Lönestatistik: C

Cabin attendant

Cabin manager

CAD-ritare, bygg och anläggning

CAD-ritare, elektronik

CAD-ritare, elkraft

CAD-ritare, maskin

CAD-ritare, telekommunikation

Cafébiträde

Caféföreståndare

Cafeteriabiträde

Cafévärd

Callcenterpersonal, datasupport

Callcenterpersonal, försäljning

Callcenterpersonal, intervju

Callcenterpersonal, telefonpassning

Campingchef, funktions- eller mellanchef

Campingchef, verksamhetsnära chef

Campingvärd

Cancerspecialist

Castingansvarig

Cateringarbetare, distributör

Cateringarbetare, matlagning

Cateringassistent, ekonomibiträde

Cateringassistent, lokalvårdare

Cateringchef

Cateringvärd, servitör

Cementbrännare

Cementslipare

Centerlesslipare

Centrifugoperatör, glas

Centrifugskötare, kemisk industri

Centrumledare, funktions- eller mellanchef

CEO, med chefshiearki

Champinjonodlare

Chargerare, kemisk industri

Charkarbetare, försäljning livsmedel

Charkarbetare, tillverkning

Charkuteriarbetare, slakteri

Charkuteriarbetare, tillverkning

Charkuteribiträde, försäljning livsmedel

Charkuterist, försäljning livsmedel

Charkuterist, industriell tillverkning

Charkuterist, manuell tillverkning

Charterresesäljare

Chassimontör

Chaufför, budbil

Chaufför, buss

Chaufför, lastbil

Chaufför, långtradare

Chaufför, persontransport

Chaufför, privat

Chaufför, skåpbil

Chaufför, taxi

Chefredaktör, med chefshiearki

Chefredaktör, utan chefshiearki

Chefsarbetsterapeut

Chefsdekoratör

Chefsdesigner

Chefsekonom

Chefsfarmaceut

Chefsfotograf

Chefsgymnast

Chefshusfru

Chefsintendent, auktionsverk

Chefsintendent, galleri

Chefsintendent, museum

Chefsjurist

Chefskock

Chefskronofogde

Chefskronofogde

Chefskurator

Chefsmikrobiolog

Chefspilot

Chefspsykolog

Chefsrådman

Chefssekreterare

Chefssjuksköterska, funktions- eller mellanchef

Chefsåklagare

Chefsöverläkare, verksamhetsnära chef

Chief executive (officer), med chefshiearki

Chief information officer, funktions- eller mellanchef

Chief information officer, verksamhetsnära chef

Chiropraktor

Chocolatier

Chokladarbetare

Chokladarbetare, hantverk

Cigarettarbetare

Cigarettekniker

Cigarrarbetare

CIO, information, funktions- eller mellanchef

CIO, information, verksamhetsnära chef

Cirkelledare, studier

Cirkelsågare

Cirkusartist

Cirkuspedagog

Civilförsvarschef

Civilingenjör, anläggning

Civilingenjör, biofysik

Civilingenjör, bioteknik avfallsbehandling

Civilingenjör, bioteknik industri

Civilingenjör, bioteknik jordbruk

Civilingenjör, bioteknik läkemedelsutveckling

Civilingenjör, bioteknik vattenlevande organismer

Civilingenjör, bygg

Civilingenjör, bygg o anläggning

Civilingenjör, byggnadskonstruktion

Civilingenjör, datateknik, hårdvara

Civilingenjör, elektronik

Civilingenjör, elektroteknik

Civilingenjör, elkraft

Civilingenjör, energi

Civilingenjör, fordonsteknik

Civilingenjör, forskning inom bygg/anläggning

Civilingenjör, gruvteknik

Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara

Civilingenjör, kemi

Civilingenjör, kemiteknik

Civilingenjör, lantmäteri

Civilingenjör, livsmedelsteknik

Civilingenjör, logistik

Civilingenjör, maskinteknik

Civilingenjör, metallurgi

Civilingenjör, miljöteknik

Civilingenjör, rymdteknik

Civilingenjör, systemutveckling

Civilingenjör, telekommunikation

Civilingenjör, textil, trä m.m.

Civilingenjör, VVS

Civilingenjör, väg och vattenbyggnad

Civilskadeinspektör

Civilskadereglerare

CNC-borrare, metall

CNC-fräsare, metall

CNC-operatör, metall

CNC-operatör, plast

CNC-operatör, trä

CNC-svarvare, metall

Coach, idrottsledare

Coach, jobb

Coach, ledarskapsutbildare

Coach, psykolog

Coldsettryckare

Collatorförare, tryckeri

Concierge

Controller

Controller, accounting

Controller, business

Controller, financial

Controller, personal

Copywriter

Creative director

Cykelmekaniker

Cykelmontör

Cykelreparatör

Cykeluthyrare

Cykelvakt

Cylinderborrare

Cylindergravör

Cylinderslipare

Cytodiagnostiker

Cytologassistent