Lönestatistik: W

Waldorflärare, fritidshem

Waldorflärare, förskola

Waldorflärare, grundskola

Waterclerk

Webbadministratör

Webbansvarig

Webbdesigner

Webbmästare

Webbproducent

Webbprogrammerare

Webbredaktör

Webbtekniker

Webbutvecklare

Webdesigner

Webeditor

Webmaster

Wellpappmaskinförare

Workoutinstruktör