Lönestatistik: I

Idéhistoriker

Idésäljare

Idrottsagent

Idrottsdomare

Idrottshallsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef

Idrottsinstruktör

Idrottskonsulent

Idrottsledare

Idrottslärare, grundskola

Idrottslärare, gymnasieskola

Idrottsman

Idrottspedagog

Idrottsplatsarbetare

Idrottsplatschef, funktions- eller mellanchef

Idrottsplatschef, verksamhetsnära chef

Idrottsplatsvaktmästare

Idrottspristillverkare, pokaler

Idrottsproffs

Idrottstränare

Idrottstränare, motion

Idrottsutövare, professionell

Illusionist

Illustrationstecknare

Illustratör, teknisk

Illustratör, övrig

Iläggare, glasmaskin

Imitatör

Immaterialrättsjurist

Immunolog, forskare

Immunolog, klinisk

Importchef, funktions- eller mellanchef

Importchef, verksamhetsnära chef

Importspeditör

Inbärare, glasbruk

Incheckare

Individualterapeut

Indunstare

Indunstningsoperatör

Industribagare

Industridesigner

Industrielektriker

Industriformgivare

Industrifotograf

Industriguide

Industriisolerare

Industrikock

Industrilackerare

Industrilokförare

Industrimekaniker

Industrimålare

Industriplåtslagare, grovplåtslagare

Industriplåtslagare, tunnplåtslagare

Industripsykolog

Industrirobotoperatör

Industrirörmontör

Industrisanerare

Industristädare

Industrivakt

Infektionsläkare

Infektionssjuksköterska

Infektionssköterska

Informatiker

Informatikerassistent

Informationsansvarig

Informationsapotekare

Informationsassistent, analys, planering, utformning

Informationsassistent, miljöfrågor

Informationsassistent, produkter eller tjänster

Informationsassistent, trafikinformatör

Informationschef, funktions- eller mellanchef

Informationschef, verksamhetsnära chef

Informationsdirektör, funktions- eller mellanchef

Informationsdirektör, verksamhetsnära chef

Informationskassör, butik

Informationskonsult

Informationsmäklare

Informationssekreterare

Informatör

Informatör, trafikinformation

Informatör, upplysningstjänst

Infraktare, stålverk

Infrastrukturarkitekt

Infrysare

Ingenjör, bygg och anläggning

Ingenjör, elektronik

Ingenjör, elkraft

Ingenjör, gruva/metallurgi

Ingenjör, hydraulik

Ingenjör, kemiteknik

Ingenjör, maskin

Ingenjör, telekommunikation

Ingenjör, textil, trä m.m.

Ingenjörsgeolog

Injekterare, betong

Inkasserare

Inkassohandläggare

Inköpare

Inköpsadministratör

Inköpsansvarig

Inköpsassistent

Inköpschef, funktions- eller mellanchef

Inköpschef, verksamhetsnära chef

Inköpsdirektör, funktions- eller mellanchef

Inköpsdirektör, verksamhetsnära chef

Inköpsingenjör

Inköpskontorist

Inköpsledare

Inköpsplanerare

Inköpssamordnare

Inköpssekreterare

Inköpstekniker

Inläggare, valsverk

Inläsare

Innebandydomare

Innebandyspelare

Innebandytränare

Innesäljare, företagssäljare

Innesäljare, kommunikatör, telefonförsäljning

Inprovare

Inredare, inredningsarkitekt

Inredare, övrig

Inrednings- och dekorbyggare

Inredningsarkitekt

Inredningsdesigner

Inredningskonsulent, inredningsarkitekt

Inredningskonsulent, övrig

Inredningskonsult, inredningsarkitekt

Inredningskonsult, övrig

Inredningsmontör

Inredningsritare

Inredningssadelmakare

Inredningssnickare

Insatsledare

Insektsforskare

Inskrivningshandläggare

Inskrivningspsykolog

Inspector dealer

Inspektionsdykare

Inspektor, blandad drift

Inspektor, husdjursuppfödning

Inspektor, skogsbruk

Inspektör, frivård

Inspektör, kriminalavdelning

Inspektör, Socialstyrelsen

Inspelningsassistent

Inspelningskoordinator

Inspelningsledare

Inspelningstekniker

Inspicient

Installationselektriker

Installationsingenjör

Installationsmontör, sprinkler

Installationstekniker, bredband

Installationstekniker, larm

Installationstekniker, maskiner o. mekanisk utrustning

Installatör, bredband

Institutionsfotograf

Institutionsmäklare

Institutionssekreterare

Institutionstekniker, finmekanik

Institutionstekniker, vaktmästare

Instruktionsförare

Instruktionsstädare

Instruktör, idrott

Instruktör, lantbruksnämnd

Instrumentelektriker

Instrumentingenjör, fysik

Instrumentingenjör, fysikaliskt lab.

Instrumentingenjör, kemiskt lab.

Instrumentingenjör, styr- o. reglerteknik

Instrumentmakare, finmekanik

Instrumentmekaniker

Instrumentmontör

Instrumentoptiker

Instrumentreparatör, finmekanik

Instrumenttekniker, elektronik

Instrumenttekniker, finmekanik

Intarsiasnickare

Integrationshandläggare

Intendent, golfklubb, funktions- eller mellanchef

Intendent, golfklubb, verksamhetsnära chef

Intendent, konst

Intendent, museum

Intendent, sjukhus

Intendent, utställningar

Intensivvårdssjuksköterska

Interaktiv designer

Internatföreståndare

Internetbankmäklare

Internetförsäljare

Internetsupporter

Internrevisor

Intervjuare, opinions- o. marknadsundersökning

Intervjuare, reporter

Intonatör

Invandrarkonsulent

Invandrarlärare

Invandrarsekreterare

Inventerare, lager

Inventerare, rovdjur

Investment manager

Isarbetare, montering

Isarbetare, tillverkning

Ishockeydomare

Ishockeyspelare

Ishockeytränare

Ismaskinförare

Isolerare

Isoleringsmaterialarbetare

Isoleringsmontör

Isoleringsplåtslagare

Isskulptör

IT-analytiker

IT-ansvarig, datatekniker

IT-ansvarig, systemförvaltare

IT-arkitekt

IT-assistent, supporttekniker

IT-brottsutredare

IT-chef, funktions- eller mellanchef

IT-chef, verksamhetsnära chef

IT-forensiker

IT-jurist

IT-konsult applikationsprogrammerare

IT-konsult, databasutveckling

IT-konsult, it-säkerhet

IT-konsult, nätverk

IT-konsult, systemutveckling

IT-konsult, webb- och multimedia

IT-pedagog, studiecirkel/kurs

IT-pedagog, utbildningsföretag

IT projektledare applikationsprogrammerare

IT projektledare, databasutveckling

IT projektledare, it-säkerhet

IT projektledare, nätverk

IT projektledare, systemutveckling

IT projektledare, webb- och multimedia

IT-revisor

IT-samordnare, datatekniker

IT-samordnare, systemförvaltare

IT-strateg

IT-säkerhetschef

IT-tekniker, drift

IT-tekniker, support

IT-tekniker, system

IT-utredare

IT-utvecklare

Itv-producent

IVA-sköterska