Lönestatistik: A

A-fotograf

A-kassehandläggare

A-ljudtekniker

Abonnemangsförsäljare

Abonnemangskontorist

Abonnentingenjör, vatten och avlopp

Abonnentman

Account manager

Accounting controller

Ackompanjatör, klassisk musik

Ackompanjatör, populärmusik

Ackordsuträknare

Ackumulatorarbetare

Ackumulatorskötare

Ackvisitör, annonser

Ackvisitör, rekvisitör

AD (Art Director)

AD-assistent

Adjunkt, evangelisk-luthersk

Adjunkt, grundskola

Adjunkt, gymnasieskola

Adjunkt, högskola/universitet

Adjunkt, Svenska kyrkan

ADL-assistent

Administrativ assistent

Administrativ chef, funktions- eller mellanchef

Administrativ chef, verksamhetsnära chef

Administrativ konsult

Administrativ rationaliserare

Administrativ utvecklare

Administratör, administrativ assistent

Administratör, allmänkontorist

Administratör, handläggare/utredare, intresseorganisation

Administratör, handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Administratör, lager

Administratör, löner

Administratör, personalvetare

Adresserare

Adresskontorist

Aducerare

Advokatfiskal

Advokatsekreterare

Aerobicsinstruktör

Afasipedagog

Affischbärare

Affischklistrare

Affischtecknare

Affischuppsättare

Affischör

Affärsbiträde, dagligvaror

Affärsbiträde, fackhandel

Affärsbiträde, spelbutik

Affärsbiträde, videobutik

Affärsdekoratör

Affärsföreståndare (dagligvaror), säljande

Affärsföreståndare (fackhandel), säljande

Affärsföreståndare, 5-9 anställda, säljande

Affärsföreståndare, administrativ, verkamhetsnära chef

Affärsidkare

Affärsinnehavare (dagligvaror), säljande

Affärsinnehavare (fackhandel), säljande

Affärsinnehavare, 5-9 anställda, säljande

Affärsinnehavare, administrativ, verksamhetsnära chef

Affärsjurist

Affärskassör

Affärskassörska

Affärskonsulent, butik

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef

Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef

Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar

Affärsresekonsulent

Affärsresekonsult

Affärsresesäljare

Affärsutvecklare

Affärsutvecklingschef, funktions- eller mellanchef

Affärsutvecklingschef, verksamhetsnära chef

Agent, detaljhandel

Agent, partihandel

Airbagmontör

Airbagtillverkare, operatör

Akademiombudsman

Akademisekreterare

Aktieanalytiker

Aktieförvaltare

Aktiehandlare

Aktiemäklare

Aktivitetsguide

Aktivitetsledare, fritidsaktivitet

Aktivitetsledare, guide

Aktivitetsledare, psykvård, missbruk m.m.

Aktuarie, försäkringsbolag

Akustiker

Akustisk designer

Akutsjuksköterska

Alkohol- och drogrådgivare

Alkohol- och drogterapeut

Alkohol- och drogutredare

Alkoholhandläggare

Alkoholrådgivare

Alkoholterapeut

Allergisjuksköterska

Allergolog

Allmän åklagare

Allmänkontorist

Allmänreporter

Amanuens, högskola/universitet

Amanuens, museum

Ambassadråd

Ambassadsekreterare

Ambassadväktare

Ambassadör

Ambulansförare, brandman

Ambulansförare, sjukvårdare

Ambulansföreståndare

Ambulansman

Ambulanssjuksköterska

Ambulanssjukvårdare

Ammoniakkokare

Ammunitionsarbetare

Ammunitionsröjare

Analytisk kemist

Anaplastolog

Anbudsingenjör

Anbudsläggare

Anestesiläkare

Anestesiolog

Anestesisjuksköterska

Anfångare

Anhörigkonsulent

Anhörigstödjare

Anhörigterapeut

Anhörigvårdare

Animatör

Animerare

Anläggare, markarbeten, VA m.m.

Anläggare, maskinförare

Anläggare, trädgård

Anläggningsarbetare, markarbeten, VA m.m.

Anläggningsarbetare, maskinförare

Anläggningsarbetare, trädgård

Anläggningsdykare

Anläggningsingenjör (bygg), civilingenjör

Anläggningsingenjör (bygg), högskoleingenjör

Anläggningsingenjör, elkraft

Anläggningsmaskinförare

Anläggningsplanerare

Anlöpare

Annonsansvarig

Annonsassistent

Annonsberedare

Annonschef

Annonsgrafiker

Annonskonsulent

Annonskontrollant

Annonsmottagare

Annonsproducent

Annonssekreterare

Annonssäljare

Annonssättare

Annonstecknare

Anodiserare

Anodiseringsoperatör

Anonym konsument

Anpassningslärare

Anrikningsarbetare, malm

Ansiktsprotetiker

Anstaltsingenjör

Anstaltspedagog

Antagningschef, utbildning, funktions- eller mellanchef

Antagningshandläggare

Antagningssekreterare, utbildning

Antennmontör, telekommunikation

Antenntekniker

Antikvariatsbiträde

Antikvarie

Antikvitetshandlare

Antropolog

Användbarhetsdesigner

Användbarhetsexpert

Apotekare

Apoteksassistent

Apoteksbiträde

Apotekschef, funktions- eller mellanchef

Apotekschef, läkemedelsansvarig, funktions- eller mellanchef

Apotekschef, läkemedelsansvarig, verksamhetsnära chef

Apotekschef, verksamhetsnära chef

Apoteksdirektör, funktions- eller mellanchef

Apoteksdirektör, verksamhetsnära chef

Apoteksområdeschef, funktions- eller mellanchef

Apoteksområdeschef, verksamhetsnära chef

Apotekstekniker

Apparatreparatör

Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör

Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Applikationsingenjör, högskoleingenjör

Applikationsingenjör, programmering

Applikationsprogrammerare

Applikationsspecialist

Applikationsutvecklare

Appreterare

Arbetschef, bygg och anläggning, funktions- eller mellanchef

Arbetschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef

Arbetsfordonsreparatör

Arbetsförmedlare

Arbetsförmedlingschef, funktions- eller mellanchef

Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef

Arbetshygieniker

Arbetsingenjör

Arbetsinstruktör, kriminalvård

Arbetskonsulent

Arbetsledare, anläggning

Arbetsledare, betongtillverkning

Arbetsledare, bilindustri

Arbetsledare, bokbinderi

Arbetsledare, bryggeri

Arbetsledare, butik (dagligvaror)

Arbetsledare, butik (fackhandel)

Arbetsledare, bygg och anläggning

Arbetsledare, fotografiskaprodukter

Arbetsledare, frukt och grönsaksberedning

Arbetsledare, garnberedning

Arbetsledare, golv

Arbetsledare, gruvdrift

Arbetsledare, husbyggnad

Arbetsledare, kemiska och farmaceutiska produkter

Arbetsledare, konfektyr

Arbetsledare, kontorspersonal

Arbetsledare, kvarn

Arbetsledare, lager

Arbetsledare, livsmedelsindustri

Arbetsledare, mejeriprodukter

Arbetsledare, metallarbete

Arbetsledare, montering

Arbetsledare, montering övrig tillverkning

Arbetsledare, mureri

Arbetsledare, måleri

Arbetsledare, packning, påfyllning och märkning

Arbetsledare, pappersbruk

Arbetsledare, pappersprodukter

Arbetsledare, rivning

Arbetsledare, skogvaktare

Arbetsledare, ställningsbygge

Arbetsledare, textilfärgning

Arbetsledare, textilindustri

Arbetsledare, tobaksindustri

Arbetsledare, tryckeri

Arbetsledare, vävning och stickning

Arbetsmarknadshandläggare

Arbetsmarknadsråd

Arbetsmarknadssamordnare

Arbetsmarknadssekreterare

Arbetsmiljöhandläggare

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöinspektör

Arbetsmiljökonsulent

Arbetsplatsombud

Arbetspsykolog

Arbetsrättsjurist

Arbetsterapeut

Arbetsterapibiträde

Arbetsvägledare

Arborrare

Arcatomsvetsare

Area manager, försäljning

Area sales manager

Argonbågsvetsare

Arkeologbiträde

Arkivamanuens

Arkivarbetare

Arkivarie

Arkivassistent

Arkivbiträde

Arkivchef, funktions- eller mellanchef

Arkivchef, verksamhetsnära chef

Arkivfotograf

Arkivföreståndare

Arkivkanslist

Arkivpedagog

Arkivråd

Arkmaskinförare

Arkoffsettryckare

Arkskärare

Armaturmontör, porslin

Arméchef

Arméingenjör

Arméofficer

Armerare, betongvaruindustri

Armerare, bygg och anläggning

Armeringsmontör

Aromblandare

Arrangör, klassisk musik

Arrangör, populärmusik

Arrangörsutvecklare

Arrendator, blandad drift

Arrendator, blandade växtslag

Arrendator, uppfödning, lantbrukets husdjur

Arrendator, växtodling

Arrestvakt

Art director

Artist, populärmusik

Artistagent

Artistbokare

Artistförmedlare

Artistproducent

Artistutvecklare

Asbestsanerare

Asepttekniker

Asfaltarbetare, asfaltframställning

Asfaltarbetare, asfaltläggning

Asfaltarbetare, maskinförare

Asfaltisolerare

Asfaltkokare

Asfaltläggare

Asfaltmaskinförare

Asfaltmaskinist, asfaltframställning

Asfaltmaskinist, maskinförare

Asfaltverksmaskinist, asfaltframställning

Asfaltverksmaskinist, maskinförare

Asfaltverksskötare, asfaltframställning

Asfaltverksskötare, maskinförare

Assistent, AD

Assistent, ADL

Assistent, bibliotek

Assistent, bostadsförmedling

Assistent, inköp, orderbehandling

Assistentåklagare

Astmasjuksköterska

Astmasköterska

Asylhandläggare

AT-läkare

AT-tandläkare

Ateljédekoratör

Ateljéfotograf

Ateljésnickare

Ateljésömmerska

Atomfysiker

Attraktionsförare

Attraktionsvärd

Attributmakare

Attributör

AU-utredare

Audiolog, medicinsk

Audiolog, teknisk

Audiologiingenjör

Audiometris

Auktionist

Auktionsbiträde

Auktionsförrättare

Auktionskommissarie

Auktionsmedhjälpare

Auktionsutropare

Auktionsvaktmästare

Auktoriserad fastighetsvärderare

Auktoriserad redovisningskonsult

Auktoriserad revisor

Autoklavskötare, kemisk produktion

Autoklavskötare, livsmedel

Automationselektriker

Automationstekniker, el

Automationstekniker, elektronik

Automationstekniker, installation o. service industrirobotar

Automationstekniker, maskin

Automationstekniker, ospec

Automatpressare, metall

Automatpåfyllare, varuautomater m.m.

Automatskötare, varor

Automatskötare, verkstad

Automatställare

Automatsvarvare

Automatsvetsare

Autotekniker

AV-producent

AV-tekniker

Avbytare, blandad drift

Avbytare, blandade växter

Avbytare, djurskötsel

Avbytare, lantbruk

Avdelningschef, bank

Avdelningschef, företagsförsäljning

Avdelningschef, försäljning dagligvaror

Avdelningschef, försäljning fackhandel

Avdelningschef, försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Avdelningschef, landstingsförvaltning

Avdelningschef, partihandel

Avdelningschef, varuhus, försäljningsavdelning

Avdelningschef, varuhus, platschef, funktions- eller mellanchef

Avdelningschef, varuhus, platschef, verksamhetsnära chef

Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Avdelningsläkare

Avfettare

Avgjutare

Avionikmekaniker

Avisningsmaskinförare

Avlastningsförälder

Avlöningskontorist

Avlöningsuträknare

Avlösare

Avplockare, keramikbränning

Avsmakare

Avsnittsproducent

Avsynare, betongvaror

Avsynare, bokbinderi

Avsynare, borrstål

Avsynare, el-tele

Avsynare, elkrafttekn. produkter

Avsynare, finmekanik

Avsynare, gjutgods

Avsynare, glas- och keramikprodukter

Avsynare, guld- och silverprodukter

Avsynare, gummiprodukter

Avsynare, kemiska produkter

Avsynare, konfektyr

Avsynare, lädervaror

Avsynare, mejeriprodukter

Avsynare, metalliserare

Avsynare, metallprodukter

Avsynare, musikinstrument

Avsynare, pappersprodukter

Avsynare, plastprodukter

Avsynare, skor

Avsynare, smide

Avsynare, stenprodukter

Avsynare, stål

Avsynare, sågverk

Avsynare, tobaksvaror

Avsynare, träfiberindustri

Avsynare, träprodukter

Avsynare, tyger

Avsynare, tygkonfektion

Avtagare, spinneri

Avtalssekreterare, intresseorganisation

Avtalssekreterare, kommun

Avverkningsledare

Avverkningsmaskinförare

Avverkningsplanerare