Låg konkurrens

Dagbarnvårdare

Låg konkurrens

Dagcenterarbetare

Dagcenterföreståndare, funktions- eller mellanchef

Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef

Daghemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Låg konkurrens

Dagmamma

Låg konkurrens

Damfrisör

Damskräddare

Dansare, fridans

Dansare, jazz

Dansare, klassisk dans

Dansare, show

Dansare, stepp

Mycket hög konkurrens

Dansbandsmusiker

Dansinstruktör

Danslärare, kursverksamhet

Danslärare, övrig

Danspedagog

Dansproducent, funktions- eller mellanchef

Dansproducent, verksamhetsnära chef

Dansterapeut

Mycket låg konkurrens

Data Warehouse specialist

Mycket låg konkurrens

Dataanalytiker

Dataanimatör

Mycket låg konkurrens

Dataansvarig, datatekniker

Mycket låg konkurrens

Dataansvarig, systemförvaltare

Mycket låg konkurrens

Databasadministratör

Mycket låg konkurrens

Databasanalytiker

Mycket låg konkurrens

Databasdesigner

Mycket låg konkurrens

Databasprogrammerare

Mycket låg konkurrens

Databastekniker

Mycket låg konkurrens

Databasutvecklare

Datachef, funktions- eller mellanchef

Datachef, verksamhetsnära chef

Hög konkurrens

Datagrafiker, reklam

Datagrafiker, teknisk illustratör

Mycket låg konkurrens

Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Dataingenjör, (elektronik), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Dataingenjör, (telekommunikation), högskoleingenjör

Datainstruktör

Mycket låg konkurrens

Datakonsult applikationsprogrammerare

Mycket låg konkurrens

Datakonsult, databasutveckling

Datakonsult, it-säkerhet

Låg konkurrens

Datakonsult, nätverk

Mycket låg konkurrens

Datakonsult, systemutveckling

Mycket låg konkurrens

Datakonsult, webb- och multimedia

Datalingvist

Datalärare, studiecirkel/kurs

Datalärare, utbildningsföretag

Mycket låg konkurrens

Datamaskinreparatör

Datapedagog, studiecirkel/kursverksamhet

Datapedagog, utbildningsföretag

Mycket låg konkurrens

Dataprogrammerare

Hög konkurrens

Dataregistrerare

Mycket låg konkurrens

Datasamordnare, datatekniker

Mycket låg konkurrens

Datasamordnare, systemförvaltare

Låg konkurrens

Datasupporter

Datasäkerhetsanalytiker

Datasäkerhetsansvarig

Datasäkerhetschef

Låg konkurrens

Datasäljare

Mycket låg konkurrens

Datatekniker, drift

Mycket låg konkurrens

Datatekniker, reparatör

Låg konkurrens

Datatekniker, support

Låg konkurrens

Datatekniker, system

Datautbildare, studiecirkel/kursverksamhet

Datautbildare, utbildningsföretag

Mycket låg konkurrens

Datorreparatör

Mycket låg konkurrens

DBA

Dealer, spelverksamhet

Defibratorskötare

Degelmakare

Dekalmontör

Balans

Deklarationsgranskare

Mycket låg konkurrens

Dekopör

Dekorationschef

Dekorationsmålare, bygg

Dekorationsmålare, glas

Dekorationsmålare, porslin

Dekorationsmålare, skyltning

Dekoratör, affär

Dekoratör, inredning

Dekoratör, keramik, glas

Dekoratör, utställning

Dekormålare, film

Dekormålare, skyltning

Dekormålare, teater

Dekormålare, TV

Dekorslipare, glas

Mycket låg konkurrens

Dekorsnickare

Mycket låg konkurrens

Dekupör

Delgivningsman

Hög konkurrens

Delikatessbiträde

Demonstratör

Låg konkurrens

Demonterare

Låg konkurrens

Demontör

Låg konkurrens

Dentaltekniker

Departementschef

Departementsråd

Balans

Departementssekreterare

Låg konkurrens

Deponiarbetare

Depåchef

Depåförare, tunneltåg

Låg konkurrens

Depåman, petroleum

Dermatolog

Designassistent

Designer, game

Designer, industri

Designer, level, IT

Designer, övrig

Hög konkurrens

Designtekniker

Låg konkurrens

Desinfektör

Låg konkurrens

Desinsektör

Desktopoperatör

Hög konkurrens

Dessinatör

Låg konkurrens

Destillatör

Destruktionsmaskinist

Låg konkurrens

Detaljhandelsagent

Detaljhandlare (fackhandel och dagligvaror)

Detaschör

Mycket låg konkurrens

Diabetessjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Diabetessköterska

Låg konkurrens

Diakoniassistent

Diakonissa

Mycket låg konkurrens

Dialogtolk

Mycket låg konkurrens

Dialysassistent

Mycket låg konkurrens

Dialyssjuksköterska

Diamantborrare

Låg konkurrens

Dieselmontör

Mycket låg konkurrens

Dieselmotorreparatör

Dietetiker

Dietföreståndare

Mycket låg konkurrens

Dietkock

Mycket låg konkurrens

Dietkokerska

Diffusionsskötare

Digitaltryckare

Diktare, grovplåt

Hög konkurrens

Director, art

Director, flygledare

Hög konkurrens

Direktionssekreterare

Direktor, diakonistiftelse, religiöst samfund

Direktris, textil

Direktör, myndighet

Mycket hög konkurrens

Dirigent

Discjockey

Låg konkurrens

Diskare

Låg konkurrens

Diskplockare

Diskrimineringsombudsman

Dispaschör

Låg konkurrens

Dispatcher, IT

Disponent

Balans

Distributionsassistent, tidning

Låg konkurrens

Distributionsassistent, transport

Mycket låg konkurrens

Distributionschaufför

Distributionschef, energi, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, energi, verksamhetsnära chef

Distributionschef, transporter, funktions- eller mellanchef

Distributionschef, transporter, verksamhetsnära chef

Mycket låg konkurrens

Distributionselektriker

Mycket låg konkurrens

Distributionsmejerist

Distributionsmontör

Distributör, källvatten

Mycket låg konkurrens

Distriktsarbetsterapeut

Mycket låg konkurrens

Distriktsbarnmorska

Distriktschef, Bilprovningen, funktions- eller mellanchef

Distriktschef, Bilprovningen, verksamhetsnära chef

Distriktschef, skogsbruk

Distriktsinspektör, yrkesinspektionen

Distriktsinstruktör, idrott

Distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Distriktsjägmästare

Distriktskonsulent, hälsoinformatör

Distriktskonsulent, idrott och sport

Distriktslantmätare

Distriktsläkare

Låg konkurrens

Distriktsrepresentant, försäljning

Mycket låg konkurrens

Distriktssjukgymnast

Mycket låg konkurrens

Distriktssjuksköterska

Mycket låg konkurrens

Distriktssköterska

Mycket låg konkurrens

Distriktssköterskebarnmorska

Distriktsstudieledare

Mycket låg konkurrens

Distriktstandläkare

Distriktstränare

Låg konkurrens

Distriktsveterinär

Distriktsåklagare

Divisionschef, tillverkning, funktions- eller mellanchef

Divisionschef, tillverkning, verksamhetsnära chef

Djuptryckare

Djuptrycksetsare

Djuptrycksgalvanisör

Djurfoderberedare

Låg konkurrens

Djurhälsoveterinär

Djurkonservator

Låg konkurrens

Djursjukhusveterinär

Djursjukskötare

Djursjukvårdare

Låg konkurrens

Djurskyddsinspektör

Låg konkurrens

Djurskyddskonsulent

Djurskötare, djurpark, cirkus

Djurskötare, försöksdjur

Låg konkurrens

Djurskötare, lantbruk

Mycket låg konkurrens

Djurtransportförare

Låg konkurrens

Djuruppfödare, fjäderfä

Djuruppfödare, sällskapsdjur

Djuruppfödare, övriga

Djurvårdare, djurklinik

Djurvårdare, djurpark

Djurvårdare, försöksdjur

Dockmakare

Dockspelare

Dockteaterpedagog

Doktorand, högskola/universitet

Balans

Dokumentalist

Mycket hög konkurrens

Dokumentärfotograf

Domare (juridisk)

Domare, idrott

Mycket hög konkurrens

Domkyrkoorganist

Domstolsassistent

Domstolsjurist

Domstolssekreterare

Domänintendent

Mycket låg konkurrens

Donkeyman

Dopingkontrollant

Mycket låg konkurrens

Dopplackerare

Mycket låg konkurrens

Dragbilsförare

Dragbrotschare

Dragerare

Dragist, läkemedelsindustri

Dragist, sötvaror

Mycket låg konkurrens

Dragpressare

Dragspelsbyggare

Dragspelsreparatör

Dramalärare

Dramapedagog

Dramatiker

Dramaturg

Driftchef, energi, funktions- eller mellanchef

Driftchef, energi, verksamhetsnära chef

Låg konkurrens

Driftchef, fastighetsförvaltning

Låg konkurrens

Driftchef, fastighetsskötare

Driftchef, IT, funktions- eller mellanchef

Driftchef, IT, verksamhetsnära chef

Driftchef, lantbruk, biodlare och silesodlare

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, blandad drift

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, blandade växtslag

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, fjäderfäuppfödning

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, jordbruksväxter

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Driftchef, lantbruk, träd och buskar

Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling

Driftchef, lantbruk, övriga djuruppfödare

Driftchef, partihandel, funktions- eller mellanchef

Driftchef, partihandel, verksamhetsnära chef

Driftchef, trädgård

Driftchef, VA, funktions- eller mellanchef

Driftchef, VA, verksamhetsnära chef

Mycket låg konkurrens

Driftelektriker

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (elektronik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (elektronik), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (kemiteknik), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (maskin), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (maskin), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör, bygg

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör, elkraft

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör, reningsverk

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör, vattenverk

Mycket låg konkurrens

Driftingenjör, värmeverk

Låg konkurrens

Driftledare, avfallshantering

Mycket låg konkurrens

Driftledare, IT

Låg konkurrens

Driftledare, jordbruk, blandad drift

Låg konkurrens

Driftledare, jordbruk blandade växtslag

Låg konkurrens

Driftledare, jordbruk, jordbruksväxter

Låg konkurrens

Driftledare, jordbruk, lantbrukets husdjur

Låg konkurrens

Driftledare, jordbruk träd och buskar

Driftledare, jordbruk trädgårdsodling

Driftledare, nautisk

Låg konkurrens

Driftledare, reningsverk m.m.

Låg konkurrens

Driftledare, värmeverk m.m.

Låg konkurrens

Driftmaskinist, kärnkraftverk

Låg konkurrens

Driftmaskinist, reningsverk

Låg konkurrens

Driftmaskinist, solenergianläggning

Låg konkurrens

Driftmaskinist, vattenverk

Låg konkurrens

Driftmaskinist, värmeverk

Mycket låg konkurrens

Driftmontör, elkraft

Låg konkurrens

Driftpersonal, vattenrening

Mycket låg konkurrens

Driftplanerare, IT

Mycket låg konkurrens

Drifttekniker, bygg

Mycket låg konkurrens

Drifttekniker, data

Låg konkurrens

Drifttekniker, energi

Låg konkurrens

Drifttekniker, fastighet

Låg konkurrens

Drifttekniker, förbränningsstation

Låg konkurrens

Drifttekniker, vattenverk

Låg konkurrens

Drifttekniker, värmeverk

Låg konkurrens

Drifttekniker, ångpanna

Låg konkurrens

Droginformatör

Låg konkurrens

Drogrådgivare

Låg konkurrens

Drogterapeut

Låg konkurrens

Droskförare

Dräng, blandad drift

Dräng, lantbrukets husdjur

Dräng, växtodling

Låg konkurrens

Drätselkamrer

Mycket låg konkurrens

Dumperförare

Dykarbiträde

Dykarskötare

Dykinstruktör

Dykledare

Däckbyggare

Låg konkurrens

Däckbytare

Låg konkurrens

Däckdubbare

Låg konkurrens

Däckmontör

Låg konkurrens

Däckreparatör

Låg konkurrens

Däckserviceman

Däcksman

Låg konkurrens

Dörrvakt

Balans

Dövblindkonsulent

Mycket låg konkurrens

Dövblindtolk

Balans

Dövkonsulent

Mycket låg konkurrens

Dövlärare

Mycket låg konkurrens

Dövtolk