Mycket låg konkurrens

Waldorflärare, fritidshem

Mycket låg konkurrens

Waldorflärare, förskola

Mycket låg konkurrens

Waldorflärare, grundskola

Låg konkurrens

Waterclerk

Webbadministratör

Webbansvarig

Webbdesigner

Webbmästare

Webbproducent

Mycket låg konkurrens

Webbprogrammerare

Hög konkurrens

Webbredaktör

Webbtekniker

Mycket låg konkurrens

Webbutvecklare

Webdesigner

Hög konkurrens

Webeditor

Webmaster

Wellpappmaskinförare

Workoutinstruktör