik

Låg konkurrens

Laboratorieingenjör, kemi

Laboratorieingenjör, metallurgi

Laboratorieläkare

Mycket låg konkurrens

Laboratorietandtekniker

Låg konkurrens

Laboratorietekniker, fysik

Låg konkurrens

Laboratorietekniker, kemi

Mycket låg konkurrens

Laboratorieveterinär

Mycket låg konkurrens

Lackbrännare

Mycket låg konkurrens

Lackerare, fordonsreparation

Mycket låg konkurrens

Lackerare, fordonstillverkning

Mycket låg konkurrens

Lackerare, hantverk

Mycket låg konkurrens

Lackerare, industri

Lackkokare

Laddare, gruva

Låg konkurrens

Ladugårdsföreståndare, blandad drift

Låg konkurrens

Ladugårdsföreståndare, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Ladugårdsförman, blandad drift

Låg konkurrens

Ladugårdsförman, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Ladugårdsskötare, blandad drift

Låg konkurrens

Ladugårdsskötare, lantbrukets husdjur

Balans

Lageradministratör

Balans

Lageransvarig

Hög konkurrens

Lagerarbetare, handpackare

Lagerarbetare, manuell godshantering

Balans

Lagerarbetare, ospec

Låg konkurrens

Lagerarbetare, truckförare

Balans

Lagerassistent

Lagerbiträde

Lagerchef, funktions- eller mellanchef

Lagerchef, verksamhetsnära chef

Balans

Lagerexpedit

Balans

Lagerföreståndare

Balans

Lagerförvaltare

Balans

Lagerkontorist

Balans

Lagerkontrollant

Balans

Lagerman

Balans

Lagermästare

Balans

Lagerplanerare

Balans

Lagerplockare

Lagsökningsman

Laminatpressare, plast

Laminerare, metall

Laminerare, papper

Laminerare, plast

Laminerare, tryckeri

Lampskärmssömmerska

Landsantikvarie, funktions- eller mellanchef

Landsantikvarie, verksamhetsnära chef

Landsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Landsarkivarie, verksamhetsnära chef

Balans

Landsbygdsutvecklare

Landshövding

Landskapsarkitekt

Landskapsingenjör, rådgivning

Landstingsdirektör

Landstingsjurist

Landstingspolitiker

Låg konkurrens

Landstingsrevisor

Landstingsråd

Balans

Landstingssekreterare

Låg konkurrens

Lantarbetare, djurskötare

Låg konkurrens

Lantarbetare, djurskötare o. maskinförare

Mycket låg konkurrens

Lantarbetare, maskinförare

Låg konkurrens

Lantarbetare, ospec

Låg konkurrens

Lantbrukare, blandad drift

Låg konkurrens

Lantbrukare, blandade växtslag

Låg konkurrens

Lantbrukare, husdjursuppfödning

Låg konkurrens

Lantbrukare, ospec

Låg konkurrens

Lantbrukare, växtodling

Låg konkurrens

Lantbruksbokförare

Lantbruksdirektör

Lantbruksekonom

Låg konkurrens

Lantbruksförman, blandad drift

Lantbruksinspektor, blandad drift

Lantbruksinspektor, husdjursuppfödning

Hög konkurrens

Lantbrukskassör

Lantbrukskonsulent

Mycket låg konkurrens

Lantbrukslärare

Låg konkurrens

Lantbruksrättare, blandad drift

Balans

Lantbruksråd

Lantbruksrådgivare

Lantmästare

Lantmätare

Lantmäteridirektör, funktions- eller mellanchef

Lantmäteridirektör, verksamhetsnära chef

Lantmäteriingenjör

Låg konkurrens

Larminstallatör

Larmoperatör

Låg konkurrens

Larmtekniker

Mycket låg konkurrens

Laseroperatör, plåt

Låg konkurrens

Lastbilsbyggare

Mycket låg konkurrens

Lastbilschaufför

Balans

Lastbilsdemonterare

Mycket låg konkurrens

Lastbilselektriker

Mycket låg konkurrens

Lastbilsförare

Mycket låg konkurrens

Lastbilsmekaniker

Låg konkurrens

Lastbilsmontör

Mycket låg konkurrens

Lastbilsreparatör

Hög konkurrens

Lastbilssäljare

Lastbilstvättare

Mycket låg konkurrens

Lastmaskinförare

Mycket låg konkurrens

Lastmaskinskötare, gruva, stenbrott

Låg konkurrens

Lastningsförman

Låg konkurrens

Lastpallsbyggare

Mycket låg konkurrens

Lastvagnsmekaniker

Låg konkurrens

Lastvagnsmontör

Balans

Layoutare

Balans

Layoutchef

Balans

Layoutman

Balans

Layouttecknare

Balans

LD-operatör

Leasingadministratör

Leasingchef

Ledarskapsutbildare

Låg konkurrens

Ledningsmontör, tele

Låg konkurrens

Ledsagare

Låg konkurrens

Lekbiträde

Låg konkurrens

Lekledare

Lekmannadomare

Mycket låg konkurrens

Lekotekarie

Låg konkurrens

Lekplatsföreståndare

Mycket låg konkurrens

Lekterapeut

Mycket låg konkurrens

Lektor, gymnasieskola

Lektor, högskola/universitet

Lertagsarbetare

Balans

Leveransbevakare

Leveranschef, funktions- eller mellanchef

Leveranschef, verksamhetsnära chef

Balans

Leveranskontorist

Leveransmontör

Balans

Leveransplanerare

Låg konkurrens

Lexikograf

Licenskontrollant, TV

Mycket låg konkurrens

Licenssvetsare

Liftbiträde

Liftbyggare

Mycket låg konkurrens

Liftdumper- och lastväxlarförare

Liftmaskinist

Liftmontör

Liftreparatör

Liftskötare

Lifttekniker

Liftvärd

Hög konkurrens

Likbärare

Limberedare, träfiberindustri

Limmare, fiberskivtillverkning

Låg konkurrens

Limmare, snickeri

Låg konkurrens

Limousinförare

Linbaneskötare

Lindansare

Mycket låg konkurrens

Lindare, reparation

Låg konkurrens

Lingvist

Linhäcklare

Låg konkurrens

Linjeagent

Mycket låg konkurrens

Linjeingenjör

Mycket låg konkurrens

Linjemontör, elkraft

Låg konkurrens

Linjemontör, tele

Mycket låg konkurrens

Linjemästare, elkraft

Låg konkurrens

Linjemästare, tele

Mycket låg konkurrens

Linjereparatör, elkraft

Linnesömmerska

Linslagare

Linsslipare

Låg konkurrens

Listarbetare

Listförgyllare

Låg konkurrens

Listmakare

Hög konkurrens

Litteraturingenjör

Litterär agent

Livförsäkringsaktuarie

Livsmedelsarbetare, bageri

Livsmedelsarbetare, kött o. fiskberedning

Livsmedelsarbetare, mejeriprodukter

Hög konkurrens

Livsmedelsbiträde

Mycket låg konkurrens

Livsmedelsingenjör

Låg konkurrens

Livsmedelsinspektör

Låg konkurrens

Livsmedelskonsulent

Låg konkurrens

Livsmedelskontrollant

Mycket låg konkurrens

Livsmedelstekniker

Mycket låg konkurrens

Livvakt, polis

Låg konkurrens

Livvakt, övrig

Ljudassistent

Ljudbandstekniker

Ljudbiträde

Ljuddesigner

Ljudingenjör

Ljudläggare

Ljudradioinspicient

Ljudtekniker

Ljusdesigner

Ljusformare

Ljuskopist

Ljusstöpare

Ljussättare

Ljustekniker

Ljustryckare

Balans

Lobbyist, organisation

Balans

Logistikassistent

Balans

Logistikbiträde

Logistikchef, funktions- eller mellanchef

Logistikchef, verksamhetsnära chef

Mycket låg konkurrens

Logistiker

Låg konkurrens

Logistiker, inköpare

Balans

Logistiker, lagerplanering

Låg konkurrens

Logistiker, transportplanering

Mycket låg konkurrens

Logistikingenjör

Mycket låg konkurrens

Logistikkonsult

Logistikofficer

Låg konkurrens

Logistiksäljare

Mycket låg konkurrens

Logistikutvecklare

Logopedassistent

Lokalguide

Låg konkurrens

Lokalkoordinator

Låg konkurrens

Lokalstädare

Låg konkurrens

Lokalvårdare

Lokalvårdsinspektör

Lokalvårdsledare

Mycket låg konkurrens

Lokbiträde

Mycket låg konkurrens

Lokförare

Låg konkurrens

Lokledare

Mycket låg konkurrens

Lokreparatör

Mycket låg konkurrens

Lots, bil

Lots, fartyg

Lotsdirektör, funktions- eller mellanchef

Lotsdirektör, verksamhetsnära chef

Lotsförman

Låg konkurrens

Lotskamrer

Lotskapten

Lotsplatschef

Hög konkurrens

Lottförsäljare

Låg konkurrens

LSS-handläggare

Balans

Luftfartsingenjör

Balans

Luftfartsinspektör

Lumprivare

Lumpsorterare

Låg konkurrens

Lunchrumsbiträde

Lungläkare

Lyftkranförare

Läderfärgare

Lädersömmare

Lädervaruarbetare

Hög konkurrens

Lägenhetsförmedlare

Hög konkurrens

Lägenhetssäljare

Hög konkurrens

Lägenhetsuthyrare

Balans

Lägerledare

Läkare, allmänmedicinare

Läkare, allmänspecialist

Mycket låg konkurrens

Läkarsekreterare

Mycket låg konkurrens

Läkemedelsansvarig, apotekare

Läkemedelsansvarig, apotekschef, funktions- eller mellanchef

Läkemedelsansvarig, apotekschef, verksamhetsnära chef

Läkemedelsarbetare

Läkemedelsforskare

Läkemedelsinspektör

Låg konkurrens

Läkemedelskonsulent

Mycket låg konkurrens

Läkepedagog

Länktekniker

Länsantikvarie

Länsarkitekt, funktions- eller mellanchef

Länsarkitekt, verksamhetsnära chef

Länsassessor

Länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Balans

Länsbildningskonsulent

Länsbostadsdirektör

Länshemslöjdskonsulent

Balans

Länshälsovårdskonsulent

Länsjaktvårdare

Länsjaktvårdskonsulent

Länsjurist

Länsjägmästare

Länslantmätare

Länsläkare

Länsmuseichef, funktions- eller mellanchef

Länsmuseichef, verksamhetsnära chef

Länsnotarie

Länspolischef

Låg konkurrens

Länsrevisor

Länsrättsassessor

Länsrättsfiskal

Länsrättsnotarie

Länsråd

Länsskattechef

Mycket låg konkurrens

Länsveterinär

Länsåklagare

Länsöverdirektör

Balans

Lärarassistent

Mycket låg konkurrens

Lärare, 1-3

Mycket låg konkurrens

Lärare, 1-7

Mycket låg konkurrens

Lärare, 4-9

Mycket låg konkurrens

Lärare, automation

Mycket låg konkurrens

Lärare, bageri och konditori

Mycket låg konkurrens

Lärare, barn- o. fritidsprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, barn- o. ungdomskunskap

Mycket låg konkurrens

Lärare, beklädnadsyrken

Mycket låg konkurrens

Lärare, bildämnen, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, bildämnen, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, bygg och anläggning

Lärare, dans, teater, drama (studiecirkel, kurs)

Mycket låg konkurrens

Lärare, dans, teater, drama, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, datakunskap (grundskola)

Mycket låg konkurrens

Lärare, datakunskap (gymnasieskola)

Lärare, datakunskap (studiecirkel, kurs)

Mycket låg konkurrens

Lärare, drift- och energiteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, DU, fartygsteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, ekonomiska ämnen

Mycket låg konkurrens

Lärare, el-teleteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, elektronik

Mycket låg konkurrens

Lärare, elprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, energiprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, fiskeriyrken

Mycket låg konkurrens

Lärare, flygteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, folkhögskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, fordonsprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, fordonsteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, frisör och skönhetsvård

Mycket låg konkurrens

Lärare, förskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, gymnasieskola, allm. ämne

Mycket låg konkurrens

Lärare, handel och administration

Mycket låg konkurrens

Lärare, hantverksprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, hemkunskap, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, hemkunskap, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, historia, filosofi

Mycket låg konkurrens

Lärare, hotell och restaurang

Lärare i musik- och kulturskolan

Mycket låg konkurrens

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, industriprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, installation

Mycket låg konkurrens

Lärare, kött och charkuteri

Mycket låg konkurrens

Lärare, lantbruk, skogsbruk, trädgård

Mycket låg konkurrens

Lärare, livsmedelsprogrammet

Mycket låg konkurrens

Lärare, ljud och musik

Mycket låg konkurrens

Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, media, grafisk produktion

Mycket låg konkurrens

Lärare, miljövård

Lärare, musik (studiecirkel, kurs)

Mycket låg konkurrens

Lärare, musik, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, musik, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, måleriteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, naturbruk

Mycket låg konkurrens

Lärare, omvårdnad, social omsorg

Mycket låg konkurrens

Lärare, omvårdnad, tandvård

Mycket låg konkurrens

Lärare, processteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, religionskunskap

Mycket låg konkurrens

Lärare, samhälls- och beteendevetenskap

Lärare, SFI

Mycket låg konkurrens

Lärare, sjömansyrken

Mycket låg konkurrens

Lärare, special

Mycket låg konkurrens

Lärare, språk (gymnasieskola)

Lärare, språk (studiecirkel, kurs)

Mycket låg konkurrens

Lärare, storhushåll

Mycket låg konkurrens

Lärare, särskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, textil-beklädnadsteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, textilkunskap, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, textilkunskap, gymnasieskola

Lärare, trafikyrken

Mycket låg konkurrens

Lärare, transport

Mycket låg konkurrens

Lärare, trä- och metallslöjd, grundskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola

Mycket låg konkurrens

Lärare, träteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, verkstads- och industriteknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, VVS-teknik

Mycket låg konkurrens

Lärare, vårdyrken

Mycket låg konkurrens

Lärare, yrkesämne

Läromedelsassistent

Läromedelsförfattare

Mycket låg konkurrens

Läromedelsintendent

Läskedrycksberedare

Lättbetongarbetare

Lättmatros

Hög konkurrens

Lådspikare

Mycket låg konkurrens

Lågstadielärare

Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef

Lånechef, bank, verksamhetsnära chef

Hög konkurrens

Lånechef, bibliotek

Hög konkurrens

Lånehandläggare

Hög konkurrens

Lånekamrer

Mycket låg konkurrens

Långsvarvare

Mycket låg konkurrens

Långtradarchaufför

Låg konkurrens

Låsmontör

Låg konkurrens

Låssmed

Låg konkurrens

Låssmedsmästare

Låg konkurrens

Låstekniker

Låg konkurrens

Lödare, kretskort

Mycket låg konkurrens

Lödare, metall

Löjtnant, försvaret

Låg konkurrens

Löneadministratör

Låg konkurrens

Löneassistent

Låg konkurrens

Löneförrättare

Låg konkurrens

Lönehandläggare

Balans

Löneingenjör

Låg konkurrens

Lönekontorist

Mycket låg konkurrens

Lösningsarkitekt, IT

KitchenTime SE

KitchenTime SE

KitchenTimes vårrea!

Till kampanjen
Vi använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här. Jag godkänner!