Lönestatistik: E

Editerare, böcker

Editerare, tidning

Efterbearbetare, papper

Efterbearbetningsredaktör

Efterbehandlare, data

Efterbehandlare, läder

Ekonometriker

Ekonomiansvarig, civilekonom

Ekonomiansvarig, övrig

Ekonomiassistent

Ekonomibiträde, fartyg

Ekonomibiträde, storhushåll

Ekonomichef, funktions- eller mellanchef

Ekonomichef, verksamhetsnära chef

Ekonomidirektör, funktions- eller mellanchef

Ekonomidirektör, verksamhetsnära chef

Ekonomiföreståndare, fartyg

Ekonomiföreståndare, storkök

Ekonomiintendent

Ekonomijournalist

Ekonomikonsulent, lantbruk

Ekonomikonsult

Ekonomikontorist

Ekonomiledare, funktions- eller mellanchef

Ekonomiledare, verksamhetsnära chef

Ekonomisekreterare

Ekotoxikolog

Eldare, fartyg

Eldare, kraft- och värmeanläggn

Eldriftsledare

Eldslukare

Elektriker, distribution

Elektriker, industri

Elektriker, installation

Elektrodskötare

Elektrofilterskötare

Elektromekaniker

Elektronfysiker

Elektroniker

Elektronikingenjör, civilingenjör

Elektronikingenjör, högskoleingenjör

Elektronikkonstruktör, civilingenjör

Elektronikkonstruktör, högskoleingenjör

Elektronikmontör, reparation

Elektronikmontör, tillverkning

Elektronikreparatör

Elektroniksanerare

Elektronmusiker

Elevassistent

Elevatorskötare

Elevkonsulent

Elevstödjare

Elevvårdsassistent

Elingenjör, fartyg

Elingenjör, övrig

Elinstallatör

Elitdomare

Elkonstruktör

Elkraftingenjör, civilingenjör

Elkraftingenjör, högskoleingenjör

Ellindare, tillverkning

Ellinjemontör

Elmaskinist, fartyg

Elmontör, installation elcentral

Elmontör, linjemontör

Elmontör, reparation elutrustning

Elmontör, tillverkning

Elmotorreparatör

Elmätaravläsare

Eloxerare

Elprovare

Elreparatör, distribution

Elreparatör, installation

Elreparatör, reparation

Elservicemontör

Elservicetekniker

Elskyltsmontör

Elsvetsare

Eltekniker, konstruktion m.m.

Eltekniker, reparation

Elverkschef, funktions- eller mellanchef

Elverkschef, verksamhetsnära chef

Elverksmontör

Emaljbrännare

Emaljerare, keramik

Emaljerare, lackering

Emballagekonsulent

Emballageoperatör

Emballagesnickare

Emballerare, maskin

Embryolog

Endestyrman

Endokrinolog

Enduroförare

Energiexpert

Energiingenjör, civilingenjör

Energiingenjör, högskoleingenjör

Energimäklare

Energirådgivare

Energisparrådgivare

Energistrateg

Energisäljare

Enhetschef, dagcenter handikappomsorg, verksamhetsnära chef

Enhetschef, dagcenter äldreomsorg, verksamhetsnära chef

Enhetschef, förskola, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, grundskola, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, habiliteringscenter, funktions- eller mellanchef

Enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef

Enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Enhetschef, socialtjänst, verksamhetsnära chef

Enterprice Architect

Entertainer

Entomolog

Entreprenadingenjör

Entrévakt

Entrévärd

Epidemiläkare

Epidemiolog

Epizootolog

Epoxigjutare

Etiketterare

Etsare, glas

Etsare, tryckmedier

Etuimakare, läder

EU-kontrollant, lantbruksstöd

EU-kontrollant, övrig

EU-samordnare

Eurytmist

Evangelist, resepastor

Eventarrangör

Eventmakare

Excenterpressare

Excerpist

Expedit, dagligvaror

Expedit, fackhandel

Expedit, kiosk

Expedit, varuhus

Expeditionsassistent

Expeditionschef, departement

Expeditionschef, lager

Expeditionsföreståndare, järnväg

Expeditionsföreståndare, sjukvård

Expeditionsvakt

Expeditör, facklig organisation

Expeditör, lager

Expeditör, spedition

Expeditör, telefonist

Expeditör, telex

Experimentingenjör, elektronik

Experimentingenjör, kemiteknik

Experimentingenjör, telekommunikation

Exploateringschef, kommun, funktions- eller mellanchef

Exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef

Exploateringsingenjör

Exportchef, funktions- eller mellanchef

Exportchef, verksamhetsnära chef

Exportförsäljare

Exportkonsult

Exportmanager, funktions- eller mellanchef

Exportmanager, verksamhetsnära chef

Exportpackmästare

Exportsekreterare

Exportspeditör

Exportsäljare

Expressarbetare

Expressbud

Extraherare, frukt- och grönsaksberedning

Extratörsoperatör, sockerindustri

Extruderskötare, metall